Mas Gusto na Lamang ng Dalawang Bata ang Matulog sa Kulungan Kaysa Makasama ang Sariling Ina; Ano ba ang Ginawa Nito sa Dalawang Anak?

Mas Gusto na Lamang ng Dalawang Bata ang Matulog sa Kulungan Kaysa Makasama ang Sariling Ina; Ano ba ang Ginawa Nito sa Dalawang Anak?

InspiringKarmaStories

“Papa, please kunin mo na kami kay mama,” tumatangis na pakiusap ni Faye sa ama. Tinawagan niya ito upang isumbong ang ginagawa ng kanilang ina sa kanila ng kaniyang bunsong kapatid.

“Hindi ko na kilala si mama, palagi na lang siyang nagagalit sa’min ni Angeline. Hindi siya nakukuntento sa galit niya kapag hindi niya kami nasasaktan. Kahapon pinalo niya kami ni Angeline ng kung ano-ano lang ang mahawakan niya, dahil lang nalaglag ni Angeline ang basong may lamang tubig.”

“Kukunin ko kayo anak,” nahihirapang sambit ni Lorence sa kabilang linya. “Makikiusap ako sa abogado ko upang makuha ko kayo. Patawarin niyo si papa kung wala akong magawa sa ngayon,” aniya.

Dalawang taon na mula noong nakapagdesisyon si Lorence na palayain ang asawang si Karen. Nagtatrabaho siya bilang seaman at madalas ay wala siya sa piling ng kaniyang pamilya dahil sa klase ng kaniyang trabaho.

Habang nagsisikap para sa kaniyang pamilya’y may nakarating sa kaniyang balita na ang misis niyang si Karen ay may ibang lalaking kinakalantari, habang ang dalawa niyang anak ay iniiwan lamang nito sa kapitbahay.

No’ng una ay ayaw pa niya itong paniwalaan, umuwi siya upang masaksihan lamang ang panlolokong ginagawa nito sa kaniya.

Nakipaghiwalay siya rito at wala pang isang taon ay napawalang bisa na ang kanilang kasal. Nais niyang kunin ang mga anak nila ngunit mahigpit iyong ipinaglaban ni Karen, dahilan upang bigyan siya ng pagkakataon ng husgado.

Ang dahilan ay ito ang ina ng kaniyang mga anak at walang nakikita ang mga husgado na maaari niyang gawan ng masama ang mga anak nila. Pero bakit tumatawag ang panganay niyang anak habang humahagulhol ng iyak at nagsusumbong sa pagiging salbahe ng ina?

“Papa, sana maasikaso kaagad. Ayaw na namin ni Angeline kay mama,” umiiyak pa ring wika ni Faye, maya-maya rin ay nagpaalam na’t papasok pa ito sa klase.

Agad namang tinawagan ni Lorence ang kaniyang abogado upang sabihin ang problema ng kaniyang mga anak sa mismong nanay ng mga ito. Agad namang nangako si Atty. Salvador na aasikasuhin kaagad ang problema kaya bahagyang napanatag si Lorence. Sana nga’y maasikaso na agad ang pagkuha niya sa dalawa upang hindi na lumala pa ang problema.

Abala si Lorence sa pagtatrabaho nang may tumawag sa kaniya. Si Atty. Salvador iyon kaya agad niyang sinagot.

“Kumusta, Atty. Salvador?”

“Narito ako ngayon sa police station, Lorence. Tinawagan ako ng mga pulis at sinabing narito ang dalawa mong anak at nakikiusap na kung maaari’y doon na lang matulog kasi ayaw na raw nilang umuwi sa bahay ng mama nila,” ani Atty. Salvador.

Pakiramdam ni Lorence ay biglang sumakit ang kaniyang sintido sa nalamang balita. “Nasaan na sila?”

“Narito pa rin,” sagot nito. “Nandito rin si Karen, nakikiusap sa dalawa na sumama na ang mga anak niyo sa kaniya ngunit ayaw na talaga ng mga bata. Umiiyak na nga ang mga anak mo kasi ayaw talaga nilang sumama kay Karen.”

“Ipakiusap mo nga ako kay Karen, Atty. Salvador,” pakiusap niya.

Agad namang ibinigay ni Atty. Salvador ang selpon nito sa babae. Mayamaya lang ay boses na ni Karen ang naririnig niya sa kabilang linya.

“Anong ginawa mo sa mga anak natin, Karen?” Nanggigigil niyang tanong sa dating asawa.

“Wala akong ginawang masama sa kanila, Lorence,” agad na tanggi nito sa kaniyang akusasyon. “Nagrerebelde lang ang dalawang ito, kaya nagkakaganito sila.”

“Nagrerebelde?!” hindi makapaniwalang bigkas ni Lorence. “Iyan ang tingin mo sa ginagawa nila ngayon? Alam mo, Karen, kung may pagpipilian lang ang dalawang ‘yan na huwag kang maging ina nila’y baka pinili na nilang tanggalin ka sa buhay nila. Hindi ka na nga naging mabuting asawa sa’kin pati ba naman sa mga anak mo’y hindi ka pa rin naging mabuting ina?

Tingnan mo ‘yan ngayon… mas nanaisin pa nilang matulog sa kulungan kaysa ang makasama ka!” galit na wika ni Lorence. “Ipinaubaya ko sila sa’yo noon dahil naisip kong ikaw pa rin ang nanay nila, pero pinatunayan mo lang sa’kin na isa kang walang kwenta ina, Karen. Kaya tandaan mo ang sasabihin ko… tatanggalin ko ang karapatan mo sa kanila bilahg isang ina!” gigil na wika ni Lorence.

Dahil ayaw talagang sumama nina Faye at Angeline kay Karen ay mas minabuti ng mga pulis na ipagkatiwala ang dalawa pansamantala kay Atty. Salvador. Doon muna nanatili ang dalawa sa pamilya nito habang inaasikaso ang paglipat ng dalawa sa poder ng ama.

Kahit anong pakiusap ang ginawa ni Karen ay ayaw na talaga nina Faye at Angeline na sumama sa kaniya. Mahirap magkaroon ng watak-watak na pamilya, dahil ang mga bata ang mas maaapektuhan, ngunit kung naging mabuting ina lang sana si Karen sa dalawa’y hindi hahantong ang lahat sa pag-alis ng mga ito sa poder niya.

Mula noong nalipat na sina Faye at Angeline sa ina ni Lorence ay mas naging payapa ang buhay ng dalawa. Hindi pa rin naman naging masamang tao si Lorence, dahil paminsan-minsan ay pinapayagan niya itong dalawin ang dalawa, ngunit hanggang doon na lang. Ayaw na rin naman ng mga batang sumama sa ina dahil sa sinapit nila noon sa pangangalaga nito.

More Stories