Inimbitahan ng Dalaga sa Kaniyang Party ang Lalaking Napupusuan Niya; Ngunit Imbes na Siya ang Magustuhan Nito ay Napusuan Nito ang Katulong Nila

Inimbitahan ng Dalaga sa Kaniyang Party ang Lalaking Napupusuan Niya; Ngunit Imbes na Siya ang Magustuhan Nito ay Napusuan Nito ang Katulong Nila

InspiringLoveStories

Sa unibersidad na siyang pinapasukan ni Jessica ay kilala siya bilang isa sa pinakamagaganda at kaakit-akit na dalaga. Taglay niya ang karisma na magpapalingon sa halos lahat ng kalalakihan doon. Bukod pa iyon sa kaniyang pagiging leader ng cheering squad na mas lalong nakadagdag sa kaniyang popularidad at sa kaniyang halos perpektong katawan.

Sa dami ng mga lalaking nagkakandarapa kay Jessica ay iisa lamang ang kaniyang napupusuan, at iyon ay si Von Gabriel, ang captain ng kanilang university basketball team na isa rin sa nangunguna sa pinakamatatalino sa kanilang eskuwelahan.

Ngunit sa kabila ng nasabing mga katangian ni Jessica, kailan man ay hindi pa siya pinansin ng binata. Ni hindi siya nito pinagkakaabalahang tapunan ng tingin o kausapin man lang nang matagal. Ni minsan ay hindi ito nagpakita ng anumang atraksyon sa kaniya at labis iyong naghahatid ng matinding panibugho sa damdamin ng dalaga. Kaya naman sa darating niyang kaarawan ay balak niyang imbitahan ito sa gaganaping birthday party niya sa kanilang tahanan. Sisiguraduhin niyang magpapaganda siya nang todo sa araw na iyon upang mapansin na siya ng binata!

“Tania!” pasigaw na tawag ni Jessica nang hapong iyon sa kanilang katulong na dali-dali namang lumapit sa kaniya.

“Ma’am?” kiming sagot naman nito.

“Itimpla mo nga ako ng maiinom. Ang init, my gosh!” utos niya sabay salampak sa kanilang malambot na upuan.

“Okay po, ma’am,” agad namang tugon ni Tania at akma nang tatalima sa kaniyang utos nang muli ay tinawag niya ito.

“Tania…” Muli itong humarap sa kaniya. “Hindi bagay sa ’yo ang hairpin na suot mo. Alisin mo ’yan. Lalo kang pumangit,” nakangisi pang aniya sa katulong na wala namang nagawa kundi ang mapayuko na lamang.

Sa kabila ng lahat ng mayroon si Jessica ay may isang sikreto siyang tanging ang sarili lamang niya ang nakakaalam… at iyon ay ang sobrang inggit na nadarama niya para kay Tania. Paano, kahit ano kasing gawin niya ay hindi niya malamangan ang dalaga sa mga mata ng kaniyang magulang. Simula kasi nang magtrabaho ito sa kanila at napansin ng mga magulang niyang matalino ito ay nagpasya na silang pag-aralin ito. Simula rin noon ay hindi na siya tinigilan ng mga magulang niya sa pagkukumpara kay Tania na walang inatupag kundi puro aral lamang at pagtatrabaho. Inis na inis siya. Sa totoo lang, kung siya ang masusunod ay ayaw niya nang narito sa kanila si Tania, ngunit kalaban niya ang kaniya mismong mga magulang! Pumapasok si Tania sa unibersidad kung saan din siya nag-aaral at alam ng lahat na ito ay kanilang katulong. Sa katunayan, kahit sa school ay nagagawa niyang utos-utusan ito.

Samantala, tuwang-tuwa si Jessica nang tanggapin ni Von Gabriel ang kaniyang imbitasyon. Sinabi nitong pupunta ito sa party at ganoon na lang ang kaniyang galak. Talagang pinaghandaan ni Jessica ang gaganaping birthday party niya!

Dumating ang araw ng kaniyang kapanganakan. Sabik na sabik ang lahat, lalo na si Jessica na maaga pa lang ay nanghahaba na ang leeg sa kahihintay kung dumating na ba ang binatang napupusuan. Nang sa wakas ay mamataan niya ito ay talaga namang hindi na tinantanan ni Jessica ang pagdikit sa binata na kalaunan ay napansin niyang panay naman ang iwas sa kaniya at tila ba may ibang hinahanap. Nagtataka man ay ipinagsawalang bahala na lamang iyon ni Jessica… ngunit nang maya-maya’y saglit siyang malingat, nakita niyang mabilis na naglakad palayo si Von Gabriel at tinungo ang pwestong kinatatayuan ni Tania!

Kitang-kita ni Jessica na inaya ni Von ang dalaga upang makipagsayaw ito sa kaniya at halos mamutla siya nang tanggapin naman iyon ni Tania! Halos maiyak si Jessica ngunit pinigilan niya ang sarili hanggang sa matapos ang kaniyang party.

“Ma’am Jessica, umiiyak ka ba?” dinig niyang tanong ni Tania sa kaniya habang nagliligpit ito ng mga kalat. Hindi niya pinansin ang tanong nito at patuloy pa rin siyang nag-iiyak sa isang sulok.

“Ma’am, tungkol po ba ito kay Von?” tanong nito na siya nang nagpalingon kay Jessica. “Alam kong may gusto ka sa kaniya. Iyon ang dahilan kung bakit ayaw kong tanggapin ang panliligaw niya.”

Nagulat siya sa tinuran ni Tania. Hindi nito tinanggap ang panliligaw ni Von? At dahil iyon sa kaniya?!

“Napakabait ng mga magulang mo sa akin, Ma’am Jessica, at naiintindihan ko kung bakit ka nagagalit. Sa totoo lang, gusto kong humingi ng tawad sa ’yo noon pa. Kung ito lang ang paraan upang makabawi ako sa ’yo, huwag kang mag-alala. Hindi ko tatanggapin si Von, kahit na… gusto ko rin siya,” sinserong sabi pa ni Tania kay Jessica na lalong nakapagpaiyak sa kaniya.

Hindi na talaga siya nagtataka kung bakit mas pinili ni Von ang babaeng ito kaysa sa kaniya. Si Tania, bukod sa matalino, maganda, ay ‘di hamak na may mabuting puso hindi tulad niya!

Dala ng matinding damdamin ay nayakap ni Jessica si Tania. Hindi niya akalaing gagawin niya ito, pero nagsisisi siya na noon ay pinagmamalupitan niya ang dalaga. Sana pala ay hindi niya pinairal ang inggit noon, edi sana, naging magkaibigan pa sila.

Pero hindi pa naman huli ang lahat. Simula nang araw na iyon ay itinuring na ni Jessica na kaibigan si Tania. Siya pa nga ang gumawa ng paraan upang muling itong maging malapit kay Von! Nang alisin ni Jessica ang inggit sa kaniyang katawan ay mas naging masaya siya sa kaniyang buhay. Natutunan niya na mas maganda pa rin talaga ang mga babaeng may mabuting puso kaysa sa mga babaeng puro pisikal na kagandahan lamang ang pinahahalagahan.

More Stories