Stories

Mga kwentong sumasalamin sa pang-araw-araw na buhay, suliranin at karanasan ng mga Pilipino.

Next
Kinutya at Sinaktan ng Lalaki ang Isang Taong may Kapansanan sa Pagsasalita; Hindi Niya Inaakalang Ito Pala ang Siyang Magliligtas sa Kaniya sa Bingit ng Kapahamakan

Kinutya at Sinaktan ng Lalaki ang Isang Taong may Kapansanan sa Pagsasalita; Hindi Niya Inaakalang Ito Pala ang Siyang Magliligtas sa Kaniya sa Bingit ng Kapahamakan