Mahigpit na Bilin ng Kasera na Huwag Buksan ang Malaki at Antigong Aparador; Sa Huli’y Natuklasan ng Dalaga ang “Misteryong” Nakapaloob Dito

Mahigpit na Bilin ng Kasera na Huwag Buksan ang Malaki at Antigong Aparador; Sa Huli’y Natuklasan ng Dalaga ang “Misteryong” Nakapaloob Dito

KarmaMysteryStories

“One month deposit, one month advance. Kasama na sa upa ang bayad sa tubig, pero kung kuryente, ikaw na ang bahala.”

Iginala ni Sheryl ang kaniyang mga mata sa paupahang bahay. Bungalow type ito, katamtaman ang laki, may dalawang silid, sala, palikuran, at kusina. 3,000 piso ang renta kada buwan, bukod pa sa one month advance at one month deposit na hinihingi ng kasera.

“Okay na po ito. Sige po kukunin ko na,” sabi ni Sheryl sa kaserang si Aling Lydia, na tantiya niya ay nasa 50 taong gulang.

“Salamat ineng. Naku, magkakaroon na naman ako ng magandang boarder dito. Huwag kang mag-alala, payapa naman dito. Mababait ang mga tenants ko. Kung may kailangan ka, nasa dulong block lang ako,” masayang sabi ni Aling Lydia kay Sheryl.

Marami pang ipinaliwanag si Aling Lydia kay Sheryl. Pumasok sila sa loob ng apartment. Ipinakita nito sa kaniya ang dalawang silid. Ang isang silid ay magiging tulugan ni Sheryl. Ang isang silid naman ay bakante at bahala na raw si Sheryl kung ano ang gagawin dito.

Kapansin-pansin sa loob ng silid na iyon ang isang malaki at antigong aparador na nakalapat sa dingding. Kakaiba ang naturang aparador. Nakakatakot. Halatang panahon pa ng mga Espanyol ginawa. Parang may halimaw sa loob na bigla na lamang manghahaltak, gaya ng mga napapanood sa mga Pinoy horror movies.

“Puwede mong galawin ang lahat dito maliban sa antigong aparador na iyan. Diyan nakatago ang mga lumang damit namin,” paalala ni Aling Lydia. Sa isip-isip ni Sheryl, hindi niya talaga pagtatangkaang buksan ang antigong aparador at alamin kung ano ang nasa loob nito.

Mag-isa lamang sa Maynila si Sheryl at siya ang breadwinner ng kaniyang pamilya na nasa Mindoro. Siya ang panganay na anak kaya nakipagsapalaran siya sa kalunsuran. Mga apat na taon na siya rito, at palipat-lipat na rin ng trabaho. Ngayon ay nagtatrabaho siya sa isang BPO company sa Makati kaya lumipat siya ng paupahan na mas malapit sa lokasyon.

Dahil sa kapaguran ay nakaidlip si Sheryl sa sofa. Naalimpungatan siya dahil naramdaman niyang tila may nakamasid sa kaniya. Agad siyang nagdilat ng mga mata. Iginala niya ang mga mata sa paligid ng bahay. Wala namang ibang tao maliban sa kaniya. Iwinaksi ni Sheryl ang anumang nakatatakot na isipin.

Saglit na lumabas si Sheryl upang bumili ng makakain, toiletries, at iba pang pangangailangan sa bahay. Pagbalik niya, naabutan niya si Aling Lydia na nagwawalis-walis.

“Kumusta ka doon sa bahay?” nakangiting tanong sa kaniya ni Aling Lydia.

“Ayos naman po. Pero… matanong ko lang po, napabendisyunan ninyo po ba ang bahay?” tanong ni Sheryl. Nangunot ang noo ni Aling Lydia.

“Bakit? May naramdaman ka bang kakaiba?”

“Wala naman po. Natanong ko lang po. Hindi rin naman po matatakutin sa multo,” sagot ni Sheryl.

Kinagabihan, hindi dalawin ng antok si Sheryl. Dahil siguro namamahay pa siya sa bagong nilipatang bahay. Lumilipad ang kaniyang isip. Namimiss na niya ang kaniyang pamilya sa Mindoro. Subalit sa isiping labing-isa silang magkakapatid at siya lamang ang aasahan ng kaniyang mga magulang para makatulong sa pamilya, nagdadalawang-loob siya.

Maya-maya, naramdaman niyang parang may kumakaluskos sa bandang sala. Pinakiramdaman ito ni Sheryl. Dahan-dahan siyang tumayo at idiniit ang tenga sa pinto ng bahay. Bigla niyang ipinihit ang seradura ng pinto, buksan ito at lumabas. Walang tao.

