Pinahirapan at Sinamantala ng Lalaki ang Pagiging Baguhan ng Kanilang Kasamahan; Sisi Siya Nang Nalaman Kung Sino Ito

Pinahirapan at Sinamantala ng Lalaki ang Pagiging Baguhan ng Kanilang Kasamahan; Sisi Siya Nang Nalaman Kung Sino Ito

HeartbreakingKarmaStories

Napangisi si Carl matapos ipakilala sa kanila ng kanilang manager ang bagong empleyadong kapapasok lang ngayon sa kanilang kompanya. Mukhang may bago na naman siyang magiging target sa kaniyang kalokohan. Kilala kasi si Carl sa kanilang kompanya na mahilig mang-trip at mang-abuso ng mga baguhan. Pagkaalis na pagkaalis pa lang ng kanilang manager ay dali-dali nang nilapitan ni Carl ang ipinakilalang si Miguel. Isang fresh graduate na binata mula sa isang prestihiyosong paaralan.

“Kumusta, bata?” paninindak ni Carl sa binatang agad naman siyang nilingon. “Walang mayaman sa trabaho nating ’to, ha? Lahat tayo rito, pantay-pantay, kaya ihanda mo na ang sarili mo,” ani Carl kay Miguel na halatang may pagyayabang.

Hindi naman sumagot si Miguel sa kaniya, bagkus ay tumango lang. Ngunit simula nang araw na ’yon ay hindi na tinigilan ni Carl ang pang-aabuso sa binatilyo lalo na at hindi naman ito nagrereklamo sa kaniya.

Utos dito, utos doon. Animo ‘boss’ kung umasta ang lalaki sa bagito! Napapailing na nga lamang ang kanilang mga katrabaho, ngunit hindi naman makapagsumbong ang mga ito sa mga nakatataas dahil alam nilang mahirap kalaban si Carl. Talagang may pagkasira ang ulo nito at tila walang kinatatakutan.

“Pare, masiyado mo na yatang pinahihirapan ’yong bago,” isang araw ay lakas-loob na sita sa kaniya ng isa sa mga kasamahan niya sa trabaho nang makita nitong pati ang pagtatapon ng basura niya ay ipinagawa na ni Carl kay Miguel.

Ngumisi lamang si Carl bilang tugon. “Hayaan mo siya. Kailangan niya ’yan para matuto siya,” sagot lamang niya.

Umiling ang nasabi niyang kasamahan. “Ingat ka na lang, pare. Baka kasi isang araw, bigla ka na lang makarma sa ginagawa mo. Baka mamaya, may isang kumanta sa management. Huli ka kapag nagkataon,” sabi pa nito na tila ba hindi na nakapagpigil pa sa ginagawa niyang pang-aabuso sa mga bago.

“At sino naman ang magsusumbong sa akin? Ikaw?” Ngumisi nang mas malawak si Carl at kwinelyuhan ang katrabaho. “Bakit hindi mo subukan, ngayon mismo?” panghahamon niya pa rito bago niya ito binitiwan.

Umiwas na lang ng tingin ang naturan niyang katrabaho dahil nagsimula na silang makakuha ng atensyon, ngunit hindi pa rin tumigil si Carl at tinampal ang pisngi nito.

“Ano, akala ko ba, papalag ka?” tatawa-tawa pang sabi nito na nagpayuko na lang sa kanilang katrabaho.

Ngunit isang pangyayari ang biglang nagpasinghap sa lahat—biglang tumalsik kay Carl ang lahat ng basurang kanina ay inililigpit ni Miguel, dahil inihagis iyon ng baguhang empleyado!

“Aba’t—” Gigil na nilingon ni Carl kung sino ang may gawa n’on sa kaniya, at ganoon na lang ang pag-iinit ng ulo niya nang malamang si Miguel pala ’yon!

“Ang lakas naman ng loob mong kalabanin ako!” galit na anas niya sa bagito, na sa gulat niya’y nakita niyang nginisihan siya sa unang pagkakataon.

“Ang sabi mo kasi, itapon ko sa basurahan ’yang mga basura mo. Ginawa ko lang ang utos mo, sir!” may diing sabi pa nito sa kaniya bago ito humalakhak.

Dahil doon ay bigla na lang sinunggaban ni Carl ng suntok si Miguel na agad namang bumagsak sa sahig. Hindi naman ito tumayo agad, bagkus ay umakto itong nasaktan nang todo sa kaniyang ginawa… at iyon ang naabutan ng kanilang big boss, na ngayon ay kapapasok lang sa kanilang opisina!

“Ano’ng ginagawa mo sa anak ko?!” hiyaw ng may-ari ng kumpanyang si Mr. Gutierez kay Carl na biglang nanlaki ang mga mata nang marinig ang sinabi ng kanilang boss.

“A-anak mo, sir?” tanong nito. Galit na tingin naman ang ipinukol nito sa kaniya bago nito nilapitan si Miguel.

“Oo! Siya ang anak kong si Miguel Gutierez, ang susunod na magmamay-ari ng kompanyang ito!”

Napasinghap muli ang lahat habang si Carl naman ay nanlumo sa kaniyang nalaman. Halos mapaluhod siya sa paghingi ng tawad kay Miguel, ngunit hindi nito iyon tinanggap.

“Hindi ko sinabi ang tunay na katayuan ko sa kompanyang ito dahil gusto kong mag-umpisa sa ilalim para mas maintindihan ko ang pagpapatakbo nito. Gusto ko ng patas na pakikitungo, ngunit hindi ko inaasahang pang-aabuso pala ang matatamo ko, at ng iba pang baguhan, sa kamay ng isang kapwa empleyado.” Napapailing pa ito matapos maglitanya.

Nagsampa ng kaso si Miguel laban kay Carl na naging dahilan upang maging ang iba pa sa mga inabuso nito noon ay magsalita na. Dahil doon ay nahaharap siya sa patung-patong na kaso at ngayon ay wala nang pinagkakakitaan pa dahil natanggal siya sa trabaho. Makalusot man siya sa parusa ng batas ay mahihirapan na siyang muling mag-umpisa lalo na at nagpalabas ng babala tungkol sa kaniya ang kompanyang kaniyang pinanggalingan. Wala nang magawa si Carl ngayon kundi ang magsisi. Karma ang inabot niya sa pang-aabuso sa hindi inaasahang anak pala ng kanilang boss!

More Stories