Isinisi ng Lalaki sa Babaeng Kalaguyo ang Lahat ng Sisi nang Mahuli Sila ng Kaniyang Misis; Makakalusot Kaya Siya?

Isinisi ng Lalaki sa Babaeng Kalaguyo ang Lahat ng Sisi nang Mahuli Sila ng Kaniyang Misis; Makakalusot Kaya Siya?

HeartbreakingKarmaStories

“Ang kapal ng mukha mong lalaki ka!”

Nagising si Joco mula sa kaniyang pagkakahimbing nang marinig ang malakas na sigaw na iyon na sinabayan pa ng mga paghampas sa kaniyang hubad na dibdib. Napabalikwas siya nang bangon nang makilala kung kanino ang boses na iyon at nanlalaki ang mga matang napalingon siya sa kaniyang misis na si Elen!

Ganoon din ang naging aksyon ng noon ay kas*ping niya sa kamang si Rona—ang kalaguyo niyang nakilala lang din niya sa kaniyang pinagtatrabahuhan.

“M-mahal?!” bulalas ni Joco. Muli na naman siyang nakatikim ng sampal sa asawa.

“Anong mahal? Ang kapal naman ng mukha mong tawagin akong ganiyan, ano?!” sigaw naman nito sabay sampal ulit sa kaniya. “Saka anong paliwanag ang sasabihin mo? Sige nga, papaano mong ipapaliwanag ito? Magkatabi kayo ng babaeng iyan sa higaan na tanging kumot lang ang tumatakip sa katawan n’yo!” dagdag pa ng kaniyang nanggagalaiting misis.

“H-hindi ko rin alam kung papaano nangyari ito, mahal! Ang alam ko, nalasing ako kagabi sa Christmas party namin, tapos, ito na!” bigla’y katuwiran ni Joco sabay lingon sa kaniyang kalaguyo na noon ay nakikita niyang nanginginig din sa takot. Nanlalaki ang mga mata nitong tinititigan siya na para bang hindi makapaniwala sa kaniyang sinabi!

Nag-iwas na lamang ng tingin si Joco. Wala na siyang ibang maisip na paraan para hindi mabaling sa kaniya ang galit ng kaniyang misis na si Elen. Takot kasi siya sa asawa, lalo pa’t kilalang ang angkan ng mga sundalo ang pinagmulan ng kaniyang misis. Mula sa ama nito, mga kuya at iba pang tiyuhin. Hindi niya naman kasi akalaing magagawa siyang mahuli ni Elen. Matagal na niyang niloloko ang misis ngunit kailan man ay hindi naman siya nahuli nito kaya naman talagang nagulat siya nang mamulatan ito sa hotel kung saan niya dinala ang kaniyang kabit kagabi.

“So, pinalalabas mong inakit lang kita kagabi, gan’on?!” tanong ng kalaguyo niyang si Danica. Galit ang mga mata nitong nakatingin sa kaniya.

“Oo! Hindi ko nga alam kung papaano ako napunta rito, e!” sagot naman ni Joco na pilit na pinaninindigan ang kaniyang kasinungalingan.

Isang malutong na sampal ang iginawad sa kaniya ng babae bago nito hinarap ang kaniyang misis.

“Pasensiya ka na, Elen… ang sabi sa akin ni Joco, hiwalay na raw kayo at on process na raw ang annulment ng kasal n’yo kaya naman naniwala ako sa kaniya. Matagal na kaming may relasyon. Alam kong galit ka rin sa akin, pero sana, mapatawad mo ako,” sinserong hingi naman ni Danica ng paumanhin kay Elen.

“Huwag kang mag-alala. Hindi kita sinisisi dahil hindi naman ikaw ang may obligasyon sa akin kundi ang asawa ko. Sasampahan ko siya ng kaso!” mariing sagot naman ni Elen sa kalaguyo ng asawa.

Hinarap ng dalawang babae ang noon ay natatameme nang si Joco. Hindi niya alam kung papaanong nagkaganoon ang sitwasyon. Ang buong akala niya ay mag-aaway ang dalawang babae at mababaling sa isa’t isa ang galit, pag-aagawan siya, ngunit iba ang nangyari! Sa huli ay walang sinuman sa dalawa ang natakot na mawala siya sa kanilang buhay at nagkampihan pa!

Nang magsampa ng kaso si Elen ay tumestigo naman si Danica, lalo pa’t totoo namang niloko lang siya ng lalaki kaya niya nagawang maging kalaguyo nito! Dahil doon ay lalong lumakas ang kasong isinampa ng asawa ni Joco.

Pagsisisi ang nararamdaman ni Joco nang mga panahong iyon. Naisip niyang sana ay hindi na lamang niya ginawa ang bagay na iyon, tuloy ay kinakarma na siya. Sinubukan niyang makipag-ayos sa kaniyang misis na si Elen, ngunit talagang buo na ang desisyon nitong makipaghiwalay sa kaniya. Kahit pa sinubukan niya ulit itong ligawan ay talagang matigas na ang puso nito.

Sunod ay si Danica naman ang kaniyang nilapitan… ang kalaguyong kaniyang ipinagkanulo noong mga oras ng kaniyang kagipitan.

“Pasensiya ka na, Joco, pero hinding-hindi na kita babalikan, kahit ano pa ang gawin mo. Pagbayaran mo ang ginawa mong kasalanan.” Iyon lamang ang isinagot nito sa kaniya.

Walang sinuman sa dalawang babae ang gustong magbigay pa ng pagkakataon sa kaniya. Wala nang nagawa pa si Joco kundi ang tanggapin ang parusang ipapataw sa kaniyang nagawang kasalanan. Matapos ang ilang hearing tungkol sa kasong kaniyang kinahaharap ay lumabas na ang warrant of arrest laban sa kaniya. Hindi nagtagal ay natagpuan na lamang niya ang kaniyang sarili sa likod ng rehas.

More Stories