Nagpanggap na Mayaman ang Dalaga Upang Mapansin ng Binatang Hinahangaan; Ngunit Karma ang Kaniyang Inabot nang Siya ay Mabuking!

Nagpanggap na Mayaman ang Dalaga Upang Mapansin ng Binatang Hinahangaan; Ngunit Karma ang Kaniyang Inabot nang Siya ay Mabuking!

HeartbreakingLoveStories

Unang beses pa lamang nakita ni Melody ang binatang si Jetro sa gymnasium ng kanilang unibersidad ay talaga namang tinamaan na siya nang matindi sa binata. Iyon nga lang, mabilis siyang pinanghinaan ng loob nang mapagtantong isa si Jetro sa pinakamayamang estudyanteng nag-aaral sa unibersidad kung saan din siya pumapasok bilang isang iskolar.

Mahirap lamang kasi si Melody. Ganoon pa man ay pinipilit niyang makibagay sa kaniyang mga kaeskuwela sa pamamagitan ng pagpa-part time job upang makabili siya ng mga bagay na siyang magsasabay sa kaniya sa kung ano ang uso. Dahil doon ay wala namang nakahahalata sa kaniyang tunay na estado. Bukod doon, hindi rin naman naging hadlang ang kaniyang pagiging iskolar upang paghinalaan siyang “poor”

Lalo pang naging pursigido si Melody na magpanggap na mula siya sa pamilyang may sinabi sa buhay nang dahil nga sa paghanga niya kay Jetro. Nag-double part-time job siya upang suportahan ang kaniyang mga luho. Palagi siyang bumibili ng mamahaling mga damit, gamit, gadgets at kung anu-ano pang bagay para lang magmukha siyang “in”

Hindi naman nagtagal at napansin siya ni Jetro. Naging kaibigan niya kasi ang mga estuyanteng madalas nitong samahan dahil nga sa naging kalebel niya na ang mga ito. Natuwa rin siya nang malamang hindi lamang naman sa mga kapantay ng estado nito sa buhay nakikipagkaibigan ang binata dahil maging sa kaibigan niyang si Celestine, na kapwa niya iskolar at galing sa mahirap na pamilya ay nakikipag-close ito.

Matalik niyang kaibigan si Celestine kaya palagi niya itong kasama, kahit pa nga magkaiba sila ng pananaw tungkol sa ginagawa niyang pagpapanggap. Palibhasa kasi si Celestine ay walang hilig makipagpasosyalan dahil sa pagiging kilos lalaki nito kaya naman hindi siya nito naiintindihan. Palagi siya nitong pinaaalalahanan na itigil na ang ginagawa niyang pagpapanggap dahil baka pagsisihan lamang niya iyon sa huli ngunit hindi siya nakikinig sa kaibigan. Bagkus ay pinatungan niya pa nang mas matitinding kasinungalingan ang kaniyang imbentong katauhan. Nagpanggap siyang anak ng isang mayamang negosyante sa harap ni Jetro nang sa ganoon ay kaniya itong maakit.

“Melody, ano ba? Itigil mo na ’yang ginagawa mo!” minsan ay paalala pa ni Celestine sa kaniya. Imbes na makinig ay galit niyang hinarap ang kaibigan.

“Ano bang paki mo? Inggit ka ba? Huwag mo nga akong pakialaman! Alam ko ang ginagawa ko!” sagot niya at iniwan ito.

Patuloy na naging malapit si Melody kay Jetro, kaya naman hindi na rin naramdaman ni Melody ang nangyaring away sa pagitan nila ni Celestine. Lalo pa nga niyang ipinakita rito na nagtatagumpay siya sa kaniyang mga plano. Nagiging maayos na ang lahat sa pagitan nila ni Jetro hanggang isang araw ay nagulantang na lang siya nang isang hindi inaasahang costumer ang dumalaw sa pinagtatrabahuhan niyang restaurant!

“Melody?” kunot-noong tawag ni Jetro sa kaniyang pangalan nang makilala siya nito. Nakasuot siya ng unipormeng pang waitress kaya naman hindi na niya maikakaila pa ang kaniyang trabaho.

“J-Jetro, sorry—” akma sana siyang magsasalita at magpapaliwanag sa binata ngunit tinalikuran lamang siya nito.

Ilang araw siyang hindi kinausap ni Jetro matapos ang pangyayaring iyon ngunit nang makahanap siya ng tiyempo ay agad siyang nakiusap sa binata na patawarin siya nito.

“Bakit mo kailangang magpanggap na mayaman ka? Hindi ba’t magkaibigan tayo? Akala ko pa naman, katulad ni Celestine, totoo kang tao. Mabuti na lang, kay Celestine ako nagkagusto at hindi sa ’yo. Ayoko sa sinungaling!” tahasang sabi ng binata sa kaniya.

Ikinagulat iyon ni Melody. Halos mapiga ang kaniyang puso sa mga sinabi ng binata. Hindi niya akalaing mas magkakagusto pa ito sa kaibigan niyang ni hindi marunong magdamit nang maganda!

Nabalitaan ni Melody na tinanggihan ni Celestine ang tangkang panliligaw dito ni Jetro at siya ang dahilan. Ayaw siyang saktan ng kaniyang kaibigan kahit pa siya naman ang naunang nanakit dito. Hindi alam ni Melody kung papaanong tatahimik ang kaniyang konsensya na siya niya ngayong nagsisilbing karma para sa ginawa niyang pagsisinungaling at pagtalikod sa pagkakaibigan nila ni Celestine. Upang makabawi, gumawa siya ng paraan upang paglapitin ito at si Jetro lalo’t sila naman ang tunay may pagtingin sa isa’t isa. Tinanggap ni Melody ang kaniyang karma at nangakong hindi na uulitin ang panloloko sa iba para lang umangat at magustuhan. Samantala, naging maayos na ulit ang pagkakaibigan nila nina Celestine at Jetro.

More Stories