Pinagtawanan Siya ng Kaniyang mga Kaibigan nang Makitang Nakikisabay siyang Kumain sa Inaakala nilang Pulubi; Mapapahiya Sila sa Katotohanang Malalaman

Pinagtawanan Siya ng Kaniyang mga Kaibigan nang Makitang Nakikisabay siyang Kumain sa Inaakala nilang Pulubi; Mapapahiya Sila sa Katotohanang Malalaman

InspiringLoveStories

Kalalabas lang ng magkaibigang Julia at Mika sa gate ng kanilang eskuwelahan nang mamataan nila roon ang isa pa nilang kaibigang si Selena na kumakain ng pananghalian nito, habang kasalo ang isang marungis na binata. Agad na nagbulungan ang dalawa at tinawanan ang nakitang sitwasyon ng kanilang kaibigan.

“Hoy, Selena! Ano’ng ginagawa mo? Bakit kasabay mo ’yan?” may pandidiring tanong ni Julia noon kay Selena na agad naman silang nilingon.

“Oo nga. Baka mamaya, magkasakit ka dahil kasabay mong kumain ’yang pulubing ’yan. Hindi ka ba nandidiri?” segunda naman ni Mika.

Gusto sana silang pigilan ni Selena sa patuloy nilang pang-iinsulto sa binatang kasama niya ngunit bago pa niya magawa iyon ay halos mabingi na sila nang bigla na lamang maghalakhakan ang dalawa niyang kabarkada!

Nasapo ni Selena ang kaniyang sariling noo. Bigla siyang nawalan ng sasabihin. Nakaramdam siya ng hiya sa binatang kaniyang katabi at tiningnan na lamang niya ito nang may paghingi ng tawad. Tango naman ang isinagot sa kaniya ng binata at nginitian siya nito na animo sinasabing, ayos lang.

Sa totoo lang, kanina, nang maunang lumabas si Selena sa kanilang eskuwelahan ay inakala niya ring isang pulubi ang binatang ito, lalo na at nakita niyang marungis ang hitsura nito’t naroon lamang sa gilid ng entrance ng kanilang paaralan. Ngunit hindi tulad ng mga kabarkada niyang sina Julia at Mika ay hindi naman naging ganoon ang trato niya sa binata. Sa katunayan ay awa ang agad nyang naramdaman para dito, kaya naman kahit na gutom na gutom na siya at tanging ang ipinabaon lamang sa kaniya ng ina, na kaunting kanin at kapirasong ulam, ang kaniyang pananghalian niya’y pinili na lamang niyang ibigay iyon sa binata.

Tanda niya pa kung gaano ito nagpapasalamat sa kabutihan ng kaniyang puso, habang siya naman ay ngiti lamang ang isinasagot. Para kasi sa kaniya ay mas mabuti nang tumulong ka at magbigay sa iba kaysa ikaw ang bigyan.

Hanggang sa maya-maya ay bigla na lamang may isa pang lalaking lumapit sa kanila at sinabi nitong isa lamang daw social experiment ang lahat!

Doon ay ipinakita na ng inakala niyang binatang pulubi ang kaniyang tunay na katauhan at noon niya napagtantong ito pala ay isang sikat na artista! At hindi lang ito basta artista kundi ang kaniyang idol na matagal na rin niyang hinahangaan!

Gulat na gulat si Selena nang mga sandaling iyon. Mabuti na lamang at maya-maya ay kinausap siya ng kaniyang idol in disguise

Iyon na nga ang naabutang pangyayari nina Julia at Mika at hiyang-hiya siya sa ginagawa ng dalawa. Lingid sa kaalaman ng mga ito ay nakukunan pala sila ng camera dahil isang reality show ang nagsasagawa ngayon ng naturang social experiment.

Nang hindi na makapagpigil si Selena sa kanilang ginagawa ay nilapitan na niya ang dalawa niyang kaibigan…

“Tumigil na kayo, Julia at Mika. Kayo lang din ang mapapahiya sa ginawa n’yo. Mag-sorry na kayo sa kaniya para mabawi n’yo agad ang ginawa n’yo,” pasimpleng sabi niya sa mga ito ngunit imbes ay lalo pa siyang tinawanan ng mga ito.

“Bakit naman kami mapapahiya, e, ikaw nga itong nakisabay sa isang pulubi? Nakakadiri kaya!” tatawa-tawa namang sagot sa kaniya ni Julia.

“Hindi naman totoong pulubi ’yang kasabay ko. Si Vince Alpasan ’yan! Iyong idolo kong artista!” bulalas niya at doon ay halos malaglag ang panga nina Julia at Mika!

Agad nilang nilingon ang noon ay iiling-iling nang si Vince at wala nang nagawa ang kanilang pagsisisi dahil nasaksihan na ng mga tao ang kanilang hindi mabuting asal!

Samantala, si Selena naman ay nagpatuloy ang pakikipagmabutihan kay Vince na talagang tila nabighani sa kaniyang kabutihan simula nang araw na iyon. Ang buong akala ni Selena ay imposibleng mapansin siya ng binata, ngunit sino ang mag-aakalang darating ang araw na siya ay mapapansin nito at pipiliing ligawan?

Inggit na inggit sina Julia at Mika kay Selena ngunit pareho nilang alam sa kanilang mga sarili na kasalanan nila ang lahat, lalo na ang nangyayaring panghuhusga sa kanila ng mga taong nakapanood ng social experiment na iyon.

More Stories