Fun

Mga kwento ng katatawanan na kagigiliwan ng mga Pilipino.

Next
Kinatakutan ng mga Bata ang Isang Matandang Babae Dahil Sa Natatanggal Nitong Mata; Anong Hiwaga ang Nakapaloob sa Buhay Nito?

Kinatakutan ng mga Bata ang Isang Matandang Babae Dahil Sa Natatanggal Nitong Mata; Anong Hiwaga ang Nakapaloob sa Buhay Nito?