Nagulat ang Taxi Drayber sa Ginagawa ng Lalaking Pasahero sa Kasama Nitong Babae; Hindi Niya Inasahan na Masasangkot Siya sa Gulo ng Dalawa

Pagmamaneho ng taxi ang ikinabubuhay ni Norman. Sa edad na treinta’y dos ay wala pa rin siyang asawa. Katuwiran niya’y hindi pa niya nahahanap ang babaeng para sa kaniya, kaya habang single pa siya ay pagkayod at pag-iipon muna ng pera ang prayoridad niya.

Alas diyes na ng umaga nang makakuha siya ng pasahero. Isang lalaki na may kasamang babae ang pumara sa kaniya.

“Saan po tayo, boss?” tanong niya. “Wow, kay gandang bebot naman nito!” bulong pa niya sa sarili nang mapagmasdan ang babae.

“Sa Ortigas tayo, pare. Bilisan mo ha?” utos ng lalaki. Matangkad ito at maskulado ang pangangatawan at ang babae naman ay maputi at ubod ng seksi.

Pagsakay ng dalawa ay inumpisahan na niyang patakbuhin ang taxi. Binuksan pa ni Norman ang radyo para hindi mainip ang mga pasahero.

Maya maya ay narinig niyang nagsalita ang lalaki.

“Ang tagal mo rin akong pinahirapan, ano? Ngayo’y wala ka nang kawala sa akin. Madudurog ka ngayon sa mga kamay ko!” gigil na sabi nito sa katabing babae.

Napakunot ang noo ni Norman sa inasal ng lalaki.

Advertisement

“Aba, grabe naman itong lalaking ito! Sobra kung pagsalitaan ang babae!” bulong niya sa sarili.

Mas lalo siyang kinabahan nang…

“Hub*rin mo ‘yang suot mong blusa. Titingnan ko ‘yang itinatago mo riyan, bilis!” utos pa nito.

“A-ayoko!” mariing tanggi ng babae sa gustong mangyari ng kasama.

Hindi niya na naiwasan na mapatingin sa dalawa.

“Anong ayaw mo! Karapatan ko ‘yon, a!” matigas na sabi ng lalaki.

“H-huwag dito, nakakahiya sa mamang drayber,” sagot ng babae.

Hindi niya na nagawang manahimik. Sumabad na siya sa usapan ng mga ito.

Advertisement

“Uhurm! Ah, oo nga naman pards! Huwag dito, may alam akong malapit na motel dito, first class may libreng lunch pa etcetera,” sabi niya.

Nagpanting ang tainga ng lalaking pasahero at sinigawan siya.

“Wala akong pakialam sa mga sinasabi mo. Iyang pagmamaneho ang asikasuhin mo! At binabalaan kitang tsismoso ka, diretso lang sa kalye ang tingin, kapag nakita kitang tumingin sa amin, BANG! Hindi ka na kailanman makakapagmaneho pa!” pagbabanta nito saka itinutok sa kaniya ang dala nitong baril.

Napalunok sa takot si Norman. Mukang may sayad yata itong nakuha niyang pasahero. Wala na, eh narito na kaya sumunod na lang siya para hindi siya madamay. Mahirap na!

“O-Opo, sabi mo, eh,” tangi niyang nasabi.

Muling binalingan ng lalaki ang kasamang babae.

“Ngayon, huhub*rin mo na ba ‘yang blusa mo o hindi? Baka gusto mo pang paput*kan muna kita bago ka sumunod?” sabi nito saka itinutok naman sa babae ng baril.

Nanginginig na rin sa takot ang bebot kaya…

Advertisement

“H-Huhub*rin ko na…”

At tinanggal na nga ang blusa. Hindi magawang sumulyap ni Norman kahit sa rear view mirror ng taxi dahil baka totohanin ng lalaki ang banta nito sa kaniya. Ayaw pa niyang mat*gi ‘no!

“Tsk…tsk…malinis, makinis, maputi! Ngayon, iyang palda mo naman, bilis!” utos ng lalaki.

Napakagat labi na si Norman sa pinagagagawa ng pasahero sa kasama nito.

At tinanggal na nga ang palda.

“Hmmm…makinis na makinis pa rin. Wala ni anumang dungis,” tatawa-tawang sabi ng lalaki.

Naririnig ni Norman na humihikbi na ang babae.

“Tama na!”

Advertisement

Pero hindi pa rin tapos ang lalaki…

“Ngayon, iyang br@ mo naman…paiyak-iyak pa itong g*gang ito! Hindi mo ako madadaan sa drama, loka!”

Pinagpapawisan na nang malapot si Norman sa ginagawa ng dalawang pasahero.

“Nakupo at pati iyon ay huhub*rin na!” bulong niya sa isip.

