Fun

Mga kwento ng katatawanan na kagigiliwan ng mga Pilipino.

Next
Sinubukang Takutin ng Estudyanteng Ito ang Kaeskuwelang Nagtitinda ng Kwek-Kwek Pagkatapos ng Klase; Pagsisisihan Niya pala ang Gagawing Iyon

Sinubukang Takutin ng Estudyanteng Ito ang Kaeskuwelang Nagtitinda ng Kwek-Kwek Pagkatapos ng Klase; Pagsisisihan Niya pala ang Gagawing Iyon