Dahil sa Sumbong ng Kaniyang Anak ay Sinugod ng Babaeng Ito ang Isang Guro; Ikapapahamak Lamang Pala Niya Iyon sa Huli

Dahil sa Sumbong ng Kaniyang Anak ay Sinugod ng Babaeng Ito ang Isang Guro; Ikapapahamak Lamang Pala Niya Iyon sa Huli

FamilyKarmaStories

Takang-taka si Aling Ason nang mamataan sa kanilang bahay ang kaniyang anak na si Harold sa bahay, gayong alas tres y media pa lang ng hapon. Samantalang karaniwang alas otso na ng gabi ang awas nito sa eskuwelahan bilang isang third year high school student.

“Oh, ’nak, bakit napaaga yata ang uwi mo ngayon?” tanong niya rito na halatang nagulat naman nang siya’y makita.

“M-mama!” tila gulat na gulat na bulalas ni Harold. “A-ano po kasi… ’ma, pinauwi po ako ni ma’am. Napagalitan po kasi kami sa klase dahil nagtalo kami ng kaklase ko. Pinarusahan po kami ni ma’am. Pinalo pa nga po niya kami ng stick niya, e,” agad na pangangatuwiran pa niya sa ina.

“Ano?!” galit na reaksyon naman ni Aling Ason sa sinabi ng anak. Talagang nabigla siya dahil alam niyang bawal na manakit ng estudyante ang mga guro ngayon. Isa pa, siya ngang mismong ina ni Harold ay hindi ito nagagawang saktan kahit na minsan ay napakapasaway ng batang ito sa kaniya.

“Pero, hindi naman po gaanong malakas ’yong palo, ’ma—”

“Kahit na! Wala pa ring karapatan ’yang guro mo na saktan ka! Kami nga ng papa mo, hindi ka namin nagagawang saktan, ’tapos, siya lang ang gagawa no’n sa ’yo?!” ngunit putol ni Aling Ason sa akmang pagbawi ni Harold sa kaniyang sinabi.

Biglang kinabahan ang binata sa naging reaksyon ng kaniyang ina. Hindi niya akalain na ganoon ang magiging reaksyon nito. Agad siyang nakadama ng matinding takot, lalo na nang muli itong magsalita.

“Bukas na bukas din ay pupuntahan natin ’yang teacher mo. Kakausapin ko ’yan nang madala at hindi na ulitin pa sa iba ang ginawa sa ’yo!” galit na dagdag pa ni Aling Ason kaya hindi na nagkaroon pa ng pagkakataon si Harold na siya ay pigilan.

Halos hindi nakatulog si Harold nang gabing iyon at umaga na nang siya ay makatulog. Inihanda niyang mabuti ang kaniyang sarili na umamin sa ina na hindi naman totoo ang mga sinabi niya kahapon. Ang totoo ay palusot lamang niya ang lahat ng sinabi niya kahapon upang pagtakpan ang mahigit dalawang linggo na niyang hindi pagpasok sa eskwelahan. Ang totoo ay nagbubulakbol lamang naman talaga siya kasama ang kaniyang mga kabarkada.

Ngunit huli na ang lahat, dahil bago pa man masabi ni Harold ang katotohanan sa ina ay nakaalis na ito ng bahay at mag-isa nitong pinuntahan ang kaniyang guro! Sinugod ni Aling Ason ang guro ni Harold!

Galit na sinalubong ni Aling Ason ng isang mainit na sampal sa mukha ang guro ni Harold nang mamataan niyang naroon na ito sa silid-aralan ng kaniyang anak. Gulat na gulat naman ang guro, maging ang mga nakakita sa nangyari!

“Bakit n’yo ho ginawa ’yon, Aling Ason?” takang tanong ng nabibiglang guro.

“Para ’yan sa ginawa mong pananakit sa anak kong si Harold kahapon!” sagot naman niya na taas-noo pang dinuro ang kawawang guro.

“Anong pananakit? Paano ko sasaktan si Harold, gayong mahigit dalawang linggo na siyang hindi pumapasok? Nagkakamali ho yata kayo, Aling Ason!” katuwiran naman ng guro na agad na nakapagpatahimik sa kaniya.

“E, bakit sabi ng anak ko, sinaktan mo raw siya bilang parusa dahil nakipagtalo siya sa kaklase niya kahapon, kaya maaga siyang umuwi?” Tila ayaw pa ring maniwala ng ina ni Harold sa sinabi ng guro.

“Aling Ason, nagsisinungaling ho ang anak n’yo. Kahit ho magtanong kayo sa mga kaklase niya, hindi ho talaga pumapasok ang anak n’yo! Sana ho, inalam n’yo muna ang totoo bago n’yo ako sinampal sa harap ng mga kapwa ko guro at mga estudyante ko!” giit pa ng guro na ngayon ay nanggagalaiti na rin dahil sa kaniyang ginawa.

Matinding kahihiyan ang inabot ni Aling Ason lalo pa at napatunayan ng guro na talagang hindi pumapasok ang kaniyang anak. Muntik pa siya nitong sampahan ng demanda dahil sa ginawa niya. Mabuti na lamang at napakiusapan niya ang guro at nadaan ito sa matinding paghingi niya ng tawad. Muntik pa siyang mapahamak sa kalokohan ng kaniyang anak!

Nang siya ay umuwi ng bahay, sinalubong na siya ni Harold ng naglulumuhod na paghingi ng tawad habang inaamin nito ang kaniyang ginawang kasalanan, ngunit sa galit niya sa anak ay tuluyan na niya itong pinaghigpitan. Pinagsisisihan niyang noon ay ni hindi niya ito nagawang pitikin man lang. Hindi tuloy nito kilala ang salitang disiplina. Kaya ngayon ay babawiin niya iyon. Patitinuin niya ang pasaway at sinungaling niyang anak at sisiguraduhin niyang ngayon ay magtatanda na ito.

More Stories