Sinira ng Babae ang Relasyon ng Kaibigan Niya at ng Asawa Nito Upang Siya ang Pumalit sa Puso ng Lalaki; Sa Huli ay Siya rin Pala ang Masasaktan

Sinira ng Babae ang Relasyon ng Kaibigan Niya at ng Asawa Nito Upang Siya ang Pumalit sa Puso ng Lalaki; Sa Huli ay Siya rin Pala ang Masasaktan

KarmaLoveStories

“Ano’ng ibig sabihin nito?! Taksil!”

Naalimpungatan si Donita sa malakas na sigaw na ’yon mula sa boses ng kaniyang asawa. Hindi niya alam kung bakit ngunit hindi niya halos maimulat ang kaniyang mga mata dahil sa matinding pagkirot na nararamdaman niya sa kaniyang ulo. Bukod doon ay wala rin siyang maalala sa mga nangyari noong nakalipas na mga oras at kung ano ang dahilan ng pagsigaw ng asawa niyang si Marcus.

Ganoon pa man ay pinilit pa rin ni Donita ang kaniyang sarili na bumangon at alamin kung ano nga ba ang nangyayari… at ganoon na lang ang gulat niya nang mapagtantong wala siyang suot na kahit anong saplot sa katawan at ganoon din ang lalaking katabi niya!

“M-mahal, h-hindi ko alam—ano’ng nangyayari?!” halos hindi makapagsalita nang maayos si Donita lalo na at nakikita niya ang nanggagalaiting awra ng kaniyang asawa.

“Paano mo ipaliliwanag ’to, Don? Sino ang lalaking ’yan?!” muli ay sigaw nito.

“Hindi ko alam! Hindi ko siya kilala! Bakit wala akong saplot? Paano akong nakauwi, gayong kanina lang ay nasa bahay ako ni—”

Ngunit bago pa man masabi ni Donita ang pangalan ng kaibigan ay bigla na itong lumabas mula sa likuran ng kaniyang asawang si Marcus. Bukod pa roon ay halos ikalaglag din ng panga niya ang narinig na sinabi nito…

“Sabi ko sa ’yo, Marcus, may nakilalang lalaki ’yang asawa mo noong nasa bar kami kaya nagkita sila ngayon. Ako pa ang gusto niyang idahilan sa ’yo, pero hindi ko susuportahan ang panloloko ng kaibigan ko…” Bumaling pa sa kaniya si Princess at umaktong naiiyak. “Pasensiya ka na, Donita.”

Napakunot ang noo niya. Hindi totoo ang sinasabi nito! Ngunit paano niya ’yon ipaliliwanag sa kaniyang asawa gayong nahuli siya nito sa akto? Ilang sandali pa ay nagmamadali nang umalis si Marcus na agad namang sinundan ni Princess. Naiwan si Donita kasama ang lalaking hindi niya kilala, pero kapwa niya wala ring saplot noon.

“Pasensiya ka na, miss. Napag-utusan lang ako na i-set up ka. Ginipit lang ako ni Princess dahil malaki ang utang ng pamilya ko sa kaniya,” pag-amin ng lalaki na halatang hindi rin gusto ang nangyari.

“Sino ang nag-utos sa ’yo?” nanlulumong tanong naman ni Donita.

“S-si Princess… matagal na kasi siyang may gusto sa asawa mo. Ginawa niya ’to para masira kayo,” sagot naman ng lalaki. “Sorry talaga. Huwag kang mag-alala, dahil wala naman talagang nangyari sa atin.”

Doon ay napaiyak na lang si Donita. Iyon pala ang dahilan kung bakit bigla na lang siyang pinilit na uminom ni Princess ng alak. Balak pala nitong ahasin ang asawa niya at mukhang nagtagumpay ito.

Samantala, masayang-masaya naman si Princess sa naging resulta ng kaniyang plano dahil simula nang araw na ’yon ay hindi na muling umuwi pa si Marcus sa asawa nito. Ang totoo kasi ay matagal na siyang naiinggit kay Donita dahil bukod sa mabait na ang asawa nito, guwapo at mayaman pa! Samantalang siya’y miserable sa asawa niyang babaero, kaya naman ngayon ay gusto niyang mapasa kaniya na lang ang pagmamay-ari ng ‘dating’ kaibigan niya.

Hindi na rin siya nag-aksaya ng panahon at ginawa na rin niya ang lahat upang maakit si Marcus at sa palagay niya ay unti-unti na itong bumibigay. Hindi naman kasi ito tumatanggi sa tuwing hahawakan niya ang lalaki kahit halata namang may malisya ang ipinapakita niyang motibo.

Nang gabing ’yon ay sabik na sabik si Princess dahil kanina lang ay nakatanggap siya ng mensahe galing kay Marcus at gusto raw nitong makipagkita sa kaniya. Dahil doon ay pumili siya ng magandang damit at agad na pumunta sa lugar na sinabi nito…

Ngunit ganoon na lang ang gulat niya nang sa pagdating niya sa lugar na sinabi ni Marcus ay hindi lang ito nag-iisa. Dahil naroon din si Donita—at ang lalaking binayaran niya upang sirain ang relasyon nila!

Akma siyang tatakbo paalis ngunit mabilis siyang napigilan ni Marcus. “Saan ka pupunta? Sa tingin mo ba patatakasin kita pagkatapos ng ginawa mo sa amin ng asawa ko? Kung akala mo ay ganoon mo ako kadaling masisilo, nagkakamali ka! Hindi ko basta-basta bibitiwan nang ganoon na lang ang asawa ko, dahil mahal ko siya,” sabi pa ni Marcus na halos humiwa nang pira-piraso sa puso ni Princess.

Hindi niya akalaing hahanapin pala nito ang lalaking binayaran niya at pilit na paaaminin sa ginawa nila kaya agad nitong nalaman ang totoo. Ngayon ay handa na siyang hulihin ng mga pulis dahil sa ginawa niyang kasalanan. Lalong nalugmok ang miserable nang buhay ni Princess, ngunit wala siyang ibang dapat sisihin kundi ang kaniyang sarili, dahil siya lang ang may kagagawan niyon. Hindi niya dapat kinalaban ang kapangyarihan ng tunay na pagmamahal.

More Stories