Ginawa Niya ang Lahat Upang Maging Masama ang Tingin ng Asawa Niya sa Anak Nito sa Una; Iyon ay Upang Makuha Niya ang Lahat ng Pera ng Kanilang Pamilya

Ginawa Niya ang Lahat Upang Maging Masama ang Tingin ng Asawa Niya sa Anak Nito sa Una; Iyon ay Upang Makuha Niya ang Lahat ng Pera ng Kanilang Pamilya

FamilyKarmaStories

“Ipinatawag na naman ako ng guro ng anak mo. May ginawa na naman daw na kalokohan. Puro na lang talaga pagbubulakbol ang ginagawa ng batang ’yan, Henry. Napapagod na ako, sa totoo lang,” paglilitaniya agad ni Pearly sa kaniyang mister tungkol sa ’di umano’y kalokohang ginagawa ng anak nito sa una nitong asawa.

Kunot-noo naman itong lumingon sa kaniya. “Bakit, ano na naman ang ginawa ni Joshua?” tanong pa nito na halatang agad na uminit ang ulo dahil sa sinabi niya.

“Hayun at nakipagbasag-ulo na naman. Bukod doon ay mahilig din daw mag-cutting classes ’yang anak mo kaya pagalitan mo ’yan!” dagdag pa niya, kahit na sa loob-loob niya ay alam naman niyang hindi totoo ang mga sinasabi niya tungkol sa binatilyo. Ang totoo ay ginagawa lamang naman niya iyon upang lumayo ang loob ng mag-ama sa isa’t isa, nang sa ganoong paraan ay hindi na niya maging kahati pa ang bata sa yaman ng kaniyang asawa. Mahirap sa umpisa ngunit habang tumatagal ay unti-unti na niyang nagagawa ang kaniyang plano lalo pa at lagi namang walang oras ang kaniyang mister upang suriin kung tama ba o hindi ang kaniyang isinusumbong.

Matapos ang pag-uusap nilang iyon ay naririnig na lamang niyang pinagagalitan ng kaniyang mister sa kwarto nito ang anak nitong si Joshua na agad namang nakapaghatid ng ngiti sa labi ng salbaheng madrasta. Walang kaalam-alam ang mag-ama na matagal na palang nagmamatyag sa kanila ang babaeng ito buhat nang mawala ang kanilang ilaw ng tahanan, dahil interesado si Pearly sa yaman nila.

Dahil doon, kahit hindi niya tunay na mahal ang asawang si Henry ay ginawa niya ang lahat upang magustuhan siya nito, kaya naman nang magtagumpay siya’y ang paninira naman sa samahan ng mag-ama ang kaniyang plinano.

Sa tagal ng panahon ay unti-unting nagtagumpay si Pearly, dahil nagkaroon talaga ng lamat ang relasyon ng mag-ama na naging dahilan upang umalis si Joshua sa puder nila at mag-isa itong nagsimula ulit ng panibagong buhay. Matagal na panahon ang lumipas, hanggang sa magkasakit ang ama nito ay saka lamang muling nagpakita si Henry sa kaniyang ama, at kahit nang mga sandaling iyon ay hindi pa rin nagkaayos.

Nawala si Henry dahil sa sakit niya na nananatiling may sama ng loob sa anak at ganoon din naman si Joshua rito. Dahil doon ay sigurado na si Pearly na hindi na niya magiging kahati pa sa mana ang binata.

Ngunit sa pagdalaw ng personal na abogado ni Henry ay tila hindi papabor sa kaniya ang tadhana… dahil ang nasasaad doon ay hindi ang inaasahan niyang resulta!

“Ayon sa huling testamentong iniwan ni Mr. Henry Olivarez, ang lahat ng kaniyang ari-arian, kabilang na ang mga bahay, negosyo at pera ay iiwan niya lang sa nag-iisa niyang tagapagmana…” Sandali pang huminto sa sasabihin ang abogado na lalong nakapaghatid naman ng kasabikan kay Pearly. “Na walang iba kundi ang nag-iisa at pinakamamahal din niyang anak, si Joshua Olivarez,” dugtong pa nito na ikinabigla at ikinapanlumo ni Pearly!

“Hindi maaari! Hindi ’to p’wedeng mangyari! Ako ang naghirap sa pag-aalaga sa tatay niya, ’tapos ako ang walang makukuha? Asawa ako ni Henry. May karapatan ako sa lahat ng pag-aari niya kaya hindi p’wede ’yang testamentong ’yan!” ngunit giit pa rin niya. Nagbabakasakaling may pag-asa pang mabawi ang nasasaad sa testamentong ’yon.

“Pasensiya na ngunit hindi maaari ’yong gusto mo, Mrs. Olivarez, dahil ang dokumentong ito ay ipinagawa na ni Sir Henry bago pa kayo ikasal. Ibig sabihin ay matagal nang wala sa pangalan niya ang lahat ng kaniyang ari-arian,” sagot naman nito at doon ay tuluyan nang nanghina ang tuhod ni Pearly.

Lingid kasi sa kaniyang kaalaman ay matagal nang alam ni Henry ang ginagawa niyang paninira sa kanila ng anak nito, kaya naman noon din ay kinausap nito si Joshua na magpanggap na kunwari ay nagtatagumpay siya sa kaniyang plano. Hindi rin siya nito kinompronta sa takot na baka may gawin siyang hindi maganda sa bata kaya naman isinakripisyo nito ang sariling kaligayahan upang maprotektahan lang si Joshua laban sa kaniya. Dahil din doon ay hindi na nito ipinabago pa ang testamentong ipinagawa nito bago pa sila ikasal kaya naman ngayon ay wala siyang makukuhang ni singko man sa yaman ng mag-ama. Sa huli ay siya pa rin pala ang maiiwang luhaan dahil sa kaniyang pagiging ganid.

More Stories