Hinusgahan ng Babaeng Ito ang Dating Kaibigang Nagpasiya ring Magnegosyo Tulad Niya; ‘Cheap’ daw Kasi ang mga Produkto Nito

Hinusgahan ng Babaeng Ito ang Dating Kaibigang Nagpasiya ring Magnegosyo Tulad Niya; ‘Cheap’ daw Kasi ang mga Produkto Nito

KarmaStoriesSuccess

“Naku, Diane, ang gaganda ng products mo kaya napakamabenta sa mga kostumer namin!” anang isa sa mga reseller niya ng kaniyang mga produktong pampaganda.

“Ganoon talaga kapag mamahalin ang mga produkto. Madaling mapagkatiwalaan dahil mukhang imported,” sagot naman ni Diane bago niya ipinagpatuloy ang pagbibilang ng pera.

“Pero ingat ka rin, kasi sabi ng isa sa mga batchmate natin noong college ay balak din daw magnegosyo ni Ria, ’yong dati mong kaibigan? At beauty products din daw ang balak niyang pasukin lalo na at may alam siya kung paano magpormula ng mga ganitong uri ng produkto,” babala naman sa kaniya nito na agad na ikinainit ng ulo ni Diane.

“Talaga?” Napataas pa ang kaniyang kilay. “As if naman may ilalaban siya sa mga produkto ko, ano!” dagdag pa niya kahit na ang totoo ay talagang nabahala siya sa nalamang balita.

Dahil doon ay hindi napigilan ni Diane na puntahan si Ria sa bahay nito lalo na at nasa kabila lamang naman itong barangay. Nagkunwari pa siyang napadaan lang para kunwari ay hindi niya talaga ito sinadya para lang pagsabihan ng kung anu-ano nang sa ganoon ay mabilis itong panghinaan ng loob.

“Diane, ikaw ba ’yan? Naku, ang tagal na nating hindi nagkita!” bulalas ni Ria nang makita siya nito na lihim namang ikinaikot ng kaniyang mga mata. Kung hindi lamang talaga siya nakaramdam ng pagkabahala para sa kaniyang negosyo ay hindi niya pupuntahan ang dating kaibigang ito dahil matagal na niyang kinalimutan ang kanilang pinagsamahan simula nang maging nobyo nito ang lalaking gusto niya noong sila ay nasa kolehiyo pa!

“Oo nga, e. Kumusta ka na?” pilit na ngumiti si Diane sa harap ng dating kaibigan.

“Heto, ayos naman. Bukas ay magsisimula na akong magbenta ng mga produkto naming mag-asawa,” sagot naman nito na ikinangiwi niya. Hindi iyon nakaligtas sa paningin ni Ria ngunit hindi na nito iyon pinansin pa.

“Ay talaga? Patingin nga ng mga presyo. Alam mo, marami na kasi akong resellers kaya baka matulungan kitang makahanap din ng sa ’yo. ’Yong negosyo ko kasi ay lumalago na at masasabi kong kilala na siya rito sa lugar natin,” kunwari’y alok pa ni Diane ngunit ang totoo ay gusto niya lang tingnan kung ano ang laban nito sa kaniyang negosyo.

Pinaunlakan naman agad ni Ria ang sinabi niya at ibinigay nito sa kaniya ang brochure ng sariling produkto. Nang makita iyon ni Diane ay hindi niya na napigilan pang mapahagalpak nang tawa, lalo na nang mapadako ang paningin niya sa presyo ng mga ito.

“Napakababa mo namang magpresyo, Ria! Ang cheap tuloy tingnan ng mga produkto mo, hindi katulad noong sa akin; mahal kaya mukhang imported!” humahalakhak pang sabi niya.

“Mga nanay at mga estudyante kasi ang target naming bentahan kaya ganoon ang mga presyuhan namin. Mababa pero makasisiguro ka naman sa kalidad, dahil kami mismo ng asawa ko ang gumawa at nagpormula ng mga ’yan,” sagot naman ni Ria na nanatiling maayos makipag-usap sa kabila ng pang-iinsultong ginawa niya.

“Huwag kang umasang magiging matagumpay ang negosyo mo kung ganiyan ka mag-isip. Alam mo kasi, sa isip ng mga tao, mas mahal, mas katiwa-tiwala kaya siguradong tatangkilikin pa rin nila ang produkto ko,” dagdag ulit ni Diane.

Bumuntong-hininga naman si Ria bago siya sinagot. “Alam mo, may kaniya-kaniya naman tayong paraan para mapalago ang negosyo natin. Sa tingin ko ay kailangan kong magtiwala sa sarili ko, Diane.”

“Ikaw ang bahala. Basta, pinayuhan kita. Siguradong pagsisisihan mo lang ’yang ginagawa mo dahil hindi ka nakinig sa akin,” hirit naman ni Diane bago iniwan si Ria.

Itinuloy nga ni Ria ang kaniyang balak na pagsisimula ng negosyo, ngunit ’di ’tulad ng sinabi ni Diane ay agad na tinangkilik ng masa ang kanilang mga produkto! ’Yon ay dahil bukod sa mababa na ang presyo ng mga ito ay sinisigurado pa nilang maganda ang kalidad ng mga ’yon.

Dahil doon, hindi nagtagal ay mas naangatan pa ng kanilang negosyo ang negosyo ni Diane na ngayon ay nagsisimula nang malugi dahil halos wala nang tumatangkilik ng mga ’yon! Maging ang mga resellers kasi nito ay lumipat na kay Ria at dahil doo’y nalugmok sa matinding depresyon si Diane. Hindi niya akalaing mababaliktad pala ang sitwasyon nila ni Ria matapos niyang magmayabang dito at lait-laitin ang negosyo nito. Ngayon ay kinain niya ang kaniyang mga sinabi at wala na siyang magagawa pa kundi tanggapin ang kaniyang pagkatalo.

More Stories