Nagkaroon ng Lamat ang Pagsasama ng Mag-asawa; Isang Anghel ang Sasalba sa Kanila

Nagkaroon ng Lamat ang Pagsasama ng Mag-asawa; Isang Anghel ang Sasalba sa Kanila

FamilyLoveStories

Pauwi na si Helena galing sa trabaho sa factory nang maabutan niya ang kaniyang asawang si Mark na pagewang-gewang na naglalakad sa daan.

“Halos araw-araw ka nang nag-iinom Mark ʼdi ka ba nagsasawa? Magtrabaho ka naman!” Panenermon ni Helena habang akay-akay ang asawa.

“Manahimik ka nga, masyado kang maingay!” asik naman ng naiinis na si Mark.

Nakaramdam ng hiya si Helena nang makitang maraming tao sa paligid ang nakatingin sa kanila. Makikita sa mukha ni Helga na nahihirapan ito sa pag-alalay sa kaniyang asawa ngunit nakaya parin niya itong tulungan hangang sa makauwi sila sa kanilang tahanan.

Tiningnan ni Helga ang ayos ng bahay nila. Nagkalat ang upos ng sigarilyo at bote ng alak. Sa loob ng dalawang buwan ay ito na ang naging routine niya, napapagod na siyang intindihin si Mark sa pagmumukmok nito.

Nagsimulang magbago si Mark noong natanggal ito sa trabaho. Isang chef si Mark sa isa sa mga kilalang hotel sa Maynila at siya na dapat ang susunod na head chef doon ngunit sa nagkaroon ng aberya at kasama ito sa mga nadamay at natanggal sa trabaho.

Ginagawang lahat ni Mark ang makakaya niya para matangap siya sa hotel na iyon hangang siya ay maging deputy chef. Hindi matangap ni Mark ang pagkakatanggal niya.

Naghahanda ng almusal si Helena nang makaramdam siya na parang siyaʼy nasusuka nang maamoy ang pabango ng asawa. Dumiretso si Helena sa kanilang lababo at doon inilabas ang dapat ilabas.

“Ayos ka lang? May lagnat ka ba?” Sabay hinipo-hipo ni Mark ang noo ng asawa.

“Hindi, masama lang ang pakiramdam ko,” may inis namang sabi ni Helena.

Dumiretso ito sa kwarto at padabog na isinara ang pintuan. Nagtaka naman si Mark sa inasal ng asawa. Hindi naman kasi ganoon ang trato nito sa kaniya kapag siya ay nakakainom. Hinayaan na lamang niya ang asawa dahil baka may sakit lang ito.

Ngunit ilang araw na ang nakalilipas at ganoon pa rin ang trato sa kaniya ni Helena. Lagi itong galit at mainit ang ulo. Palaging sumisigaw at ayaw siyang kausapin!

Natauhan si Mark dahil nakita niya ang paghihirap ng asawa kaya napagdesisyunan niyang maghanap ng trabaho. Ngunit nagkandakuba na siya sa kahahanap ng trabahoʼy talagang hindi pa rin siya makakita.

Naisipan niyang tawagan ang kaibigan na si Tyron at baka sakaling makatulong ito sa paghahanap niya ng trabaho.

“Pre, may alam ka bang maa-apply-an diyan?” tanong ni Mark habang kumamo-kamot sa ulo nito.

“Naku, tamang-tama! Hintayin mo na lang ako sa mall na malapit sa inyoʼt doon na lang tayo mag-usap.” Natuwa si Mark sa sagot ng kaibigan.

Nang makarating si Mark sa Mall ay agad naman niyang nakita si Tyron. Pinag-usapan nila roon ang tungkol sa trabahong ibibigay nito kay Mark.

“Salamat, pʼre,” sabi ni Mark sa kaibigan.

Nagpaalam nang uuwi si Mark sa kaibigan dahil baka hanapin na siya ni Helena. Kahit naman hindi sila maayos ngayon ay alam niyang nag-aalala pa rin ito sa kaniya. Isa paʼy gusto niyang bumawi sa asawa.

Gabi na ngunit wala pa si Mark. Sobrang pag-aalala ang nararamdaman ni Helena at kung ano-ano ang mga pumapasok sa isip niya. Lingid sa kaniyang kaalaman ay naipit lamang naman sa traffic ang asawa.

“Bakit ngayon ka lang umuwi? Siguro may babae ka, ʼno?!” galit na sigaw ni Helena sa asawa nang makauwi ito.

“Anoʼng pinagsasasabi mo? Kung ano-anong pumapasok sa utak mo!” may pagkainis namang sagot ni Mark. Hindi niya nagustuhan ang ibinungad ng kaniyang misis.

Ngunit nagulantang siya nang makitang biglang umiyak ang asawa niyaʼt nagtatakbo papasok sa kwarto at doon nagkulong!

Umiyak nang umiyak si Helga sa kwarto. Napakababaw kung tutuusin ng pagtatalo nila ngunit hindi niya alam kung bakit sobra siyang nasasaktan.

Sa isang linggong lumipas ay hindi sila masyadong nagkikita ng asawa niya. Madaling araw aalis si Helena upang pumasok sa trabaho kaya’t tulog pa ang asawa. Pagkatapos ay halos gabing-gabi na kung umuwi si Mark galing sa bagong trabaho nito. Lalo tuloy lumalayo ang loob nila sa isaʼt isa.

Tuwing gigising si Helena ay masama ang pakiramdam niya kaya napagdesisyonan niyang magpatingin sa Doctor ngayong araw. Paglabas niya ng kwarto ay nakita niya si Mark na naghahanda ng almusal.

“Hindi ka pumasok?” tanong niya sa asawa. Umiling naman ang lalaki.

“Sasamahan kitang magpa-check up,” sagot naman nito nang nakangiti. Ngayon lamang ulit sila nakapag-usap nang ganito kaayos. Lagi kasi silang nagbabangayan.

“Congratulations! Your wife is four weeks pregnant!”

Pagkatapos sabihin iyon ng doktor na tumingin kay Helena ay agad na tumayo si Mark para yakapin ang asawa.

Tuwang tuwa si Mark dahil sa magandang balitang natanggap nila! Nagyakap silaʼt ginawaran ng halik ang isaʼt isa.

Iyon lang pala ang sagot upang manumbalik ang pagmamahalan ng mag-asawa!

More Stories