Sinaktan ng Anak ng Alkalde ang Karibal Niya sa Babaeng Nililigawan, Tapos ay Makikialam pa ang Kaniyang Ama

Sinaktan ng Anak ng Alkalde ang Karibal Niya sa Babaeng Nililigawan, Tapos ay Makikialam pa ang Kaniyang Ama

FamilyKarmaStories

Napaigik sa sakit si Jeremy habang gumugulong siya sa putikan. Isang tadyak kasi ang muling tumama sa kaniyang sikmura. Marami na siyang sugat sa mukha at putok na rin ang kaniyang labi. Nanlalabo na ang kaniyang paningin dahil sa isang oras na yatang panggugulp* sa kaniya ni Zander—ang anak ng alkalde ng kanilang bayan.

“Sinabi ko naman sa ’yo, hindi ba? Huwag na huwag mo akong kakalabanin. Hindi ka mananalo sa akin!” nagtatagis ang mga bagang na sabi pa ni Zander sa kaniya matapos nitong iangat ang kaniyang mukha sa pamamagitan ng pananabunot sa kaniyang buhok.

Kung wala lamang ang mga utusan nitong nakahawak sa magkabila niyang mga kamay ay lalabanan niya si Zander, kahit sino pa ito.

“K-kung talagang sigurado kang matatalo mo ako, bakit ginagawa mo sa ’kin ’to? Natatakot ka bang ako ang piliin ni Grace at hindi ikaw na anak ng isang alkalde?” matapang namang pananagot pa ni Jeremy kay Zander.

Agad na naikuyom ng binata ang kaniyang kamao at muli iyong lumapat sa mukha ng kawawang si Jeremy. “Bakit naman ako matatakot sa isang hamak na kargador na kagaya mo?” Tumawa pa si Zander. “Ipinapakita ko lang sa ’yo kung sino ang tunay na nasa itaas, Jeremy. Gusto ko lang na itatak mo ’yan sa kokote mo para alam mo kung saan ka lulugar!”

“Nasa itaas ka lang naman dahil sa kapangyarihang hawak ng ama mo sa pulitika, pero kung wala siya, wala ka ring kwenta!” ngunit muli ay sagot ni Jeremy na lalong nagpatindi ng galit ni Zander.

Tumayo ito at tinalukuran siya bago nagsalita. “Malas mo… dahil ang kapangyarihang ’yan ang gagamitin ko para pahirapan ka hanggang sa gustuhin mo nang tapusin ang sarili mong buhay. Tingnan natin kung sino ang magiging talunan sa atin sa huli,” dagdag pa nito bago tuluyang iniwan ang halos hindi na makagulapay na si Jeremy.

Galit na umuwi si Zander sa kanilang tahanan. Paulit-ulit kasing umi-echo sa kaniyang isip ang mga katagang sinabi sa kaniya ni Jeremy kanina. Hindi niya matanggap dahil alam niya sa sarili niya na may katotohanan ang bagay na iyon. Dahil sa inis ay hindi niya nakontrol ang sarili at nagsira siya ng gamit sa kusina. Iyon naman ang inabutang senaryo ng kaniyang ama.

“Ano’ng nangyayari dito, Zander?!” galit na tanong ng alkaldeng si Gardo sa anak nang makita ang nagkalat na mga bubog sa sahig. Hindi naman na kailangang magsalita pa ni Zander upang sumagot dahil ginawa na iyon ng kaniyang bodyguard. Sinabi nito ang lahat ng nangyari kanina.

“Nagkakaganyan ka, dahil sa karibal mong isang hamak na kargador sa palengke?” nakangising tanong ng pa ng alkalde. “Ano’ng pangalan niya?”

“Jeremy Sison ho, mayor,” sagot naman ng isa sa mga bodyguard.

“Gusto kong sunduin n’yo siya at papuntahin dito ngayon mismo. Tuturuan ko ng leksyon ang may sala,” seryosong utos pa ng alkalde na agad namang ikinatuwa ni Zander.

Agad namang tumalima ang mga tauhan ng alkalde sa kaniyang utos. Maya-maya pa ay bitbit na ng mga ito ang animo lantang-gulay na si Jeremy na hindi pa nakakabawi sa pambubugbog na ginawa sa kaniya ni Zander kanina.

Bumaling ang alkalde sa kaniyang anak na si Zander at inutusan itong lumapit sa kanilang pwesto. “Ito ba ang kargador na sinasabi mo, anak?”

“Siya nga po, dad.”

“Kung gano’n, lumuhod ka sa harap niya at humingi ka ng tawad!” sunod ay utos muli ng alkalde na talagang ikinagulat ng lahat! Maging si Jeremy ay nabigla sa tinuran ng kanilang mayor!

“P-pero, bakit ako?! Anak mo ’ko!” Bakas ang takot sa mga mata ni Zander. Ang buong akala niya ay kakampihan siya ng kaniyang ama, pero hindi pala!

“Anak kita kaya tinuturuan kita ng magandang asal! Akala mo ba, dahil anak ka ng isang politiko, nakatataas ka na sa kahit na sino sa bayang ’to? Nagkakamali ka, Zander! Kung tutuusin ay mas lamang pa sa iyo ang binatang ito dahil sa edad niya’y kaya na niyang magbanat ng buto! Hindi siya kagaya mong nakukuha ang lahat dahil may tatay kang nagbibigay sa ’yo ng lahat ng luho mo!” Hinawakan ng alkalde ang balikat ng kaniyang anak. “Hindi ’yan ang itinuro ko sa ’yo, anak. Huwag kang magpabulag sa kapangyarihan ko bilang politiko. Humingi ka ng tawad, dahil kung hindi ay puputulin ko ang koneksyon mo sa akin bilang anak ko para wala ka nang magamit upang mang-apak muli ng ibang tao.”

Sa narinig ay agad na nakaramdam ng takot si Zander sa ama. Dahil doon ay walang pag-aatubiling tumalima siya sa utos nito. Si Jeremy naman ay hindi makapaniwala sa nangyari. Matindi ang naging paghanga niya sa kanilang alkalde!

Matapos ang pangyayaring iyon ay hindi na muling nagawang lapitan ni Zander si Jeremy. Unti-unti rin kasi siyang tinutukan ng amang alkalde upang magbago. Hindi man naging madali ang unang hakbang ng proseso nito, kalaunan ay nakita at nadama naman ng lahat na nagiging mabuting tao na si Zander, ’tulad ng kaniyang kahanga-hangang ama.

Samantala, dahil sa natural na kabutihang-loob ni Jeremy at sa pagiging matapang nito sa kabila ng pagbabanta ni Zander sa kaniya ay tuluyan nang nahulog sa kaniya ang babaeng pinag-aagawan nila. Siya ang pinili ni Grace, na siya namang lalong nagbigay ng dahilan kay Zander upang magbago. Sa huli ay may maganda pa ring naidulot ang lahat ng nangyari sa magkaribal na Zander at Jeremy.

More Stories