Stories

Mga kwentong sumasalamin sa pang-araw-araw na buhay, suliranin at karanasan ng mga Pilipino.

Next
Natakot ang Bata na Sabihin sa Kaniyang Ama na Hindi Siya Nakakuha ng Mataas na Marka sa Eskuwela; Ikabibigla Niya ang Magiging Reaksyon Nito

Natakot ang Bata na Sabihin sa Kaniyang Ama na Hindi Siya Nakakuha ng Mataas na Marka sa Eskuwela; Ikabibigla Niya ang Magiging Reaksyon Nito