Multo ba iyon?

Tatlong beses nang ganito ang nararamdaman ni Sheryl sa bahay na iyon. Parang may mga matang nakatingin sa kaniya at nagmamatiyag. Nakaramdam ng kilabot sa katawan si Sheryl. Hindi siya naniniwala sa multo dahil hindi pa siya nakakakita nito, subalit paano niya maipaliliwanag ang nararamdaman niya sa bahay?

Gayundin ang kaniyang nararamdaman sa tuwing siya ay naliligo sa banyo. Pakiramdam niya ay may mga matang nakatingin sa kaniya. Bagama’t wala siyang nakikitang multo, hindi naman niya mapigilan ang pagtayo ng kaniyang mga balahibo.

Nahihiya naman siyang magsabi kay Aling Lydia lalo’t bago lamang siya. Hinayaan na lamang niya muna. Hindi pa naman siya napapahamak.

Makalipas ang ilang linggo, napapansin ni Sheryl na may mga nawawala siyang panloob, lalo na ang mga panloob na hindi pa niya nalalabhan. Wala namang bakas na may nakakapasok sa loob ng kaniyang bahay dahil nakapinid pa rin ang mga pinto at kinakandaduhan pa niya. Imposible ring makapasok sa pamamagitan ng bintana dahil may harang na grills.

Imposible namang mawala ang mga panty ko? Sino naman ang kukuha?

Nakaramdam na naman siya na may nakatingin sa kaniya, kaya hindi sinasadyang napatingin siya sa pintuan ng banyo. Nakita niyang may maliit na siwang ang pinto, at kitang-kita niyang may matang nakasilip! Agad niyang hinablot ang roba at isinuot.

Nagdudumali siyang lumabas upang tingnan kung may nambob*so sa kaniya, subalit wala naman. Sarado rin ang kaniyang pintuan gayundin ang mga bintana. Hindi siya maaaring magkamali. Mata ng tao ang nakita niya! Dito na kinilabutan nang todo si Sheryl.

Nagtungo siya sa kabilang silid na bakante. Wala ring tao. Natuon ang pansin niya sa antigo at malaking aparador na nakalapat sa dingding. Nakaangat nang bahagya ang pinto nito. Kinilabutan si Sheryl. Hindi pa niya binibuksan iyon simula nang lumipat siya roon dahil sa takot.

Lakas-loob na nilapitan ito ni Sheryl. Malakas ang kabog ng kaniyang dibdib. Malaki ang takot niya sa mga antigong bagay, dahil pakiramdam niya, may hiwagang nakapaloob dito. Unti-unti niyang hinawakan ang pinto nito. Umingit ang lumang pinto hanggang sa mabuksan ito nang tuluyan. Nanlaki ang mga mata ni Sheryl sa kaniyang nakita.

Sira ang dingding na kinalalapatan ng antigong aparador, ito ay malaking siwang na maaaring pagpasukan ng sinumang tao. Nagsisilbi itong lagusan palabas ng bahay, patungo sa likod-bahay na puro kadawagan. Kinilabutan si Sheryl hindi dahil sa multo, kundi dahil sa posibilidad na may taong nakakapasok sa loob ng bahay, at dumadaan sa sirang dingding na natatabunan ng antigong aparador.

Ipagbibigay-alam niya sana ito kay Aling Lydia subalit nagulat siya dahil nagkakagulo sa labas. Isa sa mga babaeng tenant na bagong lipat lamang din ang sumasampal sa mukha ni Aling Lydia. Nakapaligid din ang mga barangay tanod.

Napag-alaman nina Sheryl na lahat pala ng paupahan ni Aling Lydia ay may pare-parehong set up, at may nakalapat na antigong aparador sa dingding. Puro magagandang babae rin ang mga tenants nito at hindi tumatanggap ng may pamilya o may kasama. Ang mga dingding na ito ay may siwang na kasinlaki ng pinto, kaya madaling makakapasok ang sinumang magnanais na manloob dito.

Nasiwalat ang katotohanan sa tunay na pagkatao ni Aling Lydia. Kaya pala wala pa itong asawa dahil isa itong lesb*iana. Ginawa nito ang siwang sa bahat bahay upang makapanilip ng kaniyang mga tenant.

Hindi na nagsampa ng kaso si Sheryl dahil sinampahan na si Aling Lydia ng kaso ng ibang tenants. Ipinasya na lamang niyang ipa-refund kay Aling Lydia ang one month advance at deposit, humanap at lumipat na lamang ng bagong matitirhan.

More Stories