Pinahirapan ng Pamilyang Ito ang Batang Iniwan sa Kanila ng Kaniyang Ina; Hindi Nila Akalain na Babalik sa Kanila ang Karma

Pinahirapan ng Pamilyang Ito ang Batang Iniwan sa Kanila ng Kaniyang Ina; Hindi Nila Akalain na Babalik sa Kanila ang Karma

HeartbreakingKarmaStories

“Nanay, sino ’yang batang ’yan?” tanong ng ni Anya sa kaniyang inang si Celeste nang isang hapon ay biglaan itong umuwi sa kanila na may kasamang batang naglalaro sa edad na apat hanggang limang taon.

“Basta, huwag na muna ninyo akong tanungin. Nagmamadali ako ngayon. Kailangan kong bumalik sa trabaho. Iiwanan ko na muna itong si Yanna sa inyo. Alagaan n’yo siya hanggang sa makabalik ako, naiintindihan n’yo?” mabilis namang sagot ni Aling Celeste kay Anya na bagama’t hindi niya tunay na anak ay itinuring na rin niyang pamilya.

“E, nanay naman! Hindi ko na nga alam kung saan ako kukuha ng ipakakain sa dalawang apo n’yo, pagkatapos ay daragdagan n’yo pa ang palamunin ko rito sa bahay?!” kunot-noong reklamo naman ni Anya sa ina na agad na ikinagalit nito.

“Noong ikaw ang nangangailangan ng pangangalaga, kahit hindi ko alam kung saan ako kukuha ng ipakakain sa ’yo’y inako ko ang responsibilidad. Hindi ka pa nga nakababawi sa akin sa lahat ng pagpapahirap na ginawa mo sa akin! Kaya huwag mo akong sumbatan diyan. Isa pa, babalik naman ako. Babalikan ko ’yang si Yanna kapag maayos na ang lahat.”

Walang naisagot si Anya sa sinabing iyon ng kaniyang ina ngunit bakas pa rin sa kaniyang mukha ang sobrang pagkairita. Sa totoo lang ay matagal na silang walang koneksyon ng kinilalang ina sa isa’t isa. Paano’y nagsawa na ito sa lahat ng pasakit na idinulot ng pagiging pasaway niya. Hindi kasi marunong tumanaw ng utang na loob si Anya.

“Saan ba kasi galing ang batang ’yan?” maya-maya’y muling tanong niya. “Wala ba ’yang mga magulang?”

Hinarap siya ng kaniyang ina bago ito sumagot, “Huwag ka na sabing magtanong. Mas ligtas ka kung wala kang alam. Basta’t sundin mo ang sinabi ko. Alagaan mo si Yanna habang wala ako,” sabi pa nito at iyon na ang huling narinig niya sa ina bago ito muling umalis.

Dalawang buwan na ang nakalilipas at hindi pa rin binabalikan ni Aling Celeste ang batang si Yanna na nasa pangangalaga ni Anya. Dalawang buwan na ring tinitiis ng bata, sa mura pa lamang nitong edad, ang mga pagmamalupit na ginagawa niya at ng kaniyang dalawang anak dito! Ang panganay ni Anya ay nasa edad sampu na habang ang pangalawa naman ay siyam. Kapwa tinutularan ng mga ito ang kanyiang ginagawa kay Yanna.

Nariyang ginugutom nila ang bata. Pinahihirapan at sinasaktan. Sampal, sabunot, kurot, sipa at kung anu-ano pang pisikal na pananakit ang inaabot nito at wala itong ibang magawa kundi ang umiyak at magmakaawa sa tuwing siya ay sasaktan ng mag-iina!

“Aray ko po! Tama na po, please po! Tama na po, Aling Anya!” Umiiyak na naman si Yanna.  Nakakaawa na ang hitsura nitong payat na payat at halos hindi na makilala dahil sa mga sugat nito sa halos buo niyang katawan, maging sa kaniyang mukha!

“Anong tama na? Alam mo bang kabili ko lang ng basong ’yon, pagkatapos ay binasag mo agad? Perwisyo ka talagang bata ka!” galit na galit na sabi naman ni Anya na muli pang inundayan ng palo sa katawan ang kawawang bata.

Samantala, napapailing na lamang sa labas ang mga kapitbahay na palaging nakakarinig sa pag-iyak ni Yanna. Nang hindi na makatiis ang mga ito ay sinigawan nila si Anya!

“Hoy, Anya, maawa ka naman sa bata!”

Ngunit hindi pinansin ni Anya ang sigaw na iyon sa labas. Patuloy siya sa ginagawang pananakit sa bata at hindi niya namalayang nakapasok na pala sa kanilang bahay ang kaniyang ina, kasama ang isang lalaki—ang ama ni Yanna!

“Ano’ng ginagawa mo sa anak ko?!” Dumagundong ang hiyaw ng lalaki sa buong kabahayan na nagpalingon kay Anya.

“Anya! Ano’ng ginagawa mo kay Yanna?!” gulat ding hiyaw ni Aling Celeste na agad na dinaluhan si Yanna na halos mawalan na ng ulirat sa kaiiyak!

Hindi makapagsalita si Anya. Huling-huli siya sa kaniyang ginagawa sa bata!

Galit na galit sa kaniya ang ama ni Yanna na noon ay kagigising lamang pala mula sa pagkaka-comatose dahil sa isang aksidenteng dulot ng taong nagtatangka sa kaniyang buhay na siya ring dahilan kung bakit kinailangang itago ni Aling Celeste si Yanna!

Hindi akalain ni Anya na si Yanna pala ay anak ng isang napakayamang negosyante na siyang amo ni Aling Celeste!

Dahil doon ay tuluyan nang itinakwil ni Aling Celeste ang kaniyang ampong si Anya na ngayon ay nahaharap sa patong-patong na kaso. Ang mga anak naman nito ay inako na muna ng matanda, kahit pa napakalaki ng ginawang kasalanan ni Anya sa kanila.

Si Yanna naman ay unti-unting ipinagamot ng kaniyang ama sa pinakamagagaling na espesyalista at sisiguraduhin nilang makakamit nito ang hustisya!

More Stories