Sinubukang Akitin ng Babaeng Ito ang Kaniyang Guwapong Boss na Mayroon nang Asawa; ‘Kalbo’ Pala Siyang Lalabas ng Opisina Nito

Palihim na namang sinisilayan ni Marife ang hitsura ng kaniyang makisig na boss. Mula sa magaganda nitong mga mata, hanggang sa makikinis nitong kutis ay talaga namang pinasasabik no’n ang dalaga, kahit pa alam naman niyang pamilyadong tao na ito.

Matagal na siyang nagtatrabaho bilang sekretarya ng nasabing lalaki, at matagal na ring panahon siyang nagpapapansin dito. Iyon nga lang ay tila wala itong pakialam at para bang hindi nito napapansin man lang ang kaniyang damdamin. Kahit pa nga halos katiting na tela na lamang ang isuot niya sa harapan nito’y tila wala iyong epekto sa nasabing lalaki.

Hindi kailan man nakonsensiya si Marife sa kaniyang masamang pagnanasa. Alam niyang may asawa na ito at ngayon ay magkakaanak na. Imbes na magdalawang-isip siyang sirain ang masaya na sana nitong pamilya’y tila nakakita pa siya ng oportunidad nang malaman niya iyon. Balak niyang punuin ang ‘pangangailangan’ ng kaniyang boss, ngayong hindi iyon magagawang gampanan ng asawa nito sa mahabang panahon.

Dahil doon ay may planong nabuo sa kaniyang isip. Nitong mga nakaraang araw kasi ay madalas na silang ginagabi ng uwi ng kaniyang boss na si Mr. Legaspi dahil may tinatapos silang trabaho. Ngayong gabi ay naisipan niyang isagawa na sa wakas ang planong matagal na niyang nais maisakatuparan…ang akitin ang lalaki, hanggang sa tuluyan na itong bumigay sa kaniyang panunukso.

Halos maligo na si Marife sa pabango ay hindi pa rin siya mapakali. Isinuot niya ang bagong biling damit na talaga namang hapit na hapit sa kaniyang katawan at bahagya lamang na tumatakip sa mga parteng dapat takpan niyon. Naglaan din siya ng dagdag na oras sa pag-aayos sa kaniyang mukha at buhok upang lalo siyang maging kaakit-akit tingnan ngayong araw. Sisiguraduhin niyang hindi makatatanggi sa kaniya ang kaniyang boss oras na simulan na niya ang panunukso rito mamaya.

Napangiti si Marife nang halos mabali na ang leeg ng mga lalaking nadaraanan niya sa katitingin ng mga ito sa kaniya. Habol-habol nila siya ng tingin kaya naman lalo pa niyang iniusli ang kaniyang pwetan upang mas maramdaman niyang magandang-maganda siya ngayon. Ngunit halos madismaya si Marife nang malaman niyang tanghali na ay wala pa rin ang kaniyang boss. Hanggang sa dumako na ang hapon ay hindi pa rin ito dumarating sa opisina.

“Napaka-wrong timing naman ng pag-absent ni sir!” asar na asar na maktol ni Marife sa kaniyang sarili.

Ngunit pagkasabi niya no’n ay agad ding napawi ang kaniyang pagkainis dahil sa wakas ay namataan niya nang pumasok sa opisina nito si Mr. Legaspi. Mag-aala sais na ng gabi kaya naman medyo hulas na ang koloreteng inilagay ni Marife sa kaniyang mukha. Dahil doon ay sandali muna siyang nagtungo sa banyo upang mag-retouch. Pagkatapos no’n ay agad na siyang dumiretso sa opisina ng kaniyang boss upang ito’y akitin. Hindi na siya nag-aksaya pa ng pagkakataon.

Advertisement

“O, Marife, hindi pa naman kita ipinatatawag, bakit ka narito? May kailangan ka ba?” tanong ni Mr. Legaspi sa kaniya nang hindi man lang nag-aangat ng paningin. Nakatutok pa rin ito sa computer nito na agad nitong inatupag pagkapasok pa lamang nito ng opisina.

“Meron po, sir…ikaw,” sagot naman ni Marife sa pinakakaakit-akit na tinig na kaya niya. Pagkatapos ay agad siyang tumayo sa harap nito at sinumulang tanggalin ang mga butones ng suot niyang pang-itaas.

“Sandali, Marife, ano ’yang ginagawa mo? May asawa akong tao, hindi mo ba alam?” kunot-noong tanong pa ng kaniyang boss na mabilis na nag-iwas ng tingin, ngunit hindi no’n nagawang pahintuin ang nangangating babae!

“Sir, alam kong gusto n’yo rin ito. Binibigyan ko kayo ng pahintulot na gamitin ako habang hindi pa kayang ibigay sa inyo ng asawa n’yo ang pangangailangan n’yo,” sagot naman ni Marife na patuloy pa rin sa pag-aalis ng kaniyang mga saplot.

“Tigilan mo ’yan, Marife! Umalis ka rito sa opisina ko!”

Ngunit bingi na si Marife sa sinasabi ng kaniyang boss. Kinain na siya ng matinding pagnanasa, kaya naman hindi niya na namalayan pang lumabas na pala mula sa banyo sa loob ng opisina ang asawa ni Mr. Legaspi!

Nagulat na lamang si Marife nang biglang may humablot na kamay sa kaniyang buhok at kinaladkad siya palabas ng opisina! Halos makalbo siya dahil sa tindi ng pagkakasabunot sa kaniya ng legal na asawa ng kaniyang boss, kaya naman hindi na nakapalag pa si Marife!

Bago pa maawat ang asawa ng kaniyang boss ay ilang hibla na ng kaniyang buhok ang hawak nito at nakita na ng halos lahat ng mga kasamahan niya sa trabaho ang kaniyang walang saplot na katawan! Pagkatapos ay inilabas pa nito ang kuha ng CCTV kung paano niya sinubukang akitin ang kaniyang boss na walang ni katiting namang pagnanasa sa kaniya!

Advertisement

Labis na kahihiyan ang napala ni Marife sa kaniyang ginawa, at siguradong matagal pa bago niya makalimutan iyon lalo pa at nag-iwan iyon ng peklat sa kaniyang ulong ngayon ay kalbo na ang ilang parte. Nawalan din siya ng trabaho at hindi na makahanap pa ng bagong papasukan dahil kumalat na ang ginawa niyang kahihiyan.