Nagbalik sa Pilipinas ang Binata Dahil sa Kahilingan ng Ina; Isang Matinding Rebelasyon ang Kaniyang Matutuklasan Tungkol sa Tunay Niyang Pagkatao

Nagbalik sa Pilipinas ang Binata Dahil sa Kahilingan ng Ina; Isang Matinding Rebelasyon ang Kaniyang Matutuklasan Tungkol sa Tunay Niyang Pagkatao

FamilyMysteryStories

Kalalapag lang ng eroplanong sinakyan ni Dave galing sa America. Ito ang unang beses na makakaapak siya sa lupang sinilangan simula nang magka-isip siya.

Sa America kasi siya lumaki at nagka-isip. Dinala siya doon ng kaniyang mga magulang upang ilayo sa gulo ng buhay nila sa Pilipinas at upang mas mabigyan ng maginhawa at tahimik na buhay sa ibang bansa.

“Welcome to the Philippines, David Harrison!” sigaw at nakalagay sa isang malaking banner ng isang dalaga. Ito ata ang kinausap ng kaniyang mommy na susundo at mag-aasikaso sa kaniya habang nasa Pilipinas siya. Ito ang magiging personal secretary niya at tutulong sa kaniyang mga kailangan habang nasa bansa.

 “Hello, you are?” tanong niya sa dalagang may hawak ng banner.

“Shiela. Shiela Molina po, your personal secretary during your stay here in the Philippines. Mrs. Harrison already informed me of what you need to do while you are here in the country, and you don’t need to worry about anything Mr. Harrison, because I can definitely help with your needs,” masigla at nakangiting sagot ng dalaga sa kaniya.

“Good. I’m looking forward to your great service,” seryosong saad niya at nauna nang sumakay sa sasakyang inihanda para sunduin siya.

Si David Harrison ang nag-iisang anak ng isang mayamang negosyante sa America at Pilipinas. Bagama’t nasa America ang halos lahat ng kanilang mga negosyo ay mayroon din namang iilan na nasa Pilipinas. Lalo na’t isang Pilipina ang kaniyang ina.

Ipinanganak si David sa bansang Pilipinas pero agad din siyang dinala noong siya ay sanggol pa lamang sa America nang kaniyang ina. Pinalaki siya nito sa paniniwalang anak siya ng asawa nitong Amerikano na si Mr. Harrison. Wala namang pagkukulang sa kaniya ang kaniyang mga magulang.

Pinalaki siya ng mga ito na puno ng pagmamahal at pag-aaruga. Itinuring siyang tunay na anak ng kaniyang kinalakihang ama kaya naman kahit may konting pagdududa ay hindi niya na lamang ito inintindi at ipinagpatuloy ang tahimik at payapang pamumuhay kasama ang kaniyang mga magulang sa America.

Ngunit kailan lang ay kinausap siya ng kaniyang ina. Ipinagtapat nito sa kaniya ang lahat. Na kasinungalingan lamang ang kaniyang pagkatao. Hindi siya totoong anak ng mag-asawang nagpalaki sa kaniya.

Akala ng binata ay agad niya ring matatanggap ang katotohanan, dahil kahit hindi man siya tunay na kadugo ng kaniyang mga magulang ay hindi niya naman iyon naramdaman kahit isang minuto lang ng kaniyang buhay.

“Anak, hindi mo naman kailangang bumalik sila. Kahit na makilala mo man lang ang taong nagbigay sayo ng buhay, upang sa huli ay wala kang pagsisihan. Para na rin ito sa ikabubuti mo anak,” pakiusap pa ng kaniyang ina sa kaniya.

Dahil na rin sa kakulitan ng ina ay napagdesisyunan ni Dave na alamin ang kaniyang tunay na pagkatao. Kung saan ba talaga siya nagmula at kung bakit siya ipinamigay ng kaniyang ina. Pinagbigyan ng binata ang hiling ng kaniyang ina na bumalik muna sa Pilipinas para hanapin at alamin ang tunay niyang pagkatao.

