Iniwan ng Binata ang Matagal na Niyang Kaibigan Upang Makisama sa Ibang Kabarkada; Ngunit sa Oras ng Kagipita’y Matutulungan kaya Nila Siya

Iniwan ng Binata ang Matagal na Niyang Kaibigan Upang Makisama sa Ibang Kabarkada; Ngunit sa Oras ng Kagipita’y Matutulungan kaya Nila Siya

InspiringStoriesSuccess

Noon, halos hindi mapaghiwalay ang magkaibigang Jake at Miguel dahil halos sabay na silang lumaki nang magkasama. Bukod kasi sa magkapitbahay sila ay matalik na magkaibigan din ang kanilang mga ama. Palagi silang magkakampi sa lahat ng bagay at palagi ring takbuhan ng isa’t isa.

Ngunit bigla na lamang nagbago ang lahat simula nang sila ay tumuntong ng senior highschool. Napabilang si Jake sa mas maraming kabarkada na kaedad nila dahil mas nagiging masaya siya kapag ang mga ito ang kaniyang kasama. Naiwan ang kaniyang kaibigan at kababatang si Miguel dahil halos lahat ng ginagawa niya kasama ang mga bago niyang kakilala ay hindi nito hilig gawin, katulad na lamang ng paggimik. Natuto si Jake sa mga ito na manigarilyo at uminom ng alak kahit pa noon ay nangako sila ni Miguel na kailan man ay hindi sila titikim ng mga ganoong bisyo.

“Jake, hindi ba sinabi ko naman sa ’yo na itigil mo na ang pagsama riyan sa mga bago mong kabarkada? Hindi sila magandang impluwensya sa ’yo. Makakasira lang sila sa pag-aaral mo,” isang araw ay paalala ni Miguel sa kaniyang kaibigan nang matiyempuhan niya ito sa isang tindahan malapit sa kanilang tirahan. Naabutan niya kasing naninigarilyo ito at tila ba sanay na sanay na itong maghithit-buga ng naturang bisyo.

Hinithit muna ni Jake sa huling pagkakataon ang hawak na sigarilyo at iniitsa sa kung saan ang upos niyon bago niya kunot-noong binalingan ang kaibigan. “P’re, huwag mo akong pakialaman. Hindi naman kita pinipilit na sumama sa akin, hindi ba? Hayaan mo ako sa gusto kong gawin. Hayaan mo ako kung saan ako masaya,” may halong galit na ani Jake kay Miguel.

“Concern lang ako sa ’yo at sa kinabukasan mo, pare. Isa pa, malapit na tayong maka-graduate, baka ngayon ka pa magkaroon ng problema dahil sa mga ginagawa n’yo,” giit naman ni Miguel na lalong ikinairita ni Jake.

“E, ano bang pakialam mo? Naiinggit ka lang yata sa akin, e! Kung kaibigan talaga ang turing mo sa akin, pabayaan mo ako kung saan ako nagiging masaya! Natutuwa akong magkaroon ng mas maraming kaibigan at hindi lang ikaw, e! Magpakasubsob ka sa pag-aaral kung ’yon ang trip mo. Huwag mo na akong idamay diyan!” Pagkatapos isigaw iyon ni Jake ay tinalikuran na niya ang kaibigang si Miguel. Dahil sa pangyayaring iyon ay hindi na muling nagkaroon ng pagkakataong makapag-usap ang magkaibigan. Nagpatuloy sa pagbubulakbol si Jake habang si Miguel naman ay mas lalong nanguna sa klase. Gustuhin man ni Miguel na pigilin pa ang kaibigan sa mga ginagawa nito ay hindi na niya muling sinubukan pa. Gusto niyang matuto si Jake sa sarili nitong pagkakamali. Hinayaan niyang ito mismo ang makadiskubre ng kapahamakang dulot ng maling mga kaibigang sinasamahan nito.

Dumating ang pagkakataong nahuli sa isang bar sina Jake, kasama ang mga kabarkada nito na nang mga sandaling iyon ay tumitikim ng ipinagbabawal na gamot. Noong una ay panatag si Jake dahil ipinangako sa kaniya ng kaniyang mga bagong kaibigan na hindi siya pababayaan ng mga ito lalo’t hindi naman natuloy ang sana ay unang pagkakataon ng pagtikim niya ng naturang bisyo.

Nakalabas ang mga kabarkada niya sa kulungan ngunit hindi si Jake dahil nang mga panahong iyon ay tumuntong na siya sa legal na edad. Napag-alaman niyang napagkaisahan ng mga kabarkada niya na siya ang iturong salarin at pasimuno sa naturang kalokohan.

Hindi na nagulat si Miguel nang makarating sa kaniya ang balita habang si Jake naman ay hindi malaman ang kaniyang gagawin. Hindi niya akalaing magagawa siyang traydorin ng mga bagong kaibigang pinili niya kaysa sa kaniyang kababata at matalik na kaibigang si Miguel.

Tila nawalan siya nang mukhang maihaharap sa kaibigan kaya naman nang dalawin siya nito ay halos ayaw niya itong harapin. Laking pagsisisi ang kaniyang naramdaman nang malamang ito at ang mga magulang nito ang tumutulong sa kaniyang mga magulang upang makalabas siya sa likod ng rehas.

Mabuti na lamang at napatunayang inosente si Jake nang magnegatibo siya sa eksaminasyong isinagawa sa kaniya kung siya nga ba ay isang user

More Stories