Simula nang Ikasal Sila ay Hindi na Gusto ng Lalaki na Bigyan pa ng Bulaklak ang Kaniyang Asawa; Matatauhan Siya sa Isang Pangyayari

Simula nang Ikasal Sila ay Hindi na Gusto ng Lalaki na Bigyan pa ng Bulaklak ang Kaniyang Asawa; Matatauhan Siya sa Isang Pangyayari

FamilyLoveStories

Naglalakad si Myla kasama ang kaniyang asawang si Jerome at ang ina nito sa isang mall. Patungo sila sa isang kainan upang doon ay ipagdiwang ang kaarawan ng kaniyang biyenang babae, nang may isang tinderang lumapit sa kanila…

“Sir, baka po gusto n’yong bigyan ng bulaklak ang maganda n’yong asawa?” tanong ng nasabing tindera na may hawak na bungkos ng mga bulaklak na napakaganda pa ng pagkakaayos. Kabubukas lang daw kasi ng shop na pinagtatrabahuhan nito kaya naman may promo sila ngayon.

Agad namang nagustuhan ni Myla ang naturang bulaklak at akmang hahawakan ’yon, nang bigla siyang pigilan ni Jerome…

“Naku, hindi. Hindi na kailangan ’yan ng asawa ko,” sagot nito sa tindera na agad namang umalis sa kanilang harapan matapos tumanggi si Jerome na bilhin ang bulaklak para kay Myla.

Dahil doon ay nalungkot naman si Myla at hindi niya naitago ang pagrehistro n’on sa kaniyang mukha. Nang mapansin ’yon ni Jerome ay agad itong napangiwi na para bang walang karapatang makaramdam ng emosyon ang kaniyang asawa.

“Ano namang isinisimangot mo d’yan, Myla? Huwag mong sabihin na gusto mo ang bulaklak na ’yon?” tanong ni Jerome kay Myla na sinundan pa nito ng nakaiinsultong halakhak. “Mag-asawa na tayo, Myla. Tapos na tayong magligawan, hindi ba? Magsasayang lang ako ng pera para sa bulaklak na ibibili ko sa ’yo, imbes na itabi na lang natin ’yon para sa kinabukasan. Masiyado ka namang nag-iinarte,” dugtong pa nito at tinalikuran na ang asawa.

Napailing na lang si Myla sa mga salitang natanggap niya mula sa mister. Bakas naman sa mukha ng kaniyang biyenan ang awa at pag-aalala ngunit hindi na niya gustong bigyan pa ito ng suliranin kaya naman pilit na ngumiti na lang si Myla at sumunod kay Jerome.

Hindi man lang nag-abala si Jerome na ipagbukas ng pintuan ang asawa o ipaghila ito ng upuan gaya ng ginagawa niya noong nililigawan pa lang niya ito, ngunit ganoon pa man ay hindi naman na nagreklamo pa si Myla at nagsimula na silang um-order ng pagkain. Ngunit maya-maya pa, hindi inaasahan ng tatlo ang biglang paglapit muli ng babaeng nagtitinda ng bungkos ng mga bulaklak kanina…

“Hindi ba sabi ko, hindi kami bibili?” kunot-noong ani Jerome, ngunit sa pagkakataong ito ay hindi siya pinansin ng tindera.

“Ma’am, para po sa inyo ito. Ang sabi po sa akin n’ong lalaki, napakaganda n’yo raw po kaya dapat lang na binibigyan kayo ng bulaklak,” baling ng tindera kay Myla na bigla namang ikinagulat ng lahat.

“P-pero, hindi ko matatanggap ’yan. Sinabi mo ba na may asawa na ako?” tanong pa ni Myla.

“Opo, ma’am, pero ayaw niyang maniwala. Ang sabi kasi niya, parang hindi n’yo naman daw po asawa ’tong kasama n’yo kasi parang wala namang pakialam sa inyo,” sagot naman ng tindera na biglang ikinahagikhik ng ina ni Jerome.

“Naku, sinabi mo pa! Totoo ’yan. Sa tuwing kasama ko nga itong si Myla, maraming lalaking tingin ng tingin sa kaniya. Nagtataka nga ako kung bakit itong anak ko ang pinili niya samantalang hindi naman siya inaalagaan nito!” sabi pa ng ina ni Jerome na nagpayuko naman sa lalaki. “Kunin mo na itong bulaklak, anak. Hindi ka kayang bilhan ng asawa mo n’yan kaya tanggapin mo na. Minsan lang naman ito.” Napilitan si Myla na tanggapin ang bulaklak kahit pa alam niya na nagagalit si Jerome dahil bigla itong nanahimik.

Lingid sa kaalaman ng dalawang babae ay hindi naman nagagalit si Jerome dahil lang sa bulaklak. Nagagalit siya sa kaniyang sarili dahil tama ang lahat ng sinabi ng kaniyang ina. Bukod doon ay nahihiya siya at nagseselos na ibang lalaki pa ang nagbigay ng bulaklak sa kaniyang asawa gayong nasa tabi lang naman niya ito. Ngayon niya napagtanto na hindi pala dahil mag-asawa na sila ay kailangan na ring mawala ng pagpapakita niya ng pagmamahal kay Myla, bagkus ay lalo pa nga dapat tumibay iyon.

Dahil doon ay hinawakan niya ang kamay ng asawa. “Sorry, mahal, kung hindi kita tinatrato nang maayos. Pangako, simula ngayon ay babawi ako sa mga pagkukulang ko sa ’yo,” sabi niya bago hinalikan ang likod ng palad nito na ikinapula naman ng pisngi ni Myla.

Simula nang araw na ’yon ay walang palya nang inalagaan ni Jerome nang husto si Myla. Dahil doon, hindi nagtagal at nakabuo sila ng supling na lalo pang kumumpleto sa kanilang pamilyang ngayon ay labis na ang kasiyahan.

More Stories