Stories

Mga kwentong sumasalamin sa pang-araw-araw na buhay, suliranin at karanasan ng mga Pilipino.

Next
Labis ang Galit ng Guro sa Estudyanteng Laging Nahuhuli sa Kaniyang Klase; Nakahahabag Pala ang Dahilan Nito

Labis ang Galit ng Guro sa Estudyanteng Laging Nahuhuli sa Kaniyang Klase; Nakahahabag Pala ang Dahilan Nito