Kakumpetensiya ang Tingin ng Dalaga sa Kaniyang Kakambal Pagdating sa Patalinuhan at Pagalingan; Pagdating sa Pag-ibig ay Malamangan Kaya Niya Ito?

Kakumpetensiya ang Tingin ng Dalaga sa Kaniyang Kakambal Pagdating sa Patalinuhan at Pagalingan; Pagdating sa Pag-ibig ay Malamangan Kaya Niya Ito?

HeartbreakingLoveStories

“Pareho na naman ang marka na nakuha nila? Wala talagang nakalalamang sa kanilang dalawa!” sabi ng isa sa mga kaklase ng kambal na sina Lovely at Lorelyn.

Ang magkapatid ang palaging naglalaban sa pataasan ng grado sa kanilang klase. Kahit ang kanilang mga guro ay nahihirapan kung sino sa kanila ang mas magaling at mas matalino dahil pareho ang nakukuha nilang mga marka sa lahat ng asignatura kaya magkahati sila sa titulong pinakamahusay na mag-aaral sa eskwelahang pinapasukan nila.

“Sino ba kasi sa ating dalawa ang mas magaling at mas matalino, Lorelyn? Kung ano ang mga grado ko ay ganoon din ang mga nakukuha mong grado. Hindi natin malamangan ang isa’t isa,” wika ni Lovely sa kakambal.

“Hindi ko rin alam kung bakit, eh. Kung ako ang tatanungin mo, hindi ko gustong makipagkumpetensiya sa iyo. Wala rin naman akong magawa dahil palagi ngang magkapareho ang mga nakukuha nating marka,” nagtatakang sagot ng kapatid.

Ngunit para kay Lovely ay kumpetisyon talaga ang namamagitan sa kanila ni Lorelyn kaya palagi siyang nakikipagkumpetensiya rito. Gustung-gusto niyang malamangan ang kapatid kaya nakahanda siyang gawin ang lahat, matalo lang ito.

Kahit sa usaping puso ay magkakumpetensiya pa rin ang dalawang dalaga dahil pareho silang may pagtingin sa kaklase nilang si Darwin.

“Hindi ako papayag na pati kay Darwin ay magkahati pa rin kami. Kailangang makalamang ako kay Lorelyn sa pagkakataong ito,” bulong ni Lovely sa sarili.

“Pinagplanuhan ni Lovely na akitin ang binata. Inimbitahan niya ito sa bahay nila. Isinakto ng dalaga na wala ang mga magulang nila na nagpunta sa probinsya dahil dinalaw ng mga ito ang kanilang mga kamag-anak, at ang kapatid naman niya ay sumama sa mga kaibigan nito sa mall kaya walang iistorbo sa plano niya. Desperada na siyang matalo ang kakambal kaya pati ang pag-alok ng kanyang sarili kay Darwin ay nakahanda niyang gawin.

“Wala naman akong ibang kasama rito, Darwin kaya solong-solo natin ang bahay,” malanding sabi ni Lovely habang dahan-dahang hinuhubad ang suot na T-shirt.

Ikinagulat ng binata ang ginawa niya sa harap nito.

“A-ano’ng ginagawa mo, Alyssa? Huwag mong gawin ‘yan, pakiusap!” matigas nitong saway sa kanya.

Biglang tumigil ang dalaga sa paghuhubad ng damit. ‘Di siya makapaniwala na pinigilan siya nito.

“Ito ang gusto niyong mga lalaki, ‘di ba?”

Umiling ang binata.

“Hindi lahat ng lalaki ay gaya ng nasa isip mo, Lovely. Hindi ako ganoong klaseng lalaki. May respeto ako sa babae, kaya huwag mo nang ituloy kung anuman ang balak mo,” tugon ng binata sa seryosong tono.

Dahil sa sinabi ni Darwin ay hindi niya napigilang kiligin. Napaka-gentleman pala nito. Mas lalo siyang humanga sa binata sa ipinakita nitong paggalang sa kanyang pagkababae kaya mas lalong umigting ang pagkagusto niya rito. Ikinuwento niya sa mga malalapit na kaibigan ang nangyari.

“Talaga? Sa guwapong iyon ni Darwin at lalaking-lalaki ang datingan, eh, tumanggi pa sa alok mo?”

“Hindi umubra ang ganda at talino mo kay pogi? Eh, ano nang susunod mong plano para tuluyan na siyang mapasaiyo?”

Napaismid si Lovely sa mga sinabi ng mga kaibigan niya.

“Huwag kayong mag-alala, siguradong bibigay rin ang Darwin na iyan sa akin. Naniniwala pa rin ako na ang lahat ng lalaki ay may itinatagong li*og sa katawan,” pagyayabang ng dalaga.  

Ngunit ang pangarap niyang mapasakanya ang puso ng binata ay biglang gumuho nang malaman na ang nililigawan pala nito ay ang mahigpit niyang kakumpetensiya sa eskwelahan, ang kanyang kapatid at kakambal na si Lorelyn. Sa sobrang galit sa binata ay kinumpronta niya ito.

“Wala ka nang hahanapin pa sa akin, Darwin. Maganda ako, matalino at sikat sa ating klase, bakit si Lorelyn pa ang napili mong ligawan, eh, pareho lang naman kaming matalino at kung ano ang hitsura niya ay hitsura ko rin naman dahil kambal kami?” sabi niya.

Napailing ang binata.

“Hindi ko naman nagustuhan ang kakambal mo dahil magaling siya at matalino, nagustuhan ko siya dahil mabait siya at mapagkumbaba. Mas mahalaga pa rin sa akin ang pag-ugali ng isang tao at iyon ang naging lamang sa iyo ni Lorelyn,” hayag sa kanya ng binata.

Napahiya si Lovely sa tinuran ni Darwin. Sa pagkakataong iyon ay natalo siya ni Lorelyn sa laban. Magkapantay man silang magkapatid sa patalinuhan at pagalingan sa ekswelahan at sa anumang bagay, napatumba naman siya nito sa puso ng lalaking gustung-gusto niya.

Tandaan na ang pag-ibig ay hindi nasusukat sa ganda at talino ng isang tao, mas importante pa rin ang pagkakaroon ng malinis na kalooban kaysa sa anupaman.

More Stories