Inday Trending

Inday Trending

Akala ng Dalaga ay Multo ang Nakikita Niya, Nangilabot Siya nang Malamang Buhay na Tao Pala ang mga Iyon at Humihingi ng Tulong

Akala ng Dalaga ay Multo ang Nakikita Niya, Nangilabot Siya nang Malamang Buhay na Tao Pala ang mga Iyon at Humihingi ng Tulong
FamilyMysteryStories

Sa edad na pitong taong gulang ay ulilang lubos na si Mia. Ang mga magulang niya ay nasawi dahil sa isang aksidente, nawalan ng preno ang sinasakyang kotse ng mga ito habang pauwi galing sa probinsya.

Buti na lamang ay narito ang kanyang tita Fe, ito ang kumupkop sa kanya. Kahit pa naging malupit ito, nananakit, hindi siya pinag-aaral at itina-tratong parang katulong ay hindi na nagrereklamo ang ngayo’y disi-siyete anyos nang dalaga. Ang mahalaga sa kanya, hindi siya pinaalis sa kanilang mansyon at hindi hinayaang magpalaboy-laboy sa kalsada.

Kung hindi dahil sa tita Fe niya, baka napariwara na siya ngayon.

“Hoy, ano na naman ang itinutulala mo diyang weirdo ka? Kinakausap mo ang mga kaibigan mong ipis?” buska ng pinsan niya, si Cecile. Ito ang panganay ng anak ng kanyang tita Fe.

Hindi siya kumibo. Palagi siyang sinasabihan nitong weirdo at baliw, mula noong walong taong gulang pa lamang siya. Tandang-tanda niya kasi, nakita niya ang kaluluwa ng kanyang yaya Meding na humihingi ng tulong. Nasa kusina ito at duguan ang ulo. Ilang araw na rin itong nawawala at usap-usapan na sa lugar nila na pumanaw na siguro ang matanda.

Nang sumigaw siya ay agad na lumapit ang kanyang tita Fe, niyakap siya ng babae sa kauna-unahang pagkakataon.

“Napapaano ka?” tandang- tanda niyang tanong nito.

“Si Yaya Meding po, multo po!” sabi niya, itinuro ang direksyon kung saan niya ito nakita pero napatigil ang bata dahil wala na roon ang kanyang yaya.

“Kung naggagawa-gawa ka lang ng istorya, tigilan mo na iyan. Tatamaan ka sa akin,” bumalik na ang mabagsik na ekspresyon ng kanyang tita kaya hindi na siya kumibo.

Mula noon, naniniwala na si Mia na bukas ang third eye niya. Nakakakita siya ng mga multo.

“Hoy! Aba talagang nakatunganga ka pa rin ha? Humanda ka kay Mommy, isusumbong kita pagkatapos nilang mag-usap ni Attorney Daez,” taas ang kilay na sabi Cecile, nagising sa pagkakatulala si Mia.

“S-Sorry,”

“Sorry sorry, isalansan mo ng maayos itong mga panty ko doon sa closet, bilis na kilos na.”

Tumalima si Mia, pagdaan niya sa tapat ng pinto ng kwarto ni tita Fe ay naulinigan niyang parang may nagsisigawan sa loob.

“Misis, sa ayaw ho ninyo at sa gusto ay iyon ang nakasaad sa batas. Wala nang ibang paraan, nararapat lang na makuha nung tao ang dapat ay sa kanya,” mariing sabi ni Attorney Daez, nagtama pa ang mga mata nila ng matandang babae. Tinitigan siya nito at parang may nais ipahiwatig, sakto namang labas rin ng kanyang tita Fe.

“Nakikinig ka pang maldita ka sa usapan namin! Kumilos kana! Tang *nang ‘to,” kurot ng kanyang tita sa tagiliran niya.

Dali-daling kumilos si Mia, habang nagtutupi ng damit ay di niya maiwasang isipin kung ano kaya ang pinag- aawayan ng dalawa at parang galit na galit ang tita niya.

Kinaumagahan, nagluluto ng almusal si Mia nang maulinigan ang kanyang tita Fe at tito Delfin na nag-uusap. Kakwentuhan ng mga ito ang anak na si Cecile.

“Akalain mo, parang kausap ko lang kahapon ay biglang ganoon ang nangyari kay Attorney Daez. Panahon nga naman ngayon, mahirap na. Kaya ikaw, palagi kang magla-lock ng gate at wag masyadong magpapagabi ng uwi,” sabi ni tita Fe sa anak.

Mabilis lumipas ang oras at madilim na naman. Ala una na ng madaling araw ay matutulog pa lamang si Mia, siya kasi ang nag-ayos ng gamit nina tita Fe dahil magsu-swimming ang mga ito bukas.

Ibang kilabot ang naramdaman ni Mia nang mapansing may nakatingin sa kanya, doon rin sa parte ng kusina kung saan nakita niya ang kaluluwa ni Yaya Meding maraming taon na ang nakalipas.

Unti-unti siyang lumingon, hindi siya nagkamali dahil naroon, nakatayo at duguan..si Attorney Daez.

“Tulungan moko..” nakakakilabot na sabi nito. Mahina lang ang boses na sumasabay sa ihip ng hangin sa bukas na bintana pero rinig na rinig iyon ni Mia. Sapat na upang sumikip ang dibdib ng dalaga, hindi siya makagalaw sa kinatatayuan.

