Panay ang Parinig ng Babae na Ipinagpalit daw Siya sa ‘Pangit’ ng Dating Nobyo; Babalik Pala Agad sa Kaniya ang Kaniyang mga Sinabi

Panay ang Parinig ng Babae na Ipinagpalit daw Siya sa ‘Pangit’ ng Dating Nobyo; Babalik Pala Agad sa Kaniya ang Kaniyang mga Sinabi

KarmaLoveStories

“Mabuhay ang mga ipinagpalit sa pangit!” naisipang i-post ni Girly sa kaniyang Facebook account matapos siyang magpadala ng friend request sa account ng bagong nobya ng kaniyang dating nobyong si Jacob.

Paano kasi, kanina, habang naglalakad siya sa plaza kasama ang mga pinsan niya upang mamasyal ay nakita niya roon si Jacob na mayroong kahawak ng kamay habang naglalakad. Agad na rumagasa ang selos sa puso ni Girly dahil doon, sapagkat ang totoo, hanggang ngayon ay hindi pa rin niya nakakalimutan ang dating nobyo kahit pa halos kalahating taon na silang hiwalay nito. Ngunit nang makita niya ang mukha ng babaeng kasama nito ay mas nangibabaw ang nararamdaman niyang disgusto. Pakiramdam niya ay nainsulto siya dahil ‘pangit’ ang ipinalit nito sa kaniya!

Maitim kasi ang nasabing babae. Bukod doon ay kulot din ang buhok nitong hindi man lang nito naisipang ipusod. Maliit din ito at payat. Dahil doon, naisip tuloy ni Girly na baka ginagamit lang ito ni Jacob para pagselosin siya! Paano naman kasi nito magugustuhan ang isang tulad ng babaeng ’yon, gayong napakarami namang babaeng nagkakandarapa rito? Guwapo si Jacob at makisig. Bukod doon ay galing din ito sa magandang pamilya, kaya imposibleng magkagusto ito sa ganoong klaseng babae!

Dahil doon ay panay na ang parinig ni Girly sa kaniyang Facebook account. Nagbabakasakali siya na matauhan ang babaeng napag-alaman niyang Nica ang pangalan, na hindi ito nababagay sa kaniyang dating nobyo!

Pakiramdam tuloy ni Girly ay masiyadong nasaktan si Jacob sa paghihiwalay nilang dalawa kaya wala na itong maisip kundi ang pasakitan siya nang ganito. Nang sa gan’on ay maisipan niya itong balikan. Gandang-ganda na naman tuloy siya sa kaniyang sarili, kahit na ang totoo ay si Jacob naman ang nakipaghiwalay sa kaniya!

Dahil doon, nang minsang magkasalubong ulit sila ni Jacob habang kasama nito ang kaniyang bagong nobya ay naisipan niyang lapitan ang mga ito. “Hi, Jacob! Ang tagal na nating hindi nagkita,” bati niya sa dating nobyo sa malagkit na tinging halatang nagbibigay ng motibo.

Tila nagulat naman si Jacob nang makita siya, ngunit nginitian siya nito. “Ikaw pala, Girly!”

“Ang ganda ng ngiti mo, ah. Na-miss mo ako, ano?” Natawa pa si Girly matapos sabihin ’yon, samantalang bigla namang napakunot ang noo ni Jacob. “Huwag ka nang magmaang-maangan pa, Jacob. Alam kong ginagamit mo lang ang pangit na ’yan para pagselosin ako at bumalik ako sa ’yo. Sa bagay, sa ganda ko ba namang ’to? Imposibleng ipagpapalit mo lang ako sa pangit,” dagdag pa niya na tila ikinapikon na ni Jacob.

“Ano’ng pinagsasasabi mo, Girly? Huwag mo ngang binabastos ang girlfriend ko!” hiyaw nito na agad naman niyang ikinagulat. “Para sabihin ko sa ’yo, kahit kailan ay hindi ko pinagsisihang nakipaghiwalay ako sa isang kagaya mo na walang ibang maganda sa pagkatao kundi ang mukha at katawan. Kung tutuusin, hindi nga, e. Dahil kung hindi dahil sa kolorete d’yan sa mukha mo, mukha ka rin namang ordinaryo,” dagdag pa ni Jacob sa malakas na tinig na nakakuha sa atensyon ng maraming dumaraan sa tabi nila.

“Alam mo, Girly, hindi lang naman ganda ng mukha o katawan ang basehan para magustuhan mo ang isang tao. Alam mo kung ano ang mas tinitingnan ko? ’Yong kalooban. Kasi ’yang ganda mong panlabas, kukupas ’yan paglipas ng panahon. Pero ’yong kabutihang loob na mayroon si Nica, ’yong pagiging masipag niya, matalino at matulungin? Wala ka n’on.”

Matapos ang mahabang litanyang iyon ni Jacob ay umalis na ito sa kaniyang harapan, habang hawak ang kamay ng nobya nito. Naiwang natutulala si Girly dahil sa mga narinig mula sa dating nobyo. Nasaktan siya sa mga sinabi nito ngunit hindi siya maaaring magreklamo dahil siya naman ang naunang manlait sa nobya nito gayong wala naman itong ginagawa sa kaniya!

Dahil doon ay wala siyang nagawa kundi ang umuwi at magmukmok sa kaniyang bahay. Hindi niya akalaing mabilis na babalik sa kaniya ang mga salitang binitiwan niya kay Nica at ngayon niya lang napagtantong masakit pala kapag siya na ang makakatanggap nito!

Ngayon, siguradong madadala na siyang ulitin pa ang kaniyang ginawa dahil sa takot na muling mapahiya sa sasabihin ng iba, lalo na at karamihan sa sinabi ni Jacob sa kaniya, hind man niya aminin, ay alam niya sa sarili niya na totoo.

More Stories