Agad niyang pinuntahan ang bayan kung saan siya kinuha ng kaniyang ina. Ang sabi ng kaniyang ina ay ibinigay siya ng isang dalaga sa kaniya nang siya ay nasa simbahan at taimtim na nagdarasal na sana ay magkaanak na siya.

Ilang taon na kasi ang ginang noon at hindi pa rin siya nagkaka-anak. Sakto naman na nakita at narinig ng dalaga ang kaniyang panalangin kaya ibinigay sa kaniya ang hawak nitong sanggol at walang pasabing umalis.

Hindi na nagkaroon ng pagkakataon na magtanong pa ang ginang sa dalaga dahil ng hinabol niya ito sa labas ng simbahan ay wala na ito. Para bang naglaho ito na parang bula. Ituring naman siya ng kaniyang ina na kasagutan sa kaniyang hiling sa Diyos at itinuring na tunay nitong anak. Wala sana itong plano na ipaalam sa kaniya ang katotohanan, ngunit napagtanto ng ginang na wala siyang karapatan na ipagkait ang katotohanan sa kaniya.

Ginawa ng kaniyang ina ang lahat para hanapin ang kaniyang tunay na pamilya bago sabihin sa kaniya ang katotohanan. Nagawa naman nitong hanapin kung saan nakatira ang dalagang nagbigay sa kaniya sa ginang noong siya’y sanggol pa lamang.

“Ikaw na ba talaga ‘yan?” hindi makapaniwalang tanong ng babae kay Dave ng sabihin niya kung sino at ano ang sadya niya. Tumago lamang ang binata. Mabuti na lamang at naturuan siya ng kaniyang ina kung paano magtagalog kaya naman hindi na siya nahihirapan pang intindihin ang sinasabi ng babae.

Napaluha ito at niyakap siya ng napakahigpit. Yakap na puno ng pananabik at pangungulila.

“Patawarin mo sana ako sa aking nagawa, anak. Iyon na lamang ang pinakamaiging paraan na naisip ko noong mga panahon na iyon. Napakabata ko pa nang mabuntis ako ng iyong ama at napakasakitin mo noong ikaw ay sanggol pa lamang. Napakasakit sa’kin bilang isang ina na ipamigay ang aking anak pero iyon na lamang ang naiisip kong paraan para patuloy kang mabuhay at mabigyan ng magandang kinabukasan,” lumuluhang paliwanag ng babae kay Dave.

Ipinaliwanag sa kaniya ng babae ang lahat ng nangyari bago siya nito ipinamigay sa kaniyang inang si Mrs. Harrison. Menor de edad pa lamang ang kaniyang tunay na ina ng ito’y mabuntis ng isang pari sa simbahan kung saan siya nito ibinigay sa kaniyang mommy.

Isa siyang bunga ng kasalanan sa Diyos kung tawagin ng mga tao sa kanilang lugar kaya naman naisip ng kaniyang ina na ilayo siya sa lugar na iyon para makapamuhay siya ng tahimik at payapa. Sakto naman na nakita at narinig nito na nanalangin ang isang mayamang babae na may asawang Amerikano.

Nagpasalamat si Dave sa kaniyang ina bago umalis at nagtungo sa kaniyang tinutuluyan. Nasabi niya na rin naman ang gusto niyang sabihin sa babaeng nagluwal sa kaniya sa mundo, ang magpasalamat. Bagama’t mabigat sa dibdib at isang hindi inaasahang rebelasyon ang kaniyang nalaman tungkol sa tunay niyang pagkatao ay wala na siyang nagawa kundi tanggapin na lamang iyon.

Bumalik si Dave muli sa America at ipinagpatuloy ang kaniyang buhay, ngunit sa pagkakataong ito ay alam niya ng buo siya at wala siyang pagsisisi dahil alam niya na ang tunay niyang pagkatao. Namuhay man siya sa likod ng isang kasinungalingan ay nahanap niya naman ang katotohanan.

More Stories