Stories

Mga kwentong sumasalamin sa pang-araw-araw na buhay, suliranin at karanasan ng mga Pilipino.

Next
Sanggang-Dikit ng Lalaki ang Kaniyang Kaibigan Subalit Nabago ang Lahat Nang Masira ang Pamilya Nito; Pagsisihan Kaya Niya ang Oras na Sana’y Dinamayan Niya Ito?

Sanggang-Dikit ng Lalaki ang Kaniyang Kaibigan Subalit Nabago ang Lahat Nang Masira ang Pamilya Nito; Pagsisihan Kaya Niya ang Oras na Sana’y Dinamayan Niya Ito?