Nakadepende sa mga Tarot Cards ang Dalagang Ito; Mali pala ang Hula Nitong May Masamang Hatid sa Kaniya ang Pangingibang-Bansa

Nakadepende sa mga Tarot Cards ang Dalagang Ito; Mali pala ang Hula Nitong May Masamang Hatid sa Kaniya ang Pangingibang-Bansa

InspiringKarmaStories

Laging dinedepende ng dalagang si Karie ang kaniyang buhay sa mga tarot cards. Dahil isang manghuhula ang kaniyang lola na nagpalaki sa kaniya, hindi niya na maputol ang paniniwala niya sa mga ito. 

Kada may gagawin siyang desisyon, tungkol man sa kukuhanin niyang kurso noong siya’y nasa kolehiyo pa lamang o ang pagpasok niya sa isang romantikong relasyon ngayon, lahat ng ito ay kaniya munang tinatanong sa mga tarot cards bago umaksyon at kapag hindi maganda ang lumabas na resulta, hindi niya gagawin ang isang bagay. 

Kaya naman, ngayong may oportunidad na binigay sa kanilang magkapatid ang isa nilang tiyahing nasa ibang bansa, imbis na agad kagatin ang alok na magtrabaho at mamuhay siya roon kasama ang kaniyang kapatid, ikinonsulta niya muna ang oportunidad na ito sa mga tarot cards na pamana pa sa kaniya nang yumao niyang lola. 

“Ano ba namang kalokohan ‘yan, Karie? Talagang kailangan mo pang ikonsulta ang tatanggapin mong oportunidad sa mga iyan kahit ikagaganda na ng buhay mo ang pagtira sa ibang bansa?” sermon sa kaniya ng nakatatanda niyang kapatid nang makitang muli na naman niyang binabalasa ang kaniyang baraha. 

“Oo naman, ate. Ito na ang nakagawian ko at kahit kailan, hindi ako pinahamak nito! Lagi akong pinoprotektahan ng mga barahang ito lalo na kapag nakikita nilang may masamang mangyayari sa akin! Malay mo, baka masama ang ugali ng magiging amo natin doon o kaya baka may naghihintay na aksidente sa atin doon!” sagot niya rito habang patuloy na nagbabalasa.

“Diyos ko! Kung patuloy kang maniniwala sa mga barahang ‘yan, walang mangyayari sa buhay mo!” singhal pa nito na ikinainis niya. 

“Kahit mas maging mahirap pa ako kaysa sa daga, kung makakasiguro ako sa kaligtasan ko, patuloy akong maniniwala rito!” sigaw niya rito dahilan para siya’y layasan nito. 

Imbes na panghinaan ng loob sa ginagawa, pagkaalis na pagkaalis ng kapatid, muli niyang binuo ang kaniyang konsintrasyon at binalasa niya ulit ang kaniyang mga baraha. 

Siya’y nagtanong dito, “Dapat ko bang tanggapin ang alok sa akin na magtrabaho at manirahan sa ibang bansa?” saka siya kumuha ng isang baraha sa mga nakalatag na barahang nasa harapan niya. 

“Huwag kang magpapalinlang, naghihintay ang isang delubyo sa’yo,” basa niya sa barahang nakuha niya dahilan para siya’y nagmadaling magpunta sa kapatid niyang alam niya’y nag-eempake na.

Agad niyang sinabi ang babalang natanggap mula sa tarot cards ngunit imbis na paniwalaan siya nito, sabi nito sa kaniya, “Kahit sabihin pa ng tarot cards mong matatapos ang buhay ko sa pagpunta sa ibang bansa, wala akong pakialam!” na labis niyang ikinapag-alala. 

Ilang araw lang ang lumipas, tuluyan na ngang nagpunta sa ibang bansa ang kaniyang kapatid, habang siya, patuloy na nagdarasal para sa kinabukasan nito roon. 

“Bahala ka, ate, kapag ikaw napahamak doon, wala akong magagawa kung hindi ang ipanalangin ka,” sabi niya sa kapatid nang ihatid niya ito sa airport na hindi nito pinansin. 

Habang masayang namumuhay ang kapatid niya sa ibang bansa na nakikita niya sa mga post nito sa social media, siya naman ay patuloy na naniniwala sa mga tarot cards na tangi niyang kasangga sa buhay. 

Paglipas ng isang taon, nabalitaan niyang nakabili na roon ng bahay ang kaniyang kapatid. Mayroon na rin itong maliit na bilihan ng mga gamot doon at may malaki nang ipon na pera habang siya, isang maliit na sari-sari store na bigay ng kaniyang kapatid ang kinabubuhay niya. 

Habang patuloy na umaasenso sa buhay ang kaniyang kapatid, patuloy na lumalaki ang panghihinayang at pagsisising bumabalot sa puso niya. 

Doon din niya napagtantong mali ang nabasa niyang baraha para sa kinabukasan sana nilang magkapatid doon. 

“Hindi pa naman huli ang lahat, Karie. Lalo na ngayong masagana na ang buhay ko rito, kayang-kaya na kitang kuhanin,” sabi nito sa kaniya nang minsan niya itong tawagan at sabihin dito ang nararamdaman niya. 

“Talaga, ate? Hindi ka galit sa akin?” paninigurado niya. 

“Noong una galit talaga ako sa’yo dahil mas pinaniniwalaan mo ang mga barahang ‘yan kaysa sa Diyos pero hindi kalaunan, naisip kong kailangan kong respetuhin ang paniniwala mo. Ngayong napagtanto mo nang mali ang paniniwala mo, oras na siguro para lumabas ka sa kahong tinayo niyan sa’yo at mamuhay ka nang malaya habang kinakagat ang lahat ng oportunidad na binibigay sa’yo ng buhay,” anito na talagang ikinataba ng puso niya. 

“Sige, ate, mag-aayos na ako ng mga papeles, ha? Tulungan mo akong umasenso katulad mo!” puno ng pag-asa niyang tugon habang mangiyakngiyak. 

Buwan lang ang binilang niya at siya’y agad na ring nakuha ng kapatid niya sa ibang bansa. Hindi man siya kasing yaman nito, kakaibang saya ang naramdaman niya ngayon dahil nakasisigurado siyang may magandang buhay na naghihintay sa kaniya.

More Stories