Dahil sa Sobrang Inggit ay Nagawa Niyang Siraan ang Kakambal sa Kanilang Lolo; Bigla Niyang Pagsisisihan ang Ginawa sa Oras na Malaman Niya ang Katotohanan

Dahil sa Sobrang Inggit ay Nagawa Niyang Siraan ang Kakambal sa Kanilang Lolo; Bigla Niyang Pagsisisihan ang Ginawa sa Oras na Malaman Niya ang Katotohanan

FamilyInspiringStories

Nakatanaw si Candy sa salamin ng kaniyang bintana sa kwarto. Sa ’di kalayuan ay kitang-kita niyang masayang nagtatawanan ang kaniyang lolo at ang kakambal niyang si Cassy habang sabay na nag-uumagahan ang mga ito.

Sa totoo lang ay kanina pa siya gising, ngunit hindi man lang siya nagawang ayain ng dalawa na sumabay na ng umagahan sa kanila.

Simula nang mawala ang kanilang mga magulang ay si Lolo Rene na ang tumayong guardian nila ng kaniyang kakambal. Wala namang naging problema pagdating sa pinansyal na aspeto dahil sa totoo lang ay isa sa pinakamayamang negosyante ang kanilang lolo. Ganoon pa man, lumaking malayo ang loob ni Candy sa matanda dahil pakiramdam niya ay mas paborito nito si Cassy. Si Cassy na mas maganda, mas matalino, mas magaling, mas mabait, at mas mabuting apo.

Palagi niya kasing naririnig ang kanilang lolo na sinasabi iyon tungkol kay Cassy, pero kailan man ay hindi sa kaniya. Para sa matanda ay siya ang may pinakamatigas na ulo at pinakapasaway sa kanilang magkapatid, na kalaunan, habang siya ay lumalaki ay kaniya na lamang pinanindigan upang kunin ang atensyon ng kanilang lolo!

Malapit na naman ang kanilang kaarawan. Sa totoo lang ay magkaiba ang araw ng kaarawan nila ni Cassy kahit sila ay kambal. Si Cassy kasi, ipinanganak ng kanilang ina noong April 3, 1998, nang eksaktong 11:59 ng hating gabi, samantalang siya naman ay ipinanganak noong April 4, 1998 sa ganap na ika alas-dose ng madaling araw. Ngunit palagi na lamang pinagsasabay ang selebrasyon ng kanilang kaarawan tuwing ika-tatlo ng Abril.

Matindi na ang tampo ni Candy, hindi lang sa kanilang lolo, kundi pati na rin sa kaniyang kapatid. Pakiramdam niya ay sinasadya nitong agawin ang atensyon ng matanda upang mas malamangan siya nito kapag dumating ang panahong hahatiin na sa kanila ang mana!

Dahil doon ay may nabuong plano sa isip ni Candy… balak niyang siraan si Cassy sa kanilang lolo!

Nang umalis si Cassy nang tanghaling iyon ay sinundan niya ito. Alam niyang mayroong ipinag-uutos ang kanilang lolo sa kakambal at ayaw sabihin sa kaniya ng mga ito kung ano iyon. Nakita niyang nagpunta si Cassy sa isa sa mga pagmamay-ari nilang five star hotel. Sandali itong nakipag-meeting sa ilang mga nangangasiwa roon. Nang makaalis na si Cassy ay inalam niya kung ano ang ipinunta nito.

“Ipina-reserve nila itong buong hotel para sa isang event na gaganapin sa April 4?” pag-uulit ni Candy sa sinabi ng isang tagapangasiwang ka-meeting din ni Cassy kanina. Tumango naman ito bilang tugon.

“Naku, nakalimutan yata ni Cassy na nagpa-reserve na ako kahapon sa iba pang branch na mas convenient para sa guests namin. Paki-cancel na ng reservation at ako na ang magpapaalala sa kaniya ng tungkol d’on,” pagsisinungaling niya. Napakamot naman sa kaniyang ulo ang tagapangasiwa ngunit tumalima pa rin sa gusto niya. Laking ngisi ni Cassy sa kaniyang ginawa.

Ganoon ang ginawa niya sa lahat ng inasikaso ni Cassy para sa gaganaping event sa April 4. Sinira niya ang lahat ng ito at gumawa siya ng sariling back up plan para kapag nagalit na ang lolo nila kay Cassy ay maaari naman siyang magpasikat.

Isang araw bago ang nasabing event, na hanggang ngayon ay hindi pa rin alam ni Candy kung ano ay narinig niya si Cassy at ang kaniyang lolo na nag-uusap sa garden ng kanilang mansyon…

“’Lo, everything’s almost done for Candy’s surprise birthday party,” sabi ni Cassy na nagpalaki sa mata ni Candy.

“Good. I want the best for my precious Candy, kahit ngayong taon lang. Palagi na lang kasi niyang ayaw makipag-cooperate kapag gusto kong mag-throw ng party para sa kaniya kaya isinasabay ko na lang siya sa party mo,” turan naman ng kaniyang lolo.

“Siguradong magugulat talaga si Candy, lolo. Sana matuwa siya, especially ngayong balak n’yo nang ipasa sa kaniya ang paghawak sa kompanya. Alam n’yo ba, nagtampo ako talaga noong pinili n’yo siyang maghawak ng kompanya kaysa sa akin, pero naisip ko, tama kayo ng desisyon. Hindi ko pa kaya, lalo na at wala naman diyan ang passion ko.”

“Iyan ang dahilan kung bakit sinusuportahan ko ang lahat ng ginagawa mo at mas naghihigpit naman ako kay Candy. Wala ka kasing confidence, apo, pero ang kapatid mo, matatag. She doesn’t need me to survive. Kaya nga hanga ako sa kaniya. Ikaw kasi, ang tanda mo na pero para ka pa ring baby. Masiyado kang lolo’s girl.” Nagkatawanan ang dalawa sa tinuran ng kanilang lolo habang si Candy naman ay halos panlambutan ng tuhod sa mga narinig!

Buong buhay niya ay nagkakamali siya ng akala tungkol sa kaniyang lolo at kapatid! Pinagsisihan niya nang matindi ang lahat ng kanyang mga nagawa simula pa noon, maging ang ginawa niya ngayon!

Dahil doon ay patakbong tinungo ni Candy ang pwesto ng kakambal niya at ni Lolo Rene at lakas loob niyang inamin ang kaniyang ginawang kasalanan! Akala niya nga ay magagalit ang mga ito sa kaniya ngunit tinawanan pa siya ng dalawa! Iyon pala, alam nila ang ginagawa niyang pananabotahe sa party na para naman talaga sa kaniya. Nahiya lalo si Candy, ngunit dahil doon ay napatunayan niyang mali ang kaniyang akala. Sa susunod ay hindi na niya hahayaang kainin siya ng selos at inggit. Ang mahalaga ngayon ay napatunayan niyang mahal siya ng kaniyang natitirang pamilya at nangakong babawi siya sa mga ito.

More Stories