Inday Trending

Inday Trending

Sige, Sumunod Ka!

Sige, Sumunod Ka!
KarmaMysteryStories

“Cassy, Iʼm breaking up with you,” walang kagatul-gatol na sabi ni Von sa kaniyang girlfriend na si Cassy matapos nilang magniig nang hapong iyon, hindi pa man nakapagbibihis ang babae o nakatatayo man lang sa kaniyang kama.

“A-ano?! Nagbibiro ka lang, babe, ʼdi ba?” hindi maipinta ang mukhang tanong naman ni Cassy sa kaniya.

“No, hindi ako nagbibiro. Bilisan mo nang magbihis diyan at umuwi ka na. Ayoko na,” walang pusong sabi pa ni Von sa dalaga.

“P-pero bakit?! May nagawa ba ako? Anoʼng problema? Ibinigay ko ang sarili ko sa ʼyo!”

“Tapos na ako sa ʼyo. Ganoon lang kasimple. Huwag mo na ring subukang maghabol pa, dahil kahit anong gawin mo, wala ka nang mapapala sa akin. Isa pa, pareho naman nating ginusto ʼto.”

Wala nang nagawa pa ang dalagang si Cassy at umiiyak na lamang nitong nilisan ang kaniyang condo unit. Kilala sa pagiging sobrang babaero si Von. Bukod kasi sa magandang lalaki ito ay may sinabi rin ito pagdating sa pagkakaroon ng pera. Nagtatrabaho ito bilang modelo, at nagmamay-ari din ito ng isang disco bar, kaya naman parang nagpapalit lang ito ng damit sa tuwing magpapalit ito ng nobya.

Marami nang tao sa loob ng kaniyang disco bar nang dumating siya nang gabing iyon. Agad siyang dumiretso sa bar section upang humingi ng maiinom sa kaniyang bartender na si France.

“Oh, boss, tagal ko kayong ʼdi nakita rito, ah!” bati ni France sa kaniya habang iniaabot nito ang paborito niyang inumin.

“Iʼve been a bit busy. Isa pa, maraming babaeng naghahanap sa akin at alam kong dito sila unang didiretso kaya hindi ako dumadalaw dito since last week,” presko pang saad niya.

“Bilib talaga ako sa ʼyo, sir. Iba talaga kapag guwapo!”

Ngisi lang ang isinagot ni Von sa kausap. Luminga-linga siya sa paligid upang maghanap ng pupuwede niyang paglipasan ng oras nang mamataan niya ang isang babaeng nakaupo rin sa bar section, ʼdi kalayuan sa kaniyang puwesto. Walang sinayang na pagkakataon si Von at agad na nilapitan ang naturang babae.

“Hello, miss,” panimulang bati ni Von sa babae na agad namang nag-angat ng mukha upang humarap sa kaniya.

“H-hi!” kimi at nahihiya namang sagot nito.

“May hinihintay ka bang kasama, o mag-isa ka lang talaga?” tanong niya pa sa dalaga.

“Mag-isa lang ako,” agad namang sagot nito.

“So I guess, okay lang na samahan kita rito…” Sino ba namang hindi gustong makasama ako? Gusto niya sanang idagdag, ngunit minabuti na lamang niyang maupo sa tabi ng dalaga. “By the way, Iʼm Von and I am the owner of this place. You are?”

“Ako si Adelle…” sagot ng babae. “Pero kailangan ko nang umalis. Nice meeting you.”

Nagtaka si Von nang bigla na lamang tumayo ang babae at kiming umalis. Pakiramdam tuloy ni Von ay parang tinapakan ang kaniyang pride at hindi siya makapapayag doon!

Agad din siyang tumayo sa kaniyang kinauupuan at sinundan ang naturang babae na tuloy-tuloy naman sa paglabas sa kaniyang disco bar. Nagmamadali ito at tila hindi mapakali, hanggang sa pumasok ito sa isang madilim na eskinitang halatang bihira lang kung puntahan ng mga tao.

“Ano kayang gagawin niya rito?” tanong ni Von sa kaniyang sarili. Nagtago siya sa likod ng malaking basurahan upang hindi siya mapansin ng dalagang si Adelle.

Ganoon na lang ang gulat ni Von nang bigla na lang maghubad ng damit ang babae habang tila nahihirapan dahil sa pamimilipit nito. Pilit kasi nitong inaabot ang sariling likod.

Lalo pang nadagdagan ang kilabot na nadarama ni Von nang makita mismo ng dalawa niyang mga mata, mula sa ilalim ng maliwanag na sinag ng bilog na bilog na buwan nang gabing iyon, ang biglang paghaba ng mga kuko at pangil ng dalaga, gayun din ang pagkakaroon nito ng makapal na balahibo sa buo nitong katawan at ang pagtubo ng mahabang buntot at matutulis na sungay sa ulo nito!

“H-halimaw!” sa takot ay hindi napigilan ni Von ang mapasigaw. Huli na nang mapatutop siya sa kaniyang bibig dahil nakuha na niya ang atensyon ng tinatawag niyang halimaw!

Tila napako si Von sa kaniyang kinatatayuan at hindi niya maihakbang man lang ang sariling mga paa… hanggang sa narinig niyang magsalita ang babae.

“Hindi ako halimaw, dahil kahit kailan ay hindi ako nanakit ng inosenteng tao. Ang mga lalaking katulad mo ang dapat na itinuturing na halimaw. Ikaw ang tunay na halimaw!”

…At doon na nagtapos ang huling maliligayang araw ni Von. Matuto man siya ng leksyon ay huli na ang lahat dahil kinaumagahan ay natagpuan na lamang siyang walang buhay sa naturang eskinita.

More Stories