Mahilig Mangotong ang Lalaki sa mga Tindero at Tindera sa Palengke; Isang Matandang Babae ang Makakatapat Niya

Mahilig Mangotong ang Lalaki sa mga Tindero at Tindera sa Palengke; Isang Matandang Babae ang Makakatapat Niya

KarmaMysteryStories

Pinangingilagan ng mga tindero at tindera sa palengke si Anton. Pangongotong ang gawain ng sigang lalaki at pananakot naman sa kung sino ang tatanggi sa gusto niya.

“Hoy, lagay mo ngayon?” wika niya sa isang tindero.

“P-pasensya na, Anton, wala pa akong maibibigay sa iyo. Pang matrikula ng anak kong panganay ang hawak kong pera, eh,” sagot ng lalaki.

Nag-init ang ulo ng siga.

“Pare naman, huwag mo naman akong ipinapahiya. Kilala mo naman siguro ako ‘di ba pag nagalit? Baka gusto mong may paglagyan ka sa akin?” pananakot niya.

Napalunok ang tindero.

“A, eh, n-nakikiusap ako b-baka pwedeng bukas na lang? Gagawan ko ng paraan. ‘Di ko kasi maaaring galawin yung para sa matrikula ng anak ko,” nanginginig nitong sabi.

Pinandilatan ng mata ni Anton ang kausap.

“Sige, pagbibigyan kita, bukas ha? Kapag hindi ka nakapagbigay sa akin bukas, alam mo na ang pwedeng mangyari? May dagdag na rin dapat ang lagay mo sa akin, naiintindihan mo?”

Usap-usapan tuloy siya ng iba dahil sa araw-araw niyang panghihingi ng lagay.

“Pinagbibigyan niyo kasi kaya umaabuso,” wika ng isang tindera.

“Kilala mo naman ang Anton na iyan, dating nakulong ang lalaking iyan. Baka may kung anong gawin iyan sa atin kung hindi tayo susunod,” sagot ng isang tindero.

“Hindi naman maaaring habang buhay na lang tayong matakot sa kanya,” sabad ng isa pa.

“Ako nga, pati perang pampa-check up sana ng anak ko’y kinuha pa niya. Hindi na ako nakaangal dahil natatakot din ako na baka may kung anong gawin siya sa pamilya ko at sa akin,” sabi naman ng isa pang tindera.

“Makakahanap din ng katapat ang Anton na iyan,” tugon ng isang matandang tindero.

Samantala, sa bilihan ng mga isda ay tahimik na nagtitinda ang maglolang Tinay at Botchy.

“Lola, narinig mo ‘yung pinag-uusapan nila? Tungkol daw dun sa sigang lalaki na nangongotong?” tanong ng bata.

“Narinig ko, apo. Balita ko’y mahilig ding manakot ang lalaking iyon sa mga tindero at tindera rito,” sagot ng matanda.

“Baka guluhin din tayo ng sigang iyon, lola. Bagong salta pa naman tayo rito.”

“Hindi ako natatakot sa kanya. Dapat ay mahinto na ang masamang ginagawa ng lalaking iyon dito,” saad pa ni Lola Tinay.

Isang araw, nakita ng maglola na may tinatakot na namang tindero ang lalaki.

“Tar*ntado ka! Hindi ka magbibigay sa akin? Gusto mo yatang masaktan ka pa?” galit nitong sabi.

Dahil sa takot ay nagbigay din ng pera ang tindero.

“I-iyan lang talaga ang pera ko, eh. B-bukas, pangako, mas lalakihan ko ang b-bigay ko sa iyo, Anton,” nauutal na sabi ng lalaki.

“Magbibigay ka rin pala, dami mo pang daldal, pwe! Dadaanan uli kita rito bukas, pag hindi mo tinupad ‘yang sinabi mo, yari ka sa akin,” pagbabanta pa niya.

Napapailing na lang si Lola Tinay sa ginagawang pananakot ni Anton. Nang lapitan siya nito ay nagdabog pa ito sa harap niya.

“Hoy tanda, ikaw, lagay mo? Bago ka rito, ano? Kaya dapat ay malaki ang ibibigay mo sa akin. Alam mo na siguro kung sino ako rito?” sabi ng lalaki.

“Oo naman, kilala na kita. Magkano ba ang gusto mo?” mahinahong sagot ng matanda.

“Aba, mabait ka tanda ha! Dahil ikaw mismo ang nagtanong sa akin, pwes, limangdaan ang ibigay mo sa akin,” sabi nito.

Daling-daling inabutan ng limangdaan ni Lola Tinay ang siga.

“O, lagay ko,” sambit ng ale.

Napabungisngis si Anton.

“Hindi ka mahirap kausap, tanda. Gusto kita! Kung ganyan ka araw-araw ay magkakasundo tayo.”

Tuwang-tuwang umalis ang lalaki palayo sa matanda. Maya-maya ay dumating na galing sa eskwela ang apong si Botchy.

“Lola, nakasalubong ko ‘yung sigang lalaki. Nangongotong na naman po ba?” tanong ng bata.

“Oo, apo pero huling araw na ito ng pangongotong niya,” malamang sabi ni Lola Tinay.

Kinaumagahan ay nagulat ang mga tindero at tindera sa palengke nang mabalitaan nila ang nangyari sa sigang si Anton.

“Alam ba ninyo ang latest, mga mare? Si Antong siga bigla na lamang daw nagkaroon ng kakaibang sakit, naagnas daw ‘yung mga kamay. Nakakadiri nga raw, nabubulok at inuuod daw!” wika ng isang tindera.

“Naku, bakit nangyari iyon sa kanya? Malamang nakulam iyon o nabarang, bigla na lang kamong naging ganoon ang mga kamay, eh,” sambit ng matandang tindero.

“Sino kaya ang gumawa niyon sa kanya?” tanong naman ng isa pa.

“Kung sino man ang may gawa niyon ay dapat nating pasalamatan dahil mula ngayon ay hindi na tayo mapeperhuwisyo ng Anton na iyon. Wala nang mangongotong sa atin,” masayang sabi ng isang matandang tindera.

Lingid sa kanilang kaalaman ay naroon ang may kagagawan.

“Siguro naman ay magtatanda na ang lalaking iyon. Sa ginawa ko sa kanya ay habang buhay na siyang hindi makakagawa ng mali sa kanyang kapwa,” nakangiting sabi ni Lola Tinay sa isip.

Isa palang mambabarang at mangkukulam si Lola Tinay na siyang nagbigay ng matinding leksyon sa mapang-abusong gaya ni Anton. Palihim niyang ginamitan ng mahikang itim ang perang ibinigay niya rito na naging dahilan ng pagkaagnas ng mga kamay nito.

Mula noon ay natahimik na ang buhay ng mga tindero at tindera. Hindi na sila ginulo pa ng sigang lalaki.

More Stories