Isinumpa ang Lalaki ng Dalagang Niloko Niya; Bukod sa Pagkasira ng Kaniyang Pamilya ay Dinanas Din ng Anak Niya ang Sakit na Dinanas ng Dalaga

Isinumpa ang Lalaki ng Dalagang Niloko Niya; Bukod sa Pagkasira ng Kaniyang Pamilya ay Dinanas Din ng Anak Niya ang Sakit na Dinanas ng Dalaga

FamilyKarmaStories

Nanggagalaiti sa galit na sumugod si Jojo sa tahanan ng kaniyang mag-ina matapos niyang matanggap ang masamang balita.

“Ano ‘tong sinasabi mong hindi ka kayang panagutan ng lalaking nakabuntis sa’yo?! Bakit ayaw ka niyang pakasalan?! Pagkatapos ng ginawa niya, pababayaan ka na lang niya?! Hindi pupuwede ‘yan sa’kin! Saan ba nakatira ‘yang lalaking ‘yan nang malaman niyang hindi ka niya puwedeng tratuhin nang ganito?!” bulyaw ni Jojo sa anak niyang si Faye na humahagulgol sa pag-iyak.

“Puwede bang umupo ka muna at kumalma? Lalo lang maguguluhan ang anak mo sa sitwasyon eh,” sambit ni Bettina na ina ni Faye.

“Paano ako kakalma eh magiging disgrasyada ‘yang anak mo! Ano ba kasing pinaggagagawa mo at napabayaan mo ‘yang anak mo?!” pangunguwestiyon ni Jojo kay Bettina.

“Ikaw naman, bakit ka kasi agad pumapatol sa lalaki?! Kahit na sabihin mong tatlong taon na kayo niyang nobyo mo ay dapat sinigurado mo muna ang pagkatao niyan,” sermon ni Jojo sa anak.

“Oo na! Nagkamali na ko. Sa kagustuhan kong ‘wag matulad kay Mama ay pinilit ko namang maghanap ng mas matinong lalaki kaysa sa’yo. Pero nagkamali pa rin ako! Kagaya mo, manloloko rin pala siya ng mga babae! Kasal na pala siya sa iba!” sagot ni Faye bago iwan ang mga magulang upang magkulong sa kuwarto.

Natahimik si Jojo sa sinabi ni Faye.

“Kailangan ba talagang ipamukha mo ‘yung pagkakamali ng anak mo?! Ang lakas ng loob mong magalit sa anak mo eh biktima lang din naman siya ng mga lalaking kagaya mo!” bulyaw ni Bettina kay Jojo bago sundan si Faye.

Sa mga sinabi nina Faye at Bettina ay biglang nanariwa kay Jojo ang mga kalokohang ginawa niya noong nagsisimula pa lamang sila ng pamilya ni Bettina. Kahit kasal na siya noon ay nakikipagrelasyon pa rin siya sa iba’t-ibang mga babae. 

Isa sa mga nakarelasyon niya ay ang dalagang si Jen. Pinaniwala niya ito na binata pa siya at walang ibang karelasyon kaya naman nagtagal sila ng isang taon. Noong natuklasan ng dalaga ang katotohanan sa pagkatao ni Jojo ay agad itong nakipaghiwalay sa kaniya.

Sinundan ito ng dalagang si Yolly na nag-iwan ng matinding marka sa kaniyang pagkatao. Pinangakuan niya ito ng kasal matapos niya itong mabuntis. Matiyaga itong hinintay ng dalaga sa limang taon nilang relasyon. Ngunit nabigo ito sa inaasam-asam nitong kasal noong nalaman nitong mayroon na palang asawa si Jojo at mayroon pa pala itong ibang karelasyong babae.

Sa galit ni Yolly ay sinumpa niya si Jojo bago tuluyang nakipaghiwalay at inilayo ang kanilang anak.

Mula noon ay naging magulo na ang buhay ni Jojo. Hiniwalayan siya ng kaniyang asawa nang malaman nito ang relasyon niya sa pangatlo nitong babae na si Doreen. Kasunod noon ay nawalan siya ng trabaho at nahirapang makapasok sa ibang kumpaniya nang dahil sa kaniyang edad. 

Matapos maalala ni Jojo ang sumpa sa kaniya ay bigla siyang naluha.

“Kasama ba ‘to sa sumpa sa akin ni Yolly? Ako lang naman ang dapat magdusa sa mga kasalanan ko noon. Bakit naman pati ang anak ko ay nadamay?” tanong niya sa kaniyang sarili.

Patuloy na naglaro sa isipan ni Jojo ang tungkol sa sumpa. Natigilan lamang siya nang lumabas na sa silid ang kaniyang mag-ina.

Humingi si Faye ng dispensa sa kaniyang inasal at sa kaniyang kinahinatnan.

“Patawarin niyo po ako kung hindi naging sapat ang pagkilatis at pag-iingat ko. Nabulag ako sa matatamis niyang mga salita at pag-aaruga na hindi ko nakita sa inyo noon. Akala ko po tuloy ay siya na ang tamang lalaki para sa akin. Manloloko lang pala siya,” sambit ni Faye.

Sa kanilang pag-uusap bilang isang pamilya ay ipinaalam ni Faye ang kaniyang desisyon na buhaying mag-isa ang magiging anak niya at hindi na maghabol pa sa dating kasintahan. Ito ay sinang-ayunan ng kaniyang mga magulang. Ipinahayag din nila na handa silang tumulong anuman ang kailanganin ng mag-ina.

Ilang taon ang nagdaan at nagawang buhayin ni Faye ang kaniyang anak sa tulong ng kaniyang mga magulang. Hindi ito naging madali para sa dalaga sapagkat madalas siyang maliitin at kutyain ng mga tao sa pagiging disgrasyada niya.

Sa tuwing nakikita ito ni Jojo at ang mahirap na dinaranas ng kaniyang anak ay parati niyang naaalala ang kaniyang mga pagkakamali. Labis siyang nasasaktan para sa kaniyang anak.  Hindi niya akalain na dadanasin ito ng kaniyang anak matapos niya itong gawin sa maraming babae noon. Doon niya naunawaan ang naramdaman ng mga babaeng niloko niya at mga magulang nito. Labis ang kaniyang pagsisisi sa kaniyang mga nagawa sapagkat para bang anak niya ang isa sa mga nagbabayad ng kaniyang mga kasalanan.

Wala nang magawa pa si Jojo kundi tulungan na lamang ang anak niya sa masaklap na kinahantungan nito dahil sa lalaking kagaya niya na manloloko.

Ganoon din naman si Faye na hindi sumuko sa pagsubok na kinaharap niya. Pilit niyang ibinangon ang kaniyang sarili at ginawa niya ang lahat ng kaniyang makakaya upang mabuhay sila nang maayos ng kaniyang anak.

More Stories