Dahil doon ay hindi na talaga siya nakapagtimpi at…

“A, eh, boss, sorry, pero hindi ko na po talaga mapapayagan ‘yan, iginagalang ko po itong taxi,” matapang niyang sabi.

Kumunot ang noo ng lalaki at muli siyang tinutukan ng baril.

“A, ganoon! Eh, itong kuwarenta’y singko ko, hindi mo iginagalang?” banta nito sa kaniya.

Advertisement

Biglang umurong si Norman nang mapansing sa sentido na niya nakatutok ang baril.

“I-iginagalang k-ko rin po,” sambit niya habang nanginginig na ang buo niyang katawan sa sobrang kaba.

At itinuloy ng lalaki ang ginagawa.

“Wow, l*ntek! Anak ng…makinis pa rin, a! Ngayon, para makumpleto na, iyang pang-ibaba naman ang tanggalin mo!” anito.

Hindi na kaya ni Norman na paglabanan ang sarili. Lalaki rin siya, nakakaramdam din siya ng pag-iinit sa katawan sa ginagawa ng mga pasahero niya lalo pa’t ubod ng ganda ang babaeng kasama ng g*gong lalaking ito. Nawawala tuloy sa pokus ang pagmamaneho niya. Nangininig pa naman ang mga kamay niya kapag nakakaramdam ng ganoon, pero kailangang niyang magpakatatag.

“Aba, Ginoong Maria naman po! Bigyan niyo pa po ng lakas ang mga kamay ko para maayos pa akong makapagmaneho,” dasal niya.

Nagtagumpay ang lalaki na mahub*d ang pinakahuling saplot ng babae. At laking gulat nito.

“Bingo! Sabi ko na’t ibang klase ‘yang itinatago mo riyan, eh!” nakangising nitong sabi.

Advertisement

Napatili naman ang kasamang babae dahil…

“Ay, huwag mong hawakaaan! Huwaag!”

“Susmaryosep! Ano ba itong napasok ko? Bahala na, anuman ang mangyari sa akin kailangang mailigtas ko itong babae sa m*nyak na lalaking ito!” sambit ni Norman na balak na sanang huminto sa pagmamaneho ngunit ‘di sinasadyang nabangga sila ng kasalubong na kotse kaya nagpa-ekis-ekis ang takbo ng taxi hanggang sa bumangga ito sa poste.

“NAKUPOOOO!”

Nagising si Norman at nakita niya ang sarili na nakahiga sa kama ng ospital. Nakabalot ng benda ang ilang parte ng kaniyang katawan. Bumungad sa kaniya ang isang nars na lalaki at siya’y nagtanong.

“Uunnng…k-kumusta na ‘yung mga pasahero ko? ‘Yung many*k na lalaki at ‘yung magandang bebot? Kawawa ‘yung babae, natuloy ba ‘yung masamang tangka nung g*gong iyon kay s*ksi?” tanong niya.

“A, ‘yon po bang dalawang pasahero sa taxi mo, sir? Huwag kang mag-alala, ligtas din sila. Hindi rin naman malubha ang lagay nila. P-pero teka, a-anong many*k at magandang babae ang sinasabi mo, sir?” tanong ng nars na napakamot pa sa ulo nito.

“Oo, ‘yung lalaking matangkad at maskulado ang katawan, many*k iyon, balak niyang pagsamant*lah*n ‘yung babaeng kasama niya habang nakasakay sa taxi ko. May hawak pa nga siyang baril, eh, itinutok niya sa amin,” sabi niya.

Advertisement

“Nagkakamali po kayo sir. ‘Yung lalaking pasahero mo na may dalang baril ay isang pulis at ‘yung kasama niyang sinasabi mong babae ay hindi talaga tunay na babae, isa ‘yong kilabot na p*sher na matagal nang minamanmanan nung pulis. At isa pa, hindi ‘yon babae, isa siyang lalaki na may pusong babae,” bunyag ng nars.

“Ha?!”

Hindi makapaniwala si Norman na alagad pala ng batas ang lalaking pasahero at ang kasama nito’y kr*minal pala na napagkamalan pa niyang babae at bikt*ma ng pang-aabuso. Tinakot lang pala siya ng pulis kaya tinutukan siya nito ng baril, ayaw kasi nitong mapurnada ang ginagawang operasyon sa paghuli sa masamang loob. Natawa na lang siya sa sarili sa mga nangyari. Ang mahalaga ay nahuli na ng pulis ang pusher at nadala na ito sa bilangguan.

‘Di nagtagal si Norman sa ospital, makalipas ang ilang araw ay gumaling na rin siya. Binayaran ng pulis ang lahat ng danyos pati na ang pagpapagamot niya. Humingi rin ito ng paumanhin sa kaniya kung nadamay siya sa operasyon nito. Bumalik na rin siya sa pamamasada at kapag naaalala niya ang naging karanasan ay hindi niya maiwasang mapailing at mapahagikgik.