Natatakot Siyang Maranasan ng Kaniyang Anak ang Sakit ng Nakaraan Niya dahil sa Katabaan; Mangyari rin Kaya Ito sa Kaniyang Anak?

Natatakot Siyang Maranasan ng Kaniyang Anak ang Sakit ng Nakaraan Niya dahil sa Katabaan; Mangyari rin Kaya Ito sa Kaniyang Anak?

InspiringLoveStories

Nasa sinapupunan pa lang ni Melda ang kaniyang anak, gabi-gabi na siyang nananalanging huwag nitong manahin ang katabaan niya dahil baka maranasan din nito kung ano’ng naranasan niya sa kaniyang asawa. 

Simula pagkabata niya, malusog na talaga siya na nagbigay sa kaniya ng matinding insekyuridad lalo na kapag nakakakita siya ng mga nagseseksihang mga dalagang kaedad niya. Sa katunayan, hindi niya lubos akalaing mayroon pang lalaking papatol sa kaniya dahil sa laki ng kaniyang katawan.

Kaya naman ganoon na lang siya nakaramdam ng labis na kasiyahan nang siya’y umpisang ligawan ng isang binata na hindi kalaunan siya’y pinakasalan dahil nagbunga kaagad ang kanilang pagmamahalan.

Buong akala niya, tanggap nito ang kaniyang katawan ngunit hindi pala dahil habang masusi niyang pinag-iingatan ang batang dinadala niya, nahuli niya naman itong may kasamang seksing babae sa isang mamahaling restawran. Bastos pa nitong sabi sa kaniya, “Akala ko kasi masarap sa kama ang babaeng malaman, hindi naman pala. Ang asim pa ng kasingit-singitan mo!” dahilan para siya’y labis na pagtawanan at pagbulungan ng mga taong nakarinig no’n na labis niyang ikinahiya.

Kaya naman, upang hindi ito maranasan ng kaniyang anak, ginawa niya ang lahat para maging tama lang ang hubog ng pangangatawanan nito.

Sakto lang ang pagkaing kinakain niya, nag-enrol siya sa isang yoga class at gym para sa mga buntis para mabawasan ang timbang niya, at talagang binabantayan niya ang paglaki ng kaniyang anak sa loob ng sinapupunan niya.

Ngunit paglabas nito, ang laki nito’y maihahalintulad na sa isang taong gulang na bata na ganoon niya na lamang ikinailing. 

“Bahala na, hangga’t bata pa lang siya, tuturuan ko na siyang magbawas ng timbang,” sabi niya dahilan para paunti-unti lang ang ipas*so niyang gatas dito.

Pero kahit anong gawin niyang pagdidiyeta sa anak, lumaki pa rin itong malusog kagaya niya.

“Sayang! Ang ganda mo pa namang bata, mataba ka lang! Mag-ehersisyo ka na, anak, para hindi ka matulad sa akin!” payo niya rito nang makita niya itong nag-aayos ng sarili.

“Walang sayang, mama! Kahit ganito ang katawan ko, maraming nahuhumaling sa akin!” pagyayabang nito habang ngiting-ngiti sa salamin. 

“Kalokohan lang ‘yan! Tiyak, kapag nabigay mo na ang Bataan sa mga lalaking iyon, iiwan ka rin nila kagaya ng ginawa ng tatay mo!” sambit nito rito. 

“Papatunayan ko sa’yong hindi katulad ng tatay kong baliw ang nobyo ko!” tugon nito na ikinagulat niya. 

“May nobyo ka na?” tanong niya. 

“Opo, mama, papapuntahin ko siya rito mamaya! Makikita mo kung gaano siya kabaliw sa akin!” wika pa nito sabay kindat saka tuluyan nang nagpaalam sa kaniya. 

Katulad ng sabi nito, pagsapit ng gabi, umuwi ito sa kanilang bahay kasama ang isang pogi at maskuladong binata. Nakita niya palang ito, siya’y agad nang napangiwi dahil pakiramdam niya’y gagamitin lang nito ang kaniyang anak. 

“Ano’ng sadya mo sa anak ko, hijo? Nakita mo naman na hindi kami mayaman at may lahi kaming matataba. Hindi ka ba nauumay sa tuwing nakikita mo ang anak ko?” diretsahan niyang bungad dito.

Buong akala niya’y napapahiya ito ngunit bago sumagot, nagmano muna ito sa kaniya saka tumindig nang maayos.

“Mahal ko po ang anak niyo, tita, dahil maganda ang loob at panlabas na anyo niya. Wala po akong pakialam kahit dumoble pa ang timbang niya dahil kahit mangyari ‘yon, siya pa rin ang dalagang nagpabago sa ugali ko at nagbigay kulay sa buhay ko,” nakangiti nitong tugon saka hinawakan ang kamay ng kaniyang anak, “Makakaasa po kayong hindi ko po gagawin sa anak niyo ang ginawa sa inyo ng asawa niyo. Pangako ko pong aalagaan siya hanggang sa huling hininga ko,” dagdag pa nito, ramdam na ramdam niya ang sinseridad sa mga mata nito na talagang nagpaluha sa kaniya. 

Sa araw-araw niyang pakikisalamuha sa binatang iyon, lalo niyang napatunayan kung gaano nito kamahal ang kaniyang anak. Nakikita niya pa kung paano nito ipagmalaki ang kaniyang anak sa social media dahilan para siya’y ganoon na lang mapanatag at magpasalamat sa Diyos. 

“Hindi Mo man dininig ang dalangin kong huwag niyang mamana ang katabaan ko, sinigurado Mo namang hindi niya mararanasan ang sakit ng nakaraan ko,” bulong niya sa hangin, nang makitang nilalabhan pa ng binata ang naglalaking damit nila ng kaniyang anak. 

Ilang buwan pa ang lumipas, inalok na rin nito ng kasal ang kaniyang anak na labis niyang sinang-ayunan. 

“Masaya ako para sa’yo, anak. Nawa’y huwag magbago ang pagmamahalang namamagitan sa inyong dalawa,” hikbi niya habang hinahatid niya ito sa altar.

More Stories