Stories

Mga kwentong sumasalamin sa pang-araw-araw na buhay, suliranin at karanasan ng mga Pilipino.

Next
Isang Libong Piso Kapalit ng Limang Pirasong Inumin; Sukli Pala Nito’y Isang Matamis na Ngiti

Isang Libong Piso Kapalit ng Limang Pirasong Inumin; Sukli Pala Nito’y Isang Matamis na Ngiti