Malaking Sakripisyo ang Ginagawa ng Ama Para Mahatiran ng Pagkain sa Eskwela ang Anak, Pero Ito Pa ang Iginanti Nito sa Kanya

Si Mang Berto ay mag-isang tinataguyod ang dalawang anak na sina Lily at Kate. Kahit pa mahirap sila ay hindi iyon naging dahilan upang pabayaan niya ang mga anak. Kaya kahit pagod at puyat sa panggabing trabaho ay pilit niya pa ring ginagampanan ang responsibilidad ng isang ama. Isang araw bago pumasok sa eskwela ay … Continue reading Malaking Sakripisyo ang Ginagawa ng Ama Para Mahatiran ng Pagkain sa Eskwela ang Anak, Pero Ito Pa ang Iginanti Nito sa Kanya