Sa Sobrang Galit sa Kaniyang Asawa ay Naisipan ng Babaeng Ito na Lumapit sa Isang Mangkukulam; Mabilis pala ang Balik ng Karma

Sa Sobrang Galit sa Kaniyang Asawa ay Naisipan ng Babaeng Ito na Lumapit sa Isang Mangkukulam; Mabilis pala ang Balik ng Karma

HeartbreakingKarmaLoveStories

Naniningkit ang mga mata ni Erica habang lumuluha. Galit siyang nakatanaw sa ’di kalayuan, kung saan mula sa isang OB-Gyne clinic ay nakita niyang lumabas ang kaniyang mister na si Peter, habang kaakbay nito ang isang babaeng hinding-hindi niya malilimutan ang pagmumukha. Ito ang dati niyang pinakamatalik na kaibigan—si Sharmaine—na ngayon ay kaniya nang karibal sa asawa!

Ngayon ay nakumpirma na ni Erica ang kaniyang hinala. Matagal na rin niyang napapansin ang malaking pagbabago sa kaniyang mister, pati na rin sa mga kilos ni Sharmaine na noon ay halos palagi niyang kasama. Bigla na lamang itong naging mailap sa kaniya na animo siya ay pinagtataguan nito, at ganoon din si Peter na halos hindi na umuwi mula sa opisina. Si Sharmaine kasi ang sekretarya nito. Ngayon niya pinagsisisihang ipinasok niya sa kompaniya ng asawa si Sharmaine noong nangangailangan ito ng trabaho. Hindi niya akalaing ganito pa ang igaganti nito sa kaniya!

Marahas na pinahid ni Erica ang mga butil ng luhang naglalandas sa kaniyang mukha. Hindi niya dapat iniiyakan ang mga traydor na ito! Minabuti niya na sumakay na lamang ng kaniyang sasakyan at magpunta sa isang kakilala…na matagal na rin niyang pinag-iisipang dalawin.

“Manang Adelle, kailangan ko po ang tulong ninyo,” umiiyak na ani Erica sa dati niyang tagapag-alagang si Manang Adelle na ngayon ay naninirahan sa probinsya. Iginugol ni Erica ang buong gabi niya sa pagbiyahe para lang mapuntahan ito.

“Erica, ikaw ba ’yan?” tanong naman nito na agad niyang tinanguan. “Ano’ng problema at naparito ka, anak? Bakit umiiyak ka? Sino ang nanakit sa ’yo?!” Agad na rumehistro ang galit sa mukha ng matanda, sa isiping may umapi sa kaniya.

“Ang asawa ko, manang. Pati na rin po ang best friend kong si Sharmaine…niloko nila ako!” Hindi na nadugtungan pa ni Erica ang sinasabi dahil nalunod na siya sa sariling luha. Hindi na niya napigilan pa ang kaniyang damdamin at naibuhos na niya ang kaniyang paghihinagpis sa harap ng dating tagapag-alaga.

Nang kalmado na siya ay tinanong siya ni Manang Adelle kung sigurado ba siya sa nais niyang ipagawa. Dahil hiniling niya sa matanda na kulamin ang kaniyang asawa, maging ang magiging anak nito! Gusto niyang pasakitan ang mga ito upang makaganti sa ginawa nilang pananakit din sa kaniyang damdamin!

“Opo, manang. Gawin n’yo na at handa akong bayaran kayo kahit na magkano para lang matupad ’yan!” aniya pa at ilang sandali pa ay isinagawa na ni Manang Adelle ang kanilang plano.

Isang mahigpit na yakap mula sa kaniyang asawang si Peter ang sumalubong sa kaniya nang umuwi siya, tatlong araw makalipas nang puntahan niya si Manang Adelle. Tila ba alalang-alala ito, kaya naman lalong nanggalaiti si Erica. Itinulak niya si Peter na agad naman nitong ipinagtaka.

“M-mahal, ano’ng problema? Saan ka ba galing? Bakit umalis ka nang walang paalam?” takang tanong nito sa kaniya na mabilis namang sinagot ni Erica nang may kalakip na halakhak.

“Huwag ka nang magmaang-maangan! Alam ko ang tungkol relasyon ninyo ni Sharmaine! Alam ko kung paanong ilang buwan n’yo na akong niloloko! Buntis pa nga siya, hindi ba? Nakita ko kayong lumabas ng OB-Gyne clinic, tatlong araw na ang nakalilipas!” galit na galit pang aniya na ikinapanlaki pa ng mga mata ni Peter!

“Mahal, mali ang inaakala mo—”

Magsasalita pa sana ito, ngunit bigla itong napatigil nang makaramdam ito ng pananakit ng tiyan. Sa sobrang sakit ay napasigaw pa ito. Hahalakhak na sana si Erica, ngunit nagulat siya nang maging siya ay makaramdam din ng pananakit ng tiyan. Bigla siyang namilipit. Nang mapansin iyon ni Peter ay agad siya nitong kinarga at isinakay sa sasakyan upang dalhin siya sa ospital. Isinantabi nito ang sariling dinaramdam upang unahin siya.

Nang maging ayos ang pakiramdam ni Erica ay doon na ipinaliwanag sa kaniya ni Peter na hindi totoong niloloko siya nito at ni Sharmaine. Sa katunayan, kaya palaging magkasama ang dalawa ay nagpaplano ang mga ito ng isang surprise party para sa nalalapit na anibersaryo nila ni Peter!

Bukod pa roon, nalaman niyang hindi totoong buntis si Sharmaine. Kaya lang naman nanggaling ang mga ito sa OB-Gyne clinic na iyon ay dahil napapansin ni Peter ang ilang pagbabago sa katawan ni Erica, lalo na ang mga sintomas na siya ay buntis—na ngayon ay nakumpirma nito!

Siya pala ang tunay na buntis, sa anak ni Peter, kaya nang tumalab dito ang kulam ni Manang Adelle ay naapektuhan din siya! Ganoon na lang ang takot na naramdaman niya kaya mabilis niyang isiniwalat sa asawa ang kalokohang nagawa niya dahil sa selos!

Mabilis silang nagtungo sa tahanan ni Manang Adelle upang sabihin ditong binabawi na niya ang kulam… mabuti na lamang pala at simpleng sakit lamang ng tiyan ang ibinigay ng matanda, dahil naniniwala ito na nadala lamang ng galit si Erica nang ito ay magpunta sa kaniya.

Laking pasasalamat nila at walang masamang nangyari sa kanilang anak, habang laking pagsisisi naman ni Erica. Ang bilis na bumalik sa kaniya ng karma!

More Stories