Naisipan ng Kaniyang Asawa na Mag-ampon ng Bata Dahil Hindi Siya Nito Kayang Bigyan ng Anak; Subalit May Mas Malalim pa Pala Itong Dahilan

Naisipan ng Kaniyang Asawa na Mag-ampon ng Bata Dahil Hindi Siya Nito Kayang Bigyan ng Anak; Subalit May Mas Malalim pa Pala Itong Dahilan

FamilyHeartbreakingStories

Napayukod na lang sa kalungkutan ang mag-asawang Joey at Monica, matapos nilang mabasa ang resulta ng eksaminasyong ginawa sa kanilang dalawa ng isang doktor upang tingnan kung sino nga ba ang may problema at bakit hindi sila magkaanak.

Wala mang sinabing kahit ano ang asawang si Monica ay ganoon na lang ang panliliit ni Joey sa kaniyang sarili dahil ngayon ay klaro nang nasa kaniya nga ang problema. Matagal na nilang inaasam na magkaanak ngunit hanggang ngayon ay hindi pa rin sila nakakabuo kaya naman napagpasyahan na nilang magpatingin, at iyon na nga naging resulta.

Simula noon ay naging malungkutin si Joey. Palagi siyang tahimik at damang-dama na ni Monica ang panlalamig sa kaniya ng asawa. Halos gabi-gabi tuloy na iniiyakan ng babae ang tungkol doon. Ganoon pa man ay hindi pa rin sumuko si Monica sa pagpaparamdam na mahal niya ang asawa, hanggang sa unti-unting nanumbalik ang tamis ng kanilang samahan. Tila bumawi sa kaniya si Joey. Lahat ay ginawa nito upang ipadama sa kaniya kung gaano siya nito kamahal na siya namang ikinatuwa ni Monica.

Isang araw, nagulat na lang si Monica nang bigla na lang umuwi si Joey sa kanilang tahanan, kasama ang isang sanggol na hindi niya alam kung saan galing…

“M-mahal, s-sino ang batang ’yan?” tanong niya sa asawa na sinagot naman siya ng isang malawak na ngiti.

“Anak natin, mahal,” sagot naman ni Joey. “Sana pumayag ka na ampunin natin siya, para tuluyan nang mabuo ang pamilya natin,” dagdag pa ng lalaki na agad namang ikinangiti ni Monica.

“Oo naman, mahal!” Nasapo niya ang kaniyang bibig dahil sa tuwa. Maluha-luha niyang tinitingnan ang asawa at ang bata sa bisig nito. Ang totoo kasi ay noon niya pa gustong imungkahi rito ang pag-aampon ng bata, ngunit natatakot siyang baka masamain ’yon ng asawa. Salamat at ito na ang nagkusang gumawa ng paraan upang kahit papaano ay maramdaman nila ang maging isang magulang.

Hindi naman kasi gustong iwan ni Monica si Joey kahit pa nalaman na nilang hindi siya nito kayang bigyan ng anak. Wagas ang pagmamahal niya sa asawa at alam niyang ganoon din naman ito sa kaniya. Simula nang dumating sa kanila ang sanggol na pinangalanan nilang Jomar ay naging napakasaya ng mag-asawa. Tila lalong tumibay ang kanilang pagsasama dahil sa nasabing sanggol—ngunit mayroon pa palang hindi alam si Monica… sapagkat may mas malalim pang dahilan si Joey kung bakit niya napagpasyahang gawin ang bagay na ’yon.

Matapos nilang malaman ang resulta ng kanilang eksaminasyon ay palihim na nagpakonsulta si Joey sa ibang doktor upang malaman kung mayroon pa bang pag-asang magkaroon siya ng anak, ngunit imbes ay isang nakalulungkot na balita ang kaniyang natuklasan.

Siya pala ay mayroong malubhang sakit na nakaaapekto sa pagkakaroon niya ng anak, na ngayon ay nagiging panganib na rin sa kaniyang sariling buhay. Unti-unti na kasing pinahihina ng naturang sakit ang kaniyang katawan, kaya naman bigla siyang nawalan ng pag-asa. Salamat na lang sa pagmamahal sa kaniya ni Monica at naisip niyang kung mawawala siya sa mundo ay dapat niyang ibuhos ang natitira niyang buhay upang gumawa ng mas magagandang alaala. Bukod doon ay hindi niya rin gustong iwan si Monica nang nag-iisa at wala man lang masasandalan, kaya naman naisipan niyang mag-ampon, kahit na ang totoo ay hindi siya bukas sa ideyang ito noon.

Nagtrabaho nang doble si Joey para sa kaniyang mag-ina habang siya ay malakas pa, at nag-ipon upang hindi makaranas ng hirap ang mga ito kapag nawala siya. Inihanda ni Joey ang lahat bago siya mawala, lalo na at nalaman niyang wala na rin namang paraan pa para gumaling siya sa kaniyang sakit.

Huli na nang malaman ni Monica ang tungkol sa sakit ni Joey, dahil talagang mahinang-mahina na ang katawan nito. Halos gumuho ang mundo niya habang nakikitang nakaratay na sa higaan ang kaniyang asawa.

“Huwag ka nang malungkot, Monica. Alalahanin mo ang masasayang alaalang iiwan ko sa ’yo at sa ating anak. Tandaan mo sanang mahal na mahal ko kayong dalawa at masaya kong lilisanin ang mundong ito, dahil babaunin ko ang pagmamahal n’yo,” bilin pa sa kaniya ni Joey habang hawak nito ang kamay niya.

Nang tuluyan nang mawala ito ay ang anak na si Jomar na lang ang naging sandigan ni Monica sa tuwing siya ay malulungkot. Nagpasya rin siyang huwag nang mag-asawa pang muli dahil para sa kaniya ay wala nang papantay sa pagmamahalan nila ni Joey, ngunit ganoon pa man ay naging masaya pa rin siya sa piling ng kaniyang anak na hanggang sa pagtanda ay hindi rin siya iniwan.

More Stories