Naging Suliranin ng Guro ang Makabagong Paraan ng Pagtuturo Sa Panahon ng Bagong Normal; Magpapatuloy pa ba Siya sa Kaniyang Bokasyon O Magreretiro na Lamang nang Maaga?

Naging Suliranin ng Guro ang Makabagong Paraan ng Pagtuturo Sa Panahon ng Bagong Normal; Magpapatuloy pa ba Siya sa Kaniyang Bokasyon O Magreretiro na Lamang nang Maaga?

HeartbreakingInspiringStories

Mabigat ang pakiramdam na bumangon si Bb. Eloisa Tigresa, 50 taong gulang, at tatlong dekada nang nagtuturo sa pampublikong paaralan bilang guro ng Matematika sa elementarya. Mahal niya ang pagtuturo; sa katunayan, hindi na siya nakapag-asawa pa. Buong buhay niya ay iginugol niya sa pagbuo at pagbalangkas ng mga banghay-aralin, sa pag-iisip kung ano ang ituturo at kung paano ituturo ang kaniyang aralin, at kung kumusta na ba ang kaniyang mga mag-aaral sa bahay ng mga ito kapag may hindi pumapasok dulot ng kahirapan.

409 Sad Asian Grandmother Stock Photos, Pictures & Royalty-Free ...

Bagama’t nakakatakot ang kaniyang apelyido, kabaligtaran naman ito sa kaniyang mga katangian; siya ay palangiti at mabait sa kaniyang mga mag-aaral. Kaya naman isa siya sa mga paboritong guro sa paaralang kaniyang pinapasukan. Hindi kinatatakutan ang kaniyang asignatura, na isa sa mga pinakaiiiwasan.

Subalit iba na ngayon ang sitwasyon. Nang dahil sa pandemya, hindi maaaring magkaroon ng pisikal na mga klase. Iyan ang dinaramdam ni Bb. Tigresa. Alam niyang sa kaniyang edad, mahihirapan na siyang intindihin ang makabagong paraan ngayon ng pagtuturo sa pamamagitan ng online class. Sabi ng kanilang punungguro. kinakailangan na raw nilang mag-aral at matutong gumamit ng iba’t ibang mga makabagong applications sa internet upang magamit sa kanilang mabisang pagtuturo.

Kagaya ngayon, hindi alam ni Bb. Tigresa kung paano gagawa ng maikling pagsusulit sa online system na kinuha ng paaralan na magiging portal ng kanilang pagtuturo. Nakakaramdam ng frustration

“Adelfa, hane at turuan mo nga ako kung paano gumawa ng quiz dito sa portal. Litong-lito na ako,” kabadong sabi ni Bb. Tigresa.

“Hay naku Eloisa, sa akin ka pa tumawag eh alam mo namang tanga-tanga rin ako sa teknolohiya! Magpaturo ka na lang sa iba,” sabi ni Adelfa.

“Sige na… Ikaw talaga. Sa susunod ililibre kita doon sa paborito nating restaurant. Utang ko sa iyo ito,” pakiusap ni Eloisa.

“Bakit hindi ka tumawag sa mga Computer teachers natin? Magagaling sila. Ako nga, ganoon ang ginawa ko eh. Sila ang inaabala ko,” mungkahi ni Adelfa.

“Nahihiya na kasi ako sa mga bata-batang kasama natin. Tayo ang mga senior. Dapat tayo ang nagbibigay ng gabay sa kanila. Ngayon, mukhang baligtad na. Tayo ang ginagabayan nila. Master teachers tayo. Dapat tayo ang nangunguna sa bagay na ito,” sabi ni Bb. Tigresa.

“Hay naku Eloisa, tigilan mo ang ganiyang pag-iisip. Hindi natin kailangan ang pride ngayon. Kailangan natin ang suporta ng isa’t isa. Nasa kanila ang mga kaalaman sa teknolohiya at makabagong paraan ng pagtuturo, pero tatandaan mo, nasa atin naman ang karunungan at karanasan. Walang makakaalis niyan sa atin,” paalala ni Adelfa sa kasamahan.

Portrait of Old Senior Woman Talking on Phone by WhiteMilk | VideoHive

“Dami mo namang sinabi. Humihingi lang ako ng tulong. Oh siya, pasensiya ka na kung naistorbo kita. Aaralin ko na lang ito kung paano,” may himig-pagtatampong sabi ni Bb. Tigresa. Ibinaba na niya ang cellphone.

Nawawalan na siya ng pag-asa. Parang ito pa ang makakapagbitiw sa kaniya sa tungkulin, lalo pa’t nabalitaan niyang marami raw sa mga mag-aaral ang nagrereklamo dahil hindi maintindihan ang itinuturo ng mga guro sa online class. Iba raw kasi ang kalidad ng pagtuturo sa aktuwal.

Habang dumaraan ang mga araw na nasa bahay lamang si Bb. Tigresa, lalong tumitindi ang kaniyang frustrations na nararamdaman. Sanay siyang ipaliwanag ang kaniyang mga aralin sa pamamagitan ng yeso at pisara. Mas naipaliliwanag niya ang mahihirap na konsepto at napapadali niya ang mga teknik sa pagko-compute. Subalit sa online, hirap na hirap siya. Isa pa sa mga nakakapagpakunsume ay ang mahinang internet connection, na minsan ay pawala-wala.

Isang araw, namalayan na lamang ni Bb. Tigresa ang kaniyang sarili na naghahanap ng halimbawang resignation letter sa internet. Bigla siyang nakaramdam ng pagkapagod. Hindi na niya mahanap ang kasiyahan sa kaniyang ginagawa. Naisip niya, tutal naman ay inilaan na niya ang halos buong buhay niya sa paaralan at pagtuturo, siguro kailangan naman niya ngayong isipin ang sarili niya.

Is this the best or worst resignation letter ever? | The ExP Group

Nagitla siya nang may biglang magpadala sa kaniya ng mensahe mula sa Facebook. Dati niyang mag-aaral, na may sarili nang pamilya.

“Hello Ma’m kumusta na po kayo? Teacher po pala kayo ng bunso ko. Sabi po niya ang galing n’yo raw pong magturo. Paborito niya po kayo. Continue to inspire your students po despite our current situation because of the pandemic!”

Nabagbag ang damdamin ni Bb. Tigresa. Hindi siya makapaniwalang may nakapagpapahalaga pa pala sa kaniya.

Kinabukan, magaan na ulit ang pakiramdam ni Bb. Tigresa. Buhay na niya ang pagtuturo. Buhay na niya ang mga mag-aaral. Buhay na niya ang magdulot ng inspirasyon. Laban lang!

More Stories