Tinawanan ng Babaeng ang Pinsan nang Bilhin Nito ang ‘Haunted House’ sa Kanilang Lugar; Inggit Siya nang Iyon pa ang Nagpayaman Dito

Tinawanan ng Babaeng ang Pinsan nang Bilhin Nito ang ‘Haunted House’ sa Kanilang Lugar; Inggit Siya nang Iyon pa ang Nagpayaman Dito

MysteryStoriesSuccess

“Cassidy, narinig mo na ba ang balita?” Napakunot ang ulo ng dalaga sa tanong na ’yon ng kaniyang kabarkada.

“Ano’ng balita?” tugon niya pa na bakas ang kyuryosidad sa mukha.

“’Yong pinsan mong hilaw, bumili ng bahay sa kabilang barangay,” sagot naman nito sa kaniya na ang tinutukoy ay ang pinsan niyang si Lorraine na anak ng kaniyang Tita Laura na kapatid naman sa ina ng kaniyang ama.

Bigla na lang nag-init ang kaniyang ulo sa narinig. Matagal na kasing may alitan ang pamilya nila at ang pamilya ng mga ito kaya sa tuwing nagkakaroon ng magandang pangyayari sa buhay ng mga ito ay ikinaiinis ’yon ni Cassidy. Para sa kaniya, lahat ng bagay ay kompetisyon pagdating sa mga ito. “Paanong nakabili ng bahay ’yon, e, wala naman ’yong pera?” tanong pa niya. Ang alam niya kasi ay may negosyo nga ang pinsan niya ngunit bago pa lang ito kaya naman nagtataka siya kung paano ito nakabili agad ng bahay!

Natawa ang kaibigan niya sa naging tanong niya. “Paano, ang biniling bahay ni Lorraine, e, ’yong kinatatakutang haunted house doon sa kabilang barangay. ’Di ba matagal nang abandonado ’yon dahil walang gustong bumili? Hayun at bagsak presyo tuloy,” sagot nito na agad namang nagbigay ng linaw sa mga tanong ni Cassidy.

“Kaya naman pala, e!” Humagalpak siya nang tawa. Matapos sabihin ng kaniyang kaibigan na naglilipat na ngayon sina Lorraine ay dali-dali siyang nagtungo sa kabilang barangay para lamang insultuhin ito.

“Nakabili nga ng bahay, bulok naman. Haunted house pa, yuck!” pagpaparinig ni Cassidy sa pinsan nang madaanan niya itong nagbababa ng gamit mula sa inarkila nitong jeep.

Dahil doon ay hinarap naman agad siya ni Lorraine. “Nagpunta ka lang talaga rito sa kabilang barangay para d’yan, Cassidy? Ang babaw mo, ha?” sagot naman nito na bahagyang nakapagpahiya sa kaniya. Hindi agad siya nakasagot.

“At least, hindi bulok ang bahay namin!” maya-maya ay parang bata na lang niyang sigaw bago sila muling humagalpak ng kasama niyang kabarkada.

Hindi naman na pinansin pa ni Lorraine ang pinsan kahit ilang araw pang tumagal ang ginagawang pang-iinsulto sa kaniya ni Cassidy. Umabot pa nga sa punto na halos umistambay na ito sa tapat ng kanilang bagong bahay para lang magparinig. Masiyado na itong kinain ng sariling galit na hindi nito napapansing sarili na mismo niya ang kaniyang sinisira.

Samantala, si Lorraine naman ay itinuon na lang ang atensyon sa pagre-renovate ng kanilang bahay. Unti-unti ring gumanda ang noon ay luma at pangit nang bahay. Isang araw na siya ay naghuhukay ng lupa sa likod ng kanilang bahay upang pagtamnan ng mga bulaklak na binili niya ay hindi inaasahang nakahukay siya ng isang baul.

Malaki ang nasabing baul at napakabigat n’on. Tinawag pa ni Lorraine ang kaniyang ama at kapatid na lalaki para lang magpatulong na buhatin ’yon—at ganoon na lang ang pangingilabot nila nang malaman kung ano ba ang laman n’on!

“Pera ito, anak! Sandamakmak na pera’t mga alahas ng dating may-ari!” hiyaw ng kaniyang ama.

“P-papaanong may nakatanim na ganiyan dito, papa?” Nagkibit-balikat lang ang kaniyang ama.

Isang sulat na kalakip ng baul na ’yon ang kanila pang nakita at iyon ang siyang sumagot sa kanilang mga katanungan. Iyon kasi ang last will and testament na iniwan ng dating may-ari ng bahay bago ito kunin ng bangko. Ang sabi kasi sa sulat ay ibibigay niya ang mga kayamanang iyon sa taong susunod na magmamay-ari ng bahay na iyon!

Nang subukan nilang alamin kung totoo nga ba ang nasabing last will and testament, sa pamamagitan ng paghahanap sa abogadong nakapirma roon ay halos maiyak sila sa tuwa nang sabihin nitong totoo nga! Naging napakabilis ng kanilang pagyaman matapos ’yon na naging dahilan upang maipaayos nila nang mas maganda ang bahay at makapag-umpisa ng mas malaking negosyong magiging kanilang pangkabuhayan!

Agad naman iyong nakarating sa kaalaman nina Cassidy at dahil doon ay halos kainin na sila ng inggit! Ngayon ay hindi na nila mamamata pa ang pamilya nina Lorraine dahil bukod sa mas mayaman na ang mga ito sa kanila ay nauungusan na ng negosyo ng mga ito ang sa kanila!

Hindi niya akalaing ang haunted house na tinatawanan niya noong nakaraang mga araw ay siya pa palang magbibigay kina Lorraine ng yamang magpapaganda sa kanilang buhay. Wala nang magawa si Cassidy ngayon kundi ang manigas sa inggit.

More Stories