Stories

Mga kwentong sumasalamin sa pang-araw-araw na buhay, suliranin at karanasan ng mga Pilipino.

Next
Pinili ng Isang Boss ang Mababang Trabaho sa Ibang Bansa Upang Doon Manirahan; Bandang Huli ay Naabot Niya ang Pangarap

Pinili ng Isang Boss ang Mababang Trabaho sa Ibang Bansa Upang Doon Manirahan; Bandang Huli ay Naabot Niya ang Pangarap