Ibinenta ng Babae ang Kaniyang Bahay at Lupa; Kumalat Agad ang Tsismis na Naghihirap na raw Sila

Ibinenta ng Babae ang Kaniyang Bahay at Lupa; Kumalat Agad ang Tsismis na Naghihirap na raw Sila

FunKarmaStories

Sapo ni Aling Greta ang kaniyang bibig habang napapangangang nakatingin sa kapitbahay na si Mrs. Soledad Reyes. Nanghahaba ang kaniyang leeg at nanlalaki rin ang kaniyang tainga habang pilit na nakikinig sa usapan nito at ng kaharap nitong lalaki tungkol umano sa bentahan ng bahay at lupa ng pamilya nito.

“Nagbebenta ng bahay at lupa Pamilya Reyes?!” patanong pa niyang bulalas sa kaniyang sarili. Gulat na gulat siya sa narinig dahil kilala ang pamilyang ito bilang pinakamayaman sa kanilang lugar at siyang may pinakamaganda at pinakamalaking bahay din. Kung anu-ano agad ang pumasok sa isip ni Aling Greta kung bakit nagbebenta ng bahay ang pamilyang noon ay kinaiinggitan lang nila.

Dahil sa nalamang balita ay agad na lumabas ng bahay si Aling Greta, hindi pa man siya tapos sa kaniyang mga pang-araw-araw na gawain nang umagang iyon ay puno ng kasabikan niyang pinuntahan ang kaniyang mga kumare upang ibalita ang kaniyang narinig…

“Naku, talaga?” Nanlaki ang mata ng kaniyang kumareng si Karen matapos sabihin ni Aling Greta ang kaniyang tsismis.

“E, bakit naman kaya naisipan ni Soledad na ibenta ang ari-arian nila?” Napahawak naman sa kaniyang baba ang isa pang kumare ni Aling Greta na si Pearly.

Salit-salitang tiningnan naman ni Aling Greta ang dalawa niyang kumare’t katsismisan. “E, ano pa ba ang dahilan kung bakit nagbebenta ng ari-arian ang isang tao? Aba’y ibig sabihin lang n’on ay wala na silang pera! Naghihirap na ang Pamilya Reyes!” Animo siguradong-sigurado sa ibinalita niya si Aling Greta na hindi mapigilang mapangisi.

Naghagikhikan ang magkukumare. “Karma nila ’yan. Paano, noong sila’y may mga pera pa, aba, sunod ang lahat ng luho ng mga anak! Ni hindi marunong magtipid. Bili rito, bili r’yan. Ayan, bangkrap!” tatawa-tawa pang sabi ni Aling Greta na sinundan naman ng halakhakan ng dalawang kaututang-dila niya!

Matapos ang pag-uusap na iyon ng tatlo ay hindi na nila napigilan pang itsismis at ipamalita sa iba pa nilang mga kapitbahay ang tungkol sa paghihirap na, ’di umano, ng kanilang mayamang kapitbahay. Dahil doon, hindi nagtagal ay nakarating ’yon sa kaalaman ni Mrs. Soledad Reyes na agad namang napataas ang kilay.

“Hindi ko talaga alam kung bakit simula nang gumanda ang buhay naming mag-anak ay talagang hindi na rin tinigilan ng tatlong tsismosang ’yan ang paninira sa amin. Wala naman akong natatandaang may ginawa kaming masama sa kanila,” naiiling na ani Ginang Soledad sa kaibigan niyang si Yolly na siyang nagbalita sa kaniya ng tungkol sa kumakalat na tsismis.

Naipaikot naman ng kausap ang mata nito dahil sa inis. “Ano pa nga ba ang dahilan kundi dahil sa inggit? Matagal nang inggit sa ’yo ang tatlong ’yon, dahil ikaw, naging mayaman ka sa pagsisikap mo simula noon pa. Kayong mag-asawa. Sila, hanggang ngayon ay nasa ganoon pa ring katayuan dahil imbes na pagkaabalahan nila ang sarili nilang pag-asenso ay inuuna nila ang pakikialam sa buhay ng iba,” mahabang litanya pa nito na nagpahagikhik kay Mrs. Soledad.

“Isa pa, lahat talaga ng gawin mo ay pagyayabang para sa mga taong inggit sa ’yo. Kaya huwag ka nang magtaka. Mabuti na nga lang at ibinenta n’yo na ang bahay at lupa n’yo sa lugar na ito dahil sa wakas ay natapos na ang bahay na ipinagawa n’yo sa mamahaling subdibisyon sa kabilang barangay. Siguradong magugulat at uusok na naman ang ilong nina Greta sa inggit kapag nalaman nilang ’di hamak na mas sosyal ang titirhan n’yo kaya n’yo ibebenta ang bahay n’yo rito!” dagdag pa ni Yolly na pagkatapos ng usapan nilang ’yon ni Soledad ay pinabulaanan din ang balitang ipinakalat nina Greta.

Kinabukasan, pagkagising tuloy nina Greta, Karen, at Pearly ay sila naman ngayon ang tampulan ng tsismis sa kanilang barangay. Kalat na kalat na kasi ang pagiging inggitera nila na siyang dahilan kung bakit sila nagpakalat ng maling impormasyon tungkol sa Pamilya Reyes!

Pahiyang-pahiya ang tatlo na halos hindi na sila makalabas sa kani-kaniya nilang mga bahay. Maging ang mga anak nga nila ay halos gawin na ring tampulan ng tukso dahil sila ay mga anak ng tatlong tsismosang inggitera sa kanilang lugar!

Isang malaking leksyon tuloy ang natutunan ng tatlong magkukumare dahil sa nangyari. Ngayon ay siguradong hindi na sila uulit pa sa pagpapakalat ng maling impormasyon nang dahil lamang sa matinding inggit.

More Stories