Stories

Mga kwentong sumasalamin sa pang-araw-araw na buhay, suliranin at karanasan ng mga Pilipino.

Next
Marangal na Naghahanapbuhay ang Ale; Taob ang mga Paninda Niya nang Siya’y Mahuli

Marangal na Naghahanapbuhay ang Ale; Taob ang mga Paninda Niya nang Siya’y Mahuli