Palaging Kulang ang Kaha sa Tindahan ng Lalaking Ito, Nanlamig Siya nang Malaman ang Dahilan

Palaging Kulang ang Kaha sa Tindahan ng Lalaking Ito, Nanlamig Siya nang Malaman ang Dahilan

FamilyMysteryStories

“Mahal, kulang na naman ang pera natin sa kaha. Isang buong linggo na tayong nakukulangan ng pera. Tanungin na kaya natin ang kapatid mo?” sambit ni Selina sa kaniyang asawa, isang gabi matapos niyang bilangin ang benta nila buong araw. 

“Bakit kailangan pang tanungin pa ang kapatid ko, Selina? Hindi naman no’n magagawang kumuha ng bagay na hindi kaniya!” galit na sagot ni Boy habang nag-aayos ng mga paninda nila sa naturang grocery. 

“Kumalma ka lang, mahal. Tatanungin lang naman natin siya, eh, hindi ko naman sinabing siya ang kumukuha ng mga nawawalang pera. Baka lang naman may hindi siya nailagay na gastusin dito sa listahan kaya lagi tayong nagkukulang,” wika pa nito na lalong ikinagalit ni Boy. 

“Tumigil ka na, magaling ang kapatid kong ‘yon. Hindi ‘yon magkakamali sa paglilista at lalo’t higit, hindi ‘yon nangungupit! Kilala mo naman siya, eh, kahit nga nakahaya ang pera natin sa bahay, walang nawawala!” sigaw niya rito saka padabog na isinasalansan ang mga bote ng softdrinks na kaniyang inaayos. 

“Huwag kang magalit, nagsasabi lang naman ako ng paraan para malaman natin kung bakit nagkukulang ang araw-araw nating benta rito sa grocery,” tugon pa nito dahilan upang mapailing na lang si lalake at manahimik sa sobrang inis. 

May-ari ng isang maliit na grocery sa kanilang lugar ang padre de pamilyang si Boy. Katuwang niya rito ang asawa niyang mahilig din magnegosyo. 

Sinimulan nila ang negosyong ito sa isang tipikal na sari-sari store hanggang sa lumago na ito nang lumago at naging isang maliit na grocery store.

Laking tuwa niya naman nang ito’y tangkilikin ng kanilang mga kabarangay dahil sa dami ng kanilang mga paninda rito. 

At dahil nga siya’y may iba pang trabaho bukod dito pati na ang kaniyang asawa, napilitan silang kumuha ng tagabantay dito tuwing umaga.

Napagdesisyunan nilang kunin bilang bantay at kahera ang nag-iisa niyang kapatid na babae. Bukod sa kati-katiwala ito, wala rin kasi itong trabaho dahilan upang ganoon niya na lang ito tulungan sa pamamagitan ng kaniyang negosyo.

Naging maayos naman ang unang mga buwang pagtatrabaho nito sa kanila. Marami na ang kanilang benta, palagi pang maayos ang kanilang grocery bago pa sila dumating galing trabaho. Ngunit, nitong mga nakaraang araw, palagi na lang nilang nadadatnang gulo-gulo ang kanilang mga paninda at sa tuwing magbibilang na sila kada bago sila magsara, palagi nang kulang ang kanilang pera na ikinapagtataka nilang mag-asawa. 

Nagagalit siya sa kaniyang asawa sa tuwing tila pinagbibintangan ang kaniyang kapatid. Naniniwala kasi siyang wala itong kasalanan dahil ito’y kati-katiwala talaga. 

Kinabukasan, pumasok siya sa trabaho na inis pa rin sa asawa. Maaga rin siyang umuwi galing dito upang ayusin ang mga paninda niyang naiwan niya kagabi dahil sa sobrang pagkainis. 

Pagkarating niya sa naturang grocery, wala siyang nadatnan sa harapan ng kaha dahilan upang magdahan-dahan siya habang hinahanap kung nasaan ang kaniyang kapatid. 

Sa bandang lagayan ng kanilang mga delata, narinig niyang may dalawang taong nag-uusap dahilan upang mapakinggan niya ang mga ito. 

“Dalian mo, ilagay mo na sa bag lahat ng kailangan natin sa bahay!” utos nito sa asawang nagmamadaling magsilid ng delata sa bag. 

“O, pahingi rin ako ng pera, ha? Kailangan ko nang bayaran ang utang natin kay Aling Nene,” hiling pa nito habang todo hakot ng delata. 

“Oo, dalian mo na parating na si kuya!” sigaw pa nito. 

“Andito na nga ako, kanina pa,” sabat niya dahilan upang manigas ang mag-asawa sa ginagawang katiwalian, “Ayos lang, sige, iuwi niyo na ‘yan, huwag na lang kayong babalik dito. Dinismaya mo ako, bunso, buong akala ko, tapat ka sa pagtatrabaho sa akin,” dagdag niya dahilan upang agad na magpaliwanag ang kaniyang kapatid. 

Ngunit dahil nga siya’y galit na, hindi niya ito inintindi at pilit nang pinalabas bago niya pa ito mapagsalitaan nang masasakit na salita. Mayamaya, dumating na ang kaniyang asawa at gulat na gulat ito nang siya’y maabutang nagbibilang ng pera. 

“O, nasaan si bunso? Bakit ikaw ang nasa kaha?” pagtataka nito. 

“Pinaalis ko na, nagpupuslit ng mga paninda, eh, kasama ng asawa niya,” diretsong sambit niya sa asawa dahilan upang ito’y labis na mabigla at hindi makapagsalita, “Pasensya ka na, mahal, ha? Nagalit ako sa’yo. Hindi ko kasi talaga akalain na pagtataksilan ako ng kapatid ko para lang sa kaunting pagkain,” wika niya pa dahilan upang siya’y yakapin nito at aluin. 

Simula noon, hindi na muling nagpunta ang kapatid niya roon. Kumuha na rin siya ng ibang tatao roon na pupwede niyang pagkatiwalaan at naglagay na rin siya ng mga CCTV camera sa buong grocery store upang mabantayan niya pa rin ito kahit silang mag-asawa ay nasa trabaho. 

More Stories