Sinamantala ng Negosyante ang Kaniyang mga Nangangailangang Trabahador; Kalaunan ay Babalik sa Kaniya ang Kaniyang Kasamaan

Sinamantala ng Negosyante ang Kaniyang mga Nangangailangang Trabahador; Kalaunan ay Babalik sa Kaniya ang Kaniyang Kasamaan

HeartbreakingKarmaStories

“Sir, please naman, huwag n’yo po kaming tanggalin! Kailangang-kailangan po namin ng trabaho dahil wala kaming ipapakain sa mga pamilya namin ngayong pandemic,” pagmamakaawa ng isa sa mga empleyado ni Mr. Ong sa kaniyang pabrika na pagawaan ng mga kutson. Sa likod ng kaniyang isip ay napangisi siya sa narinig. Sinasabi na nga niya at kakagat ang mga ito sa kaniyang patibong.

“Naiintindihan ko ang sitwasyon n’yong lahat… pero nalulugi na ang kompanya ko dahil sa pandemic. Kinakailangan kong magbawas ng empleyado o kaya’y bawasan ang mga sahod n’yong lahat. Mamimili lang ako sa dalawa, at sigurado naman akong wala sa inyo na papayag na bawasan ko ang sahod n’yo,” sagot naman niya. Kunwari’y nakikisimpatya sa sitwasyon ng kaniyang mga manggagawa.

“Okay lang sa amin, sir! Basta, babawi kayo kapag maayos na at nakabawi na rin ang kompanya,” singit naman ng isa na sinegundahan pa ng iba.

“Oo nga po, sir. Basta huwag n’yo lang po kaming tanggalin. Pakiusap po, sir, kailangan po kami ng mga kapamilya namin!” sabi pa ng isa.

Lalong natuwa ang kalooban ni Mr. Ong sa kaniyang mga narinig. Talagang kinagat ng mga ito ang kaniyang pain! Nang mabalitaan niya kasing magkakaroon pa ng extension sa lockdown ay agad niyang naisip ang taktikang ito upang lalong lumaki ang kaniyang kita. Ang totoo ay hindi naman talaga apektado ang kaniyang kompanya dahil online based ito. Sa katunayan ay mas dumami nga ang kostumer nila simula nang mag-lockdown, dahil mas may oras na magtingin at mamili online ang mga tao kaysa noon. Bukod doon, may mga regular customers pa sila na palagi ring kumukuha sa kanila dahil magaganda naman ang quality ng kanilang mga paninda.

Ganid lang talaga si Mr. Ong at ang gusto niya ay palaging makalamang, pati sa mga taong tapat na nagtatrabaho sa kaniyang kompanya!

Sa loob ng halos isang taon ay tiniis ng kaniyang mga empleyado ang halos kalahating halagang bawas sa kanilang sweldo. Noong una ay nauuto pa niya ang mga ito ngunit matapos matigil ang lockdown ay nagsimula na silang maghinala.

“Unti-unting lumalabas ang tunay na kulay ni Mr. Ong,” anang isang trabahador sa kaniyang mga kalinya habang ito ay nagtatrabaho. Nakatingin ito sa kanilang boss na nakangisi habang nagbibilang ito ng pera sa kaniyang mga palad.

“Sinabi mo pa. Alam mo, sa totoo lang, ang sipag-sipag ko noong magtrabaho sa kompanyang ito. Lahat ng gawa ko ay sinisigurado kong pulido, at alam kong ganoon din ang ating mga kasamahan, ngunit ngayon ay hindi na. Nakakatamad na, dahil sa ugali ng Mr. Ong na ’yan!” may galit sa tinig na sagot naman ng isa pa.

Halos araw-araw nang laman ng mga usapan ang tungkol sa ginagawang pananamantala ni Mr. Ong sa kanilang mga empleyado. Sinubukan na rin nilang lumapit nang ilang beses sa kanilang boss upang humingi ng dagdag sahod ngunit hindi pa rin iyon umubra!

“Kapag ganiyan kayo nang ganiyan, mapipilitan akong tanggalin ang iba sa inyo,” iyon ang palaging ipinanakot ni Mr. Ong sa kanila at talagang hindi na nila iyon nagugustuhan.

Dahil sa patuloy na pagpapakaganid ni Mr. Ong ay talagang napikon na ang kaniyang mga trabahador. Nagpasiya ang mga ito na magkaroon ng isang pagpupulong…

“Balak ko nang mag-apply sa iba. O kaya’y magnegosyo na lamang din, tutal ay may makukuha naman akong backpay kapag nag-resign ako,” anang isa.

“Ako rin,” segunda naman ng iba sa kanilang pagpupulong.

“E, ano kaya kung sabay-sabay tayong mag-resign lahat at kunin ang backpay natin? Ganti lang sa panggagamit sa atin ng Mr. Ong na ’yan!” suhestiyon naman ng isa.

Halos lahat ay sumang-ayon sa sinasabi nito. At ganoon nga ang kanilang ginawa. Sabay-sabay silang nag-resign at halos ikalumo iyon ni Mr. Ong!

Sinubukan niyang mag-hire ng panibagong mga empleyado ngunit wala nang gustong pumatos ng kaniyang offer! Kalat na rin kasi sa publiko ang ginawa niyang pananamantala sa mga nauna niyang empleyado!

Biglang bumagsak ang kompanya ni Mr. Ong at halos hindi na niya alam kung paano siya muling babangon. Ang perang nakulimbat niya sa panlalamang sa mga tao niya ay simot na dahil lahat ng iyon ay naubos lamang sa pagbabayad niya para sa serbisyong inilaan nila ng ilang taon para sa kaniya. Matinding karma ang inabot ng ganid na negosyante!

More Stories