Tiniis ng Babaeng Ito ang Lahat ng Ginagawang Kalupitan ng Kaniyang Asawa Para sa Kaniyang Anak; Makatakas pa Kaya Siya sa Kaawa-awang Sitwasyon Niya?

Tiniis ng Babaeng Ito ang Lahat ng Ginagawang Kalupitan ng Kaniyang Asawa Para sa Kaniyang Anak; Makatakas pa Kaya Siya sa Kaawa-awang Sitwasyon Niya?

HeartbreakingKarmaStories

Kilala si Wena bilang isang masipag na dalaga. Nagtatrabaho siya noon serbidora sa isang kantina, at doon niya nakilala ang binatang si Fred. Ulilang lubos na si Wena at lumaking salat sa pagmamahal ng isang pamilya dahil kahit lumaki siya sa puder ng kaniyang tiyahin ay hindi naman nito ipinaramdam na siya ay parte ng kanilang pamilya.

Dahil sabik sa pagmamahal ay mabilis siyang nahulog sa matatamis na salita at mga pambobola ng lalaki kaya naman naging padalus-dalos ang desisyon niyang makisama na rito sa iisang bubong—na kalaunan ay matindi niyang pinagsisihan nang makilala niya ang tunay na pagkatao ni Fred.

Ngunit huli na, dahil bago pa man siya makapagdesisyong iwanan ang lalaki ay buntis na siya sa kanilang panganay. Alam niyang hindi niya kakayaning iparanas din sa kaniyang anak ang kawalan ng buong pamilya, kaya naman pinilit niya ang sarili na tiisin ang pakikisama rito.

Si Fred ay lulong sa iba’t ibang bisyo. Sugal, alak, sigarilyo, at ipinagbabawal na gamot. Isa itong batugan at ni ayaw magtrabaho kaya naman kahit buntis ay napilitan si Wena na bumalik sa pagiging isang serbidora upang kahit papaano ay mabuhay sila.

Ngunit hindi lang iyon. Sa kabila ng katotohanang ipinagbubuntis niya ang anak nila ni Fred ay nagagawa pa rin siyang saktan ng lalaki. Nariyang sinuntok siya nito, sinipa, tinabig nang walang pakundangan kahit buntis siya! Sobra-sobrang paghihirap ang naranasan niya sa asawa.

Ngunit ang lahat ng iyon ay tiniis pa rin ni Wena hanggang sa umedad na ng walong taon ang kanilang anak, na hindi na nasundan pa dahil nagkaroon na siya ng komplikasyon sa matres dahil sa sobrang pananakit ni Fred sa kaniya!

Tiniis ni Wena ang lahat. Basta’t para sa kaniyang anak ay wala siyang hindi gagawin. Alam niyang masasaktan si Elaine kapag hiniwalayan niya ang ama nito, lalo’t malapit na malapit ang loob nito sa ama.

Ngunit tila sinasagad ni Fred ang kaniyang pasensiya…

Isang araw, pagkagaling ni Wena sa pamamalengke ay nagtaka siya kung bakit tila ang tahimik ng paligid. Bigla na siyang kinutuban, doon pa lang. Dali-dali siyang pumasok sa kanilang bahay at agad siyang nakarinig ng tila mga halinghing ng isang babae, sa mismong kwarto nilang mag-asawa!

Si Elaine ay natanawan niyang naglalaro sa labas ng kanilang bahay at walang kaalam-alam na ang kaniyang ama nagtataksil na sa kaniyang ina!

Napamura si Wena. Kinuha niya ang kaniyang cellphone at binuksan ang camera bago siya pumasok sa kanilang kwarto!

“Mga baboy kayo! Dito n’yo pa napiling gawin ’yang kahayupan n’yo!” hiyaw niya habang tumatahip ang kaniyang dibdib sa galit.

Bakas ang takot sa mukha ni Fred nang makita ang kaniyang galit na hitsura. Ngayon lamang siya nagpakita nang ganoong klaseng galit sa lalaki at tila nabahag ang buntot nito dahil doon!

Ngunit galit man ay walang ginawa si Wena. Hindi niya ibinaba ang sariling saktan ang dalawa. Ngunit kinuhanan niya ng video ang lahat upang gawing ebidensya kung sakaling pumalag si Fred at kunin ang kustodiya ng anak nilang si Elaine… balak niya na kasi itong hiwalayan!

“W-Wena, magpapaliwanag ako…” Biglang naging maamong tupa si Fred. Nawala ang tapang nito. Iniempake na kasi mismo ni Wena ang kaniyang mga gamit at pinalalayas sa kanilang bahay.

“Tumahimik ka!” sigaw naman ni Wena. “Huwag mong subukang magsalita pa kundi ay ipapahuli kita sa pulis! Alam mong kasal ka sa akin at nahuli kita sa akto habang kapatong ang kabit mo! Huwag na huwag mo akong subukan ngayon, Fred!”

Natahimik si Fred. Noon pa lang napapagtanto ang lahat ng kaniyang kasalanan sa asawa. Ngayon pa, kung kailan mawawala na sa kaniya ang kaniyang mag-ina, ay saka niya pa napagtantong mahal niya pala si Wena!

Ngunit ngayon ay wala na siyang magagawa pa kundi ang tanggaping wala na sila. Alam niyang ito ang kaparusahan niya sa lahat ng kaniyang kasalanan.

Naging miserable ang buhay ni Fred matapos siyang palayasin ni Wena. Ilang taon din siyang hindi nagpakita sa kaniyang mag-ina. Inayos niya kasi ang kaniyang sarili. Ginawa niya ang lahat upang magbago, ngunit hindi niya kaya at bumabalik pa rin siya sa dating bisyo.

Nang magpasiya siyang muling dumalaw kina Wena at sa anak na si Elaine ay doon niya nalamang may iba nang kinakasama ngayon si Wena at masaya na ito, pati na rin ang kaniyang anak. Habang siya, hanggang ngayon ay wala pa ring patutunguhan ang buhay. Napakatindi ng karma.

More Stories