Iniwan ng Lalaki ang Kaniyang Buntis na Nobya Para sa Kaniyang Karera; Paglipas ng Panahon ay Pagsisisihan Niya ang Kaniyang Ginawa

Iniwan ng Lalaki ang Kaniyang Buntis na Nobya Para sa Kaniyang Karera; Paglipas ng Panahon ay Pagsisisihan Niya ang Kaniyang Ginawa

HeartbreakingKarmaStories

“Ron, buntis ako.”

Tila natuyuan ng sariling laway sa kaniyang bibig ang binatang si Ron nang ibalita sa kaniya ng nobya niyang si Monique ang tungkol sa batang dinadala nito sa kaniyang sinapupunan. Pakiramdam niya ay binuhusan siya ng malamig na tubig. Bumilis ang tibok ng kaniyang puso at nagsimula nang bumalik sa kaniyang memorya ang lahat ng nangyari ngayong araw na ito.

Kanina, matapos niyang umuwi mula sa trabaho ay masayang-masaya siya dahil ibinalita sa kaniya ng kaniyang boss na malapit na siya nitong i-promote sa trabaho. Isang deal na lang ang kailangan niyang maisarado at makukuha na niya ang pinakaaasam niyang posisyon bilang General Manager ng kompanyang kaniyang pinagtatrabahuhan! Pagkatapos ay ito ang ibabalita sa kaniya ni Monique?!

“Bakit?!” Galit ang tono ni Ron nang itanong iyon sa kaniyang nobya. Agad namang nangunot ang noo nito sa naging tugon niya.

“A-ano’ng bakit? Ano’ng ibig mong sabihin, Ron?” takang tanong nito pabalik.

Bumuntong hininga muna si Ron at napahilamos sa sariling mukha. “Bakit ngayon pa, Monique? Bakit ngayon pa kung kailan malapit ko nang maabot ang pangarap ko?! Gusto mo bang sirain ang buhay ko?”

Biglang napipi si Monique sa sinabi niya. Agad na nag-ulap ang mga mata nito at akmang iiyak nang agad nitong pahirin ang luhang nagbabadyang bumagsak sa pisngi nito.

“So, ano’ng gusto mong gawin ko ngayon, Ron?” Matapang siyang tiningnan nito sa mga mata.

“Ipalaglag mo ang bata…” tila walang kagatol-gatol na sagot niya sa kaniyang nobya.  “O maghiwalay na tay—”

Hindi na natapos pa ni Ron ang kaniya sanang sasabihin dahil naunahan na iyon ng malakas na pagdampi ng palad ni Monique sa kaniyang pisngi!

“Mas gugustuhin ko pang mawala ang isang katulad mo sa buhay ko kaysa bawiin ang buhay ng anak ko, hindi pa man niya nasisilayan ang mundo! Wala kang puso, Ron. Isinusumpa kong hindi mo makakamit ang mithiin mo sa buhay habang kami ng anak ko, gagawin ko ang lahat para sa susunod na pagkikita natin, kami ang titingalain mo!” sabi pa ni Monique bago siya nito tuluyang iwan habang sapo ang kaniyang pisngi kung saan bumakat pa ang palad ng nobya.

Matapos ang tagpong iyon ay hindi na muling nagkita pa sina Monique at Ron. Pinagtaguan na rin kasi ni Ron ang dating nobya upang hindi ito maging sagabal sa kaniya kung sakaling mangulit ito.

Noong una ay ayos naman ang lahat sa buhay ni Ron. Hanggang sa dumating ang araw ng kaniyang presentation… at sa araw na iyon, pakiramdam ng binata, sinalo niya ang lahat ng kamalasan sa mundo, dahil hindi nagustuhan ng kanilang maseselang na investors ang kaniyang presentation na naging dahilan upang umatras ito sa kanilang deal! Napikon siya sa naging usapan nila at nakairingan niya ang investors na sinusubukan lamang pala kung paano niya sila tatratuhin!

Matapos iyon, sunod-sunod na ring tumawag ang iba pang investors at sinabing ipu-pull out na rin nila ang lahat ng kanilang in-invest sa pinagtatrabahuhan niyang kompanya dahil wala na roon ang isa sa pinakakilalang pangalang sumusuporta sa kanila!

Dahil doon ay natanggal si Ron sa trabaho. Na-ban din siya sa iba pang kompanya kaya naman nahirapan na siyang humanap pa ng trabaho. Kinailangan niyang magtrabaho sa isang maliit na kompanya sa mababang posisyon at may mababang sweldo at iyon na ang kaniyang kinatandaan.

Isang araw, habang namimili sa isang grocery store si Ron ay may nakasalubong siyang isang binata habang kasama ang isang pamilyar na babae. Magagara ang kanilang mga kasuotan, ngunit hindi maikakailang hindi pa rin nagbago ang gandang taglay ng babaeng ito… walang iba kundi si Monique.

Akmang lalapitan ni Ron ang dating nobya na hindi niya nakita nang mahabang panahon, nang tawagin ito ng isa sa mga crew sa naturang grocery store na siyang isa sa pinakamalaki at sikat na pamilihan sa lugar na iyon dahil sa mga paninda nilang abot-kaya.

“Ma’am, maayos po ang lahat sa branch na ito. Hindi po namin inaasahan na ngayon pala kayo bibisita ng anak n’yo,” sabi nito.

“Minamadali ko na kasi ang lahat. Gusto ko nang ipasa agad sa anak ko ang pagma-manage ng lahat ng negosyo namin dahil magreretiro na ako,” sagot naman ni Monique na talagang ikinagulat ni Ron!

Hindi na niya itinuloy ang paglapit sa kanila at mabilis na umalis sa naturang grocery store. Nang siya ay makauwi, agad niyang ini-research sa internet ang pangalan ng dating nobyang si Monique at doon niya napag-alamang isa na pala itong business tycoon!

At ang anak nitong si Mon… ay ang sanggol na gusto niyang ipalaglag noon.

Labis ang pagsisising naramdaman ni Ron sa kaniyang dibdib. Tila iyon na ang pinakamatinding karma na kaniyang makakamit para sa mga ginawa niyang kasalanan at habang buhay na niya itong dadalhin.

More Stories