Biniyayaan ng Angking Ganda ang Pamilyang Kinabibilangan Niya; Ngunit Bakit Nga ba Tila Iba Siya sa Kanila?

Biniyayaan ng Angking Ganda ang Pamilyang Kinabibilangan Niya; Ngunit Bakit Nga ba Tila Iba Siya sa Kanila?

HeartbreakingLoveStories

“Sigurado ba kayong gusto n’yong sa bahay na lang namin tayo mag-group study?” ang nahihiyang tanong ni Dahlia sa kaniyang mga kaeskwela.

Tinapik naman ni Janine, isa sa kaniyang mga kaklase ang kaniyang balikat bago ito sumagot, “Oo naman, Dahlia,” anitong may kakaibang ngisi rin sa kaniyang mga labi.

Nagdadalawang-isip man ay kibit-balikat na lamang na tumango si Dahlia sa gusto ng kaniyang kaklase, lalo na at ito rin naman ang leader ng kanilang grupo sa paggawa ng kanilang research.

Ang totoo ay hindi naman talaga group study ang dahilan kung bakit gusto nina Janine at ng kaniyang mga kabarkada na doon sila sa bahay nina Dahlia mag-aral, kundi dahil gusto nilang malaman kung pati ba ang mga kaanak nito ay pangit

Pasimpleng naghagikhikan ang mga magkakaibigan, sa pangunguna ni Janine, nang tanguan ni Dahlia ang kanilang kagustuhan. Nagkaroon pa sila ng pustahan kung ano ang sakaling hitsura ng mga kapatid o magulang ni Dahlia.

Mahaba ang itim na itim na buhok ni Dahlia. Mayroon din siyang bangs na halos tumakip na sa kalahati ng kaniyang mukha. Dahil doon ay halos wala na ring paglagyan ang mga bagong tubong taghiyawat sa kaniyang mukha hanggang sa kaniyang leeg at dibdib. Ang kaniyang pananamit ay hindi rin kaaya-aya lalo na sa mga mata ng mapanlait niyang mga kaeskuwela.

Natupad nga ang kanilang usapan. Nang mag-dismissal na ay isinama ni Dahlia ang kaniyang mga kaklase sa kanila, kahit pa alam niyang ang totoo ay hindi naman tungkol sa group study ang ipinunta ng mga ito. Sa totoo lang ay nawalan na rin naman ng pakialam si Dahlia sa kung ano man ang gustong sabihin sa kaniya ng ibang tao.

Nariyan na naman ang pasimpleng hagikhikan ng magbabarkadang sina Janine sa kasabikang makita na ang hitsura ng mga kaanak ni Dahlia… ngunit tila biglang bumagsak ang kanilang mga balikat nang biglang tumambad sa kanila ang naggagandahang mukha ng mga kapamilya ni Dahlia!

Ang dalawang ate nito ay magaganda at pawang mga balingkinitan ang katawan. Ganoon din ang kanilang ina na animo nakatatandang kapatid lamang nila kung titingnan, samantalang makisig naman ang ama ng dalaga at halatang galing sila sa isang may kayang pamilya! Laking pagtataka nina Janine kung bakit tila ibang-iba sa mga ito si Dahlia?

Hindi napigilan ni Janine ang kaniyang kyuryosidad nang sila ay mapag-isa ng ina ni Dahlia nang magkasalubong sila pagkatapos niyang magtungo sa banyo. Lakas-loob na nagtanong siya sa ina ni Dahlia…

“No offense po sa itatanong ko sa inyo, tita…” panimula ni Janine. “Pero ampon lang po ba si Dahlia?” tuluyang tanong na niya. Ang totoo, simula nang malaman niya kaninang si Dahlia lamang ang nag-iisang may ganoong hitsura sa kanilang pamilya ay biglang napalitan ng awa ang pangungutyang nadarama niya para dito. Para bang bigla siyang nagsisi sa kaniyang mga nagawa noon.

“Naku, hindi,” sagot naman ng ina ni Dahlia. “Tunay namin siyang anak, hija,” dagdag pa nito sa malungkot na tinig.

“E, b-bakit po siya lang ang naiiba sa inyo?” takang tanong ulit ni Janine.

Bumuntong hininga muna ang ginang. “Sige, sasabihin ko sa ’yo, tutal ay kayo lang ang unang kaibigang dinala niya rito sa amin… ang totoo n’yan, hindi naman talaga ganiyan si Dahlia noon. Sa katunayan ay siya ang pinakamaganda sa tatlong anak kong babae,” sabi ng ina ni Dahlia sabay pakita ng isang litrato ng isang napakagandang babae. Halos manlaki ang mga mata ni Janine nang makilala kung sino ito—si Dahlia nga!

“Nagsimulang magbago ang anak kong si Dahlia… nang siya… ay muntik nang pagsamantalahan ng isa sa mga taong pinagkakatiwalaan namin. Iyon ang dati naming driver. Hindi namin akalaing noon pa man ay may gusto na siya sa anak namin dahil sa magandang mukha nito. Labis na na-trauma ang anak ko sa nangyari at iyon ang nagdulot ng kaniyang pagbabago. Ayaw na niyang mag-ayos at gusto na niyang maging pangit sa paningin ng iba simula noon. Kaya sana, hija, patuloy n’yong kaibiganin si Dahlia…”

Labis na ikinabigla nina Janine at ng iba pang nanghuhusga sa dalaga ang kuwento sa likod ng pagbabago ng hitsura nito. Dahil doon ay agad nilang pinagsisihan ang kanilang ginawa sa dalaga. Matapos nilang malaman iyon ay nakadama sila ng awa at ginusto nilang tulungan itong makawala sa bangungot ng nakaraan. Naging totoong kaibigan sila ni Dahlia hanggang sa matutunan nitong buksan ulit ang kaniyang puso upang magtiwala sa iba at ipakita ang totoong siya.

More Stories