Pinagtangkaang Nakawan ng Pulubi ang Binata; Nagtaka ang Marami nang Tulungan niya pa Ito

Pinagtangkaang Nakawan ng Pulubi ang Binata; Nagtaka ang Marami nang Tulungan niya pa Ito

InspiringLoveStories

Dahan-dahang kumikilos si Buboy papalapit sa nakatalikod na binata. May kausap ito sa telepono habang nakaharap sa maaliwalas nang katubigan ng Manila Bay.

Anong oras na kasi ngunit wala pang kain si Buboy. Kumakalam na ang kaniyang sikmura kaya naman ganoon na lamang ang pagiging desperado niyang kunin ang nakalawit na pitaka ng binata mula sa bag nito.

“Hoy, ʼyong bata ninanakawan ʼyong lalaki!” Isang ale ang nakapansin kay Buboy at nagsisigaw.

Dali-daling nagsipaglapitan ang mga tao sa kawawang si Buboy at pinagbabato siya ng mga ito. Hindi na nakatakbo pa ang batang pulubi nang palibutan siya ng mga tao. Nag-iiyak na lamang si Buboy habang pinagsasalikop ang mga palad at humihingi ng tawad sa kanila nang nakaluhod.

“Sandali lang ho, mga ate at kuya, tama na ho! Huwag na ninyong saktan itong bata!”

Nagulat si Buboy nang lumapit sa kaniya ang lalaking akma niya sanang dudukutan kanina. Nagtataka siya kung bakit pinipigilan nito ang mga taong huwag na siyang saktan pa.

“Huwag mong sabihing naaawa ka pa riyan? E, muntik ka nang dukutan ng batang ʼyan, e,” singhal ng isa sa binatang ngayon ay pilit na itinatago si Buboy sa sariling likuran.

“Oho. Masama ho bang maawa ako sa bata? E, alam ko namang wala lang siyang makain kaya niya nagawa ʼyon, e,” sagot pa ng binata.

Hinarap nito si Buboy. “Ako nga pala si Kuya Jester. Ikaw?” tanong nito sa kaniya.

Napayuko sa hiya si Buboy bago sumagot. “B-Buboy po,” sabi niya.

“Huwag mo nang uulitin ʼyon, ha? Masama ang magnakaw. Kung sakaling ikaw, e, nagugutom, humingi ka na lang, huwag ka nang manguha nang hindi sa ʼyo. Malupit ang mundo. Kapag ikaw, nahuli ng mga ʼyan ay hindi silang mangingiming saktan ka laloʼt masama ang ginawa mo,” pangangaral pa nito sa kaniya.

“Kaninang umaga pa po kasi ako hindi kumakain. Gutom na gutom na ho ako,” daing naman ni Buboy na ngayon ay tumutulo na ang luha mula sa mga mata.

“Ganoon ba?” nalungkot ang mukha ng binata. “Halika, sumama ka sa akin,” sabi pa nito.

Tumalima na lamang kaagad si Buboy at hindi na inisip pang baka ito ay masamang tao. Tutal ay wala naman na siyang ibang pagpipilian.

Ngunit laking gulat ni Buboy nang dalhin siya nito sa isang kainan. Humahalimuyak ang masasarap na pagkain doon kaya naman lalong kumalam ang kaniyang sikmura. Halos maglaway siya sa sobrang pagkatakam.

“Piliin mo lahat ng gusto mong kainin, Buboy. Ako ang bahala sa ʼyo,” sabi ng nagpakilalang si Kuya Jester sa kaniya.

“T-talaga po?” hindi makaniwalang tanong naman ni Bunoy rito.

Natatawang tumango naman si Kuya Jester kaya naman dali-dali nang namili ng pagkain si Buboy.

“Alam mo ba, naaalala ko ang sarili ko sa ʼyo,” sabi ni Jester sa kalagitnaan ng pagsubo ni Buboy ng pagkaing nilalantakan nito ngayon. “Isa rin kasi akong pulubi dati bago ako ampunin ng mga magulang ko,” dagdag pa nito.

Muntik nang mabulunan si Buboy sa narinig. “Hindi nga po?” napatanong siya.

“Oo, Buboy. Pulubi lang ako noon. Sa katunayan nga ay may kapatid ako. Siguro, kung kasam ako pa rin siya hanggang ngayon ay kasing tanda mo na siya,” sabi pa ni Jester na bigla na lang lumungkot ang mukha.

“E, nasaan po ba ang kapatid mo? Nagkahiwalay kayo?” tanong naman ni Buboy.

Umiling si Jester. “Wala na siya, e. Nalagutan siya noon ng hininga dahil nagkasakit siya at wala akong pambayad sa ospital,” sagot pa nito.

Nangilid ang luha ni Buboy sa narinig mula sa kausap. Dama niya ang hinagpis nito, dahil halos magkatulad sila. Noong isang buwan lamang kasi ay pumanaw na rin ang kaniyang lola na siyang nag-iisa at natatang niyang pamilya.

Naging malapit kaagad sa isaʼt isa sina Jester at Buboy. Dahil sa kanilang pagkakatulad ay agad silang nagkasundo. Inalok ni Jester si Buboy na tumira na lamang sa kaniyang bahay at siya na ang magpapaaral dito. Noong una ay nagdadalawang-isip naman si Buboy, ngunit kalaunan ay pumayag din.

Parehong naging blessing in disguise

More Stories