Unti-unting umangat ang braso ng multo, itinuro nito ang lumang pintuan na hindi na nila pinapasok dahil puro daga. Sabi nga ng tita Fe niya, ko-contact raw ito ng magbubukas doon na pumapatay sa mga peste para magamit pa ang kwartong iyon. Pero hindi naman natutupad, siguro ay nakakalimutan.

Ilang sandali silang nagtitigan ng multo nang makahugot ng lakas ng loob si Mia at pinakawalan ang pagkalakas-lakas na sigaw.

“P*tang ina naman Mia, ano na naman?!” sabi ng kanyang tita Fe. Kasunod nito ang tito Delfin niya na dumiretso sa kusina, siguro ay binuksan ang ilaw.

“S-Si Attorney Daez po, nakita ko si Attorney!” nanginginig na sabi niya.

“Wala naman eh. Gagang to! Eksena kapa! Inggit ka lang kasi hindi ka kasama bukas.” inis na sabi ni Cecile na kalalabas lang sa kwarto nito.

Isang malakas na sabunot ang tinamo niya sa kanyang tita Fe dahil inistorbo niya ang tulog ng mga ito.

Kinabukasan ay maagang umalis ang pamilya at naiwang mag-isa si Mia. Naisipan niyang maglinis ng bahay para kahit paano ay makabawi siya sa tiyahin, sana ay mawala na ang inis nito sa kanya.

Hindi niya alam kung bakit pero may kung anong bumubulong sa kanyang buksan ang pinto ng itinurong kwarto ng multo.

Nanginginig niyang pinihit ang seradura, dahan-dahan siyang bumaba sa hagdan. Napaduwal pa at tinakpan ang ilong dahil sinalubong siya ng nabubulok na amoy. Isa lang ang natuklasan niya..

Wala siyang third eye.

“Pag 18 ka na, ibibili ka na namin ng daddy mo ng car,” masayang sabi ni Fe, nasa sasakyan na sila ngayon at pauwi na. Pagod na pagod silang tatlo dahil maghapon silang nag-swimming.

“Talaga mom? Promise nyo yan ha?” sabi ni Cecile.

“Oo naman, inggit na naman siguro ang pinsan mo niyan sayo,” nakangising sabi ni Delfin. Ilang sandali pa ay binuksan na nila ang gate, at ipinark ang sasakyan.

“Mia! Magpakulo ka ng tubig, magsha-shower kami ng tito mo!” utos agad ni Fe mula sa labas pero walang sumasagot. Humanda sa kanya ang babaeng ito.

Pagpasok nila sa loob ng bahay ay biglang nagbago ang ekspresyon ng kanyang mukha nang makitang may mga pulis na naghihintay sa kanilang salas. Bakit hindi nila napansin ang kotse ng mga ito sa labas?

“Sir, ano po ang sadya ninyo? May g-ginawa bang kalokohan ang pamangkin kong ito? Pasensya na kayo, malikot ang kamay ng batang iyan. Pinagtya-tyagaan ko na nga lang dahil walang ibang kukupkop.” sabi niya, matalim na sinulyapan si Mia na nakaupo rin. May kung anong kilabot ang gumapang sa kanyang katawan nang makita ang tiim bagang na dalaga.

“Mister at Misis Delfin Castillo, inaaresto namin kayo sa salang pagpatay..” parang nabingi na si Fe sa mga sumunod na sinabi ng pulis, ang namalayan niya na lang ay pinoposasan silang mag-asawa.

“A-Anong, Mia..pamangkin, ano ito?” sinubukan niyang aluin ito.

“Alam ko na ang lahat.” nagngingitngit ang kamaong sabi nito. Dinampot ang isang lumang diary at inihagis iyon sa mukha niya.

Umiiyak na napaluhod si Fe, tulala naman si Delfin. “Hindi!”

Nang pumasok kanina sa kwarto si Mia ay tumambad sa kanya ang nabubulok na katawan ni Attorney Daez, katabi nito ang isang kalansay- na tiyak niyang si Yaya Meding dahil sa suot nitong pulseras na siya pa mismo ang nagbigay noon.

Tatawag na sana siya nang pulis nang mahagip ng mata ang isang lumang notebook, nang buklatin niya iyon ay binalot ng takot ang dibdib niya. Diary iyon ng kanyang tita Fe.

Successful ang pagpatay namin sa ate ko at sa asawa niya, wala, kasalanan nila kung bakit mas mayaman sila sa akin. Mas mautak nga lang ako, ngayon ay akin na ang lahat. Si Meding nalang ang hadlang at parang kakanta kaya itinumba na rin namin ni Delfin. Ang masama pa, nakatakas ang gaga at nakita ni Mia. Buti nalang napaniwala namin na multo ang nakita niya.

Itinumba rin ng tita at tito niya si Attorney Daez dahil nais ng matanda na ibigay na sa kanya ang yaman na dapat naman talaga ay dati pa niya minana, lalo ngayon at malapit na siyang magdisi-otso.

Nakatanaw si Mia habang isinasakay sa kotse ng pulis ang kanyang tito at tita, kasama rin ng mga ito si Cecile.

“Diyos ko salamat po.”

Laging tandaan, gaano man kagaling ang isang tao, walang lihim na hindi nabubunyag.

More Stories