Nilait ng Babaeng Ito ang Bagong Team Leader Dahil sa Punto Nito ng Pananalita; Sa Huli ay Siya Pala ang Mapapahiya

Nilait ng Babaeng Ito ang Bagong Team Leader Dahil sa Punto Nito ng Pananalita; Sa Huli ay Siya Pala ang Mapapahiya

InspiringKarmaStories

“Okay, guys! Pahiram muna ako ng ilang sandali ng oras n’yo,” pagkapasok na pagkapasok pa lang ng manager nila ay anunsyo nito na agad namang nakakuha ng atensyon ng lahat ng empleyado sa kompanyang ’yon. “Gusto ko lang ipakilala ang magiging bagong team leader n’yo, from Visayas… si Charice,” dagdag pa nito sabay turo sa may kaliitang babaeng katabi nito na nakasuot lang ng simpleng puting T-shirt at pantalon.

Dahil doon ay napangiwi na lang si Leana, isa sa matatagal nang empleyado ng kompanya, lalo na nang marinig niya kung saan galing ang nasabing bagong team leader nila. “Bisaya?” aniyang nakaangat ang isang sulok ng pang-itaas na labi. “Bakit nag-hire si sir ng isang probinsyana? E, mukhang hindi nga ’yan marunong magsalita ng kahit na katiting na ingles man lamang!” iritableng bulong pa niya sa kaniyang katabi na napakibit na lamang din ng balikat.

“Hi, guys! Aku nga pala se Chares

“Gosh! Narinig n’yo ba kung paano magsalita ’yan?” Halos umikot pa ang kaniyang mga mata habang tinitingnan si Charice mula ulo hanggang paa nang wala itong kaalam-alam.

Hindi talaga gusto ni Leana, na isang tubong taga-Maynila, ang mga probinsyanang katulad ni Charice, dahil lumaki siyang inaakalang ang mga katulad nito ay nababagay lamang sa mga trabahong may mabababang sahod at hindi nangangailangan ng pag-aaral sa kolehiyo, katulad ng pangangatulong, pagiging tagapaglinis, labandera, tindera sa palengke at tagapag-alaga ng mga bata. Hindi niya matanggap na ngayon ay magiging boss niya pa ang isang kagaya nito kaya naman ganoon na lang ang disgusto niya!

Simula tuloy n’on ay hindi naging maganda ang pakikitungo niya sa mabait pa man ding team leader nila. Sa katunayan ay palagi pa niya itong iniinsulto at pinagtatawanan, lalo na kapag hindi ito nakatingin. Hindi naman nagtagal ay agad na nakarating kay Charice ang ginagawa ni Leana, lalo na at marami rin sa mga empleyadong hawak niya ang napalapit na sa kaniya dahil natural siyang magaling makisama. Ganoon pa man ay minabuti niyang huwag na lang iyong pansinin pa.

Isang umaga, nang dumating si Leana sa kanilang opisina ay nadatnan niya ang kanilang manager habang kausap nito si Charice. Sa pakiwari ni Leana ay pinagagalitan nito ang babae base na rin sa paraan ng kanilang pag-uusap. Hindi man niya alam ang dahilan ay lihim siyang napangisi sa sinasapit ng bisaya nilang team leader.

Ipinagkalat ni Leana ang kaniyang nakita sa kanilang mga kasamahan, at nagawa pa niyang tawanan nang harap-harapan si Charice nang ito ay makita niya. Tila naman nagpantig ang tainga ng kanilang team leader kaya naman nagawa siya nitong tawagin at komprontahin…

“Ano ba’ng ginawa kong masama sa ’yo at ganiyan na lang kung tratuhin mo ako?” diretsahang tanong sa kaniya ni Charice na bagama’t ikinagulat ni Leana ay agad niyang ikinataas ng kilay.

“Wala. Hindi naman kailangan ng dahilan para kainisan ang isang katulad mo. Sa punto pa lang ng pagsasalita mo ay nakakainis ka na, ’no!” sagot naman niya na akala mo’y kung sino kung makapagsalita sa kung tutuusin ay kaniya na ring boss.

Napailing na lamang si Charice sa narinig na sinabi niya, at ang tagpong ’yon ang nadatnan ng kanilang manager. “Sinasabi ko naman kasi sa ’yo kanina pa, Cha. Ikaw na ang bahalang magbigay ng disciplinary action sa kaniya dahil nasa ’yo naman ang lahat ng karapatan. Pero hindi yata alam ni Leana na napakabait mo at nagawa mo pa siyang protektahan sa akin kanina…” singit ng kanilang manager sa pag-uusap nila na nagpagulat naman kay Leana! Halos mangatog ang tuhod niya dahil sa tinging ipinupukol sa kaniya ng kanilang manager.

Karma ang inabot ni Leana sa katabilan ng kaniyang dila dahil matapos ang pag-uusap na iyon ay wala na siyang trabaho dahil tinanggal siya ng kanilang manager. Nakasaad kasi sa panuntunan ng kanilang kompanya na dapat igalang ang lahat ng makakasalamuha mo sa kompanyang ito, anuman ang iyong posisyon o katayuan… at hindi niya iyon nasunod.

Labis na pagsisisi tuloy ang ngayon ay kaniyang nararamdaman, ngunit huli na para kaniya pang bawiin. Isang malaking leksyon para sa kaniya ang nangyari at dahil doon ay siguradong magtatanda na siya sa susunod. Napagtanto niyang dapat na nga talaga niyang baguhin ang kaniyang pananaw, dahil tama ang lahat ng sinabi ng kanilang manager.

More Stories