Anak Daw ng Mayaman ang Basagulerong Ito; Makakahanap Siya ng Katapat na Magbibigay ng Leksyon sa Kaniya

Anak Daw ng Mayaman ang Basagulerong Ito; Makakahanap Siya ng Katapat na Magbibigay ng Leksyon sa Kaniya

FamilyKarmaStories

“Laya ka na, Jordan Gomez,” wika ng pulis habang binubuksan nito ang nakakandadong pintuan ng kulungan ng presinto sa lungsod ng Magayon.

Pagkarinig na pagkarinig ng binatang si Jordan ng sinabing iyon, agad siyang tumayo at ngumisi pa sa mga kasamang nakapiit sa loob ng selda. Wari bang nagyayabang pa ito sa mga naroon na hindi siya nagtagal at nakalaya rin kaagad. Sabay sabing, “sabi sa inyo hindi ako magtatagal dito eh.” Bago pa tuluyang makalayo, tumawa nang malakas ang binata at maangas na lumakad.

Naiwan ang lahat ng mga preso pati na mga pulis na puno ng inis sa asta ng binatang ito. Lahat ng mga pulis sa presintong ito ay kilala na si Jordan dahil palagi itong nahuhuli sa mga kalokohang kinasasangkutan nito. Subalit dahil anak ito ng kanilang chief, walang magawa ang lahat kundi ang sumunod sa utos na pakawalan din kaagad ang binata.

Kilala rin ang binata kanilang lungsod at sa iba’t ibang barangay dito. Lahat na ata ng nakabangga niya, kahit na anong naging kaso niya ay hindi siya mapakulong. Dahil sa hindi na mabilang niyang kaso sa mga tao, palaging may kasamang guwardiya si Jordan saan man ito magpunta. Sa tuwina na lamang na siya ay natutumba, palaging nariyan ang kaniyang ama upang saluhin siya para lamang mawalan ng bisa ang lahat ng mga inirereklamo sa kaniya. Isa pa rin kasi ay agad nilang naaareglo ang kaso sa dahilan na sila ay may pera.

Labag man sa kalooban ni Santiago na ama ni Jordan, wala siyang magawa kundi ang pagbigyan na lamang palagi ang kahilingan ng kaniyang may bahay na si Joy. Tulad kasi ng ibang ina, ang puso ni Joy ay napakalambot pagdating sa kanilang nag-iisang anak. Kahit na gusto ng parusahan ni Santiago ang anak, hindi niya kayang ipagsawalang bahala na lamang ang pakiusap ni Joy na tulungan pa rin at baka sakaling magbago na sa susunod. Subalit kahit ilang beses ng nangyari, buhay man ang nakataya, walang pinagbago ang binata. Nananatili itong maloko, basagulero at puno ng kapilyuhan.

Isang buwan lamang ang nakakalipas mula ng maabswelto si Jordan sa kaniyang kaso at makalaya sa presinto, muli na namang inabot ng pagkabagot ang binata. Agad siyang naghanap ng makakasama na gumawa ng kalokohan ng gabi na iyon. Sa kalaliman ng gabi habang natutulog na ang lahat, tinakasan ni Jordan ang mga bantay sa kanilang bahay at matagumpay na nakaalis. Maangas pa ang kaniyang lakad habang minamaliit sa kaniyang isip kung gaano kawalang utak raw ang mga binabayarang guwardiya ng kaniyang ama.

Maya-maya lamang ay nagkita-kita na rin ang magtotropa na kasama niyang naaabswelto dahil siya naman talaga ang tanging nahuhuli kapag may mga pulis na. Isa pa, malakas ang loob ng mga ito dahil alam nilang hindi naman makakasuhan si Jordan. Dahil sa lakas ng kapangyarihan at sa dami ng perang mayroon ito.

Ilang saglit lamang, siniguro ng lahat na nakagamit ang lahat ng ipinagbabawal na gamot. At nang may tama ang lahat, may nakita silang isang lalaki na palabas ng isang convenience store. Minatyagan muna nila ng ilang sandal ang lalaki at pumasok ito sa kaniyang sasakyan. Subalit bigla itong tumakbo pabalik sa loob ng convenience store. Doon nagtakbuhan silang lahat at binasag basag ang kotse ng lalaki. Pagkalabas ng lalaki, nagwawala ito sa galit habang ang magtotropa naman ay mabilis na nagtakbuhan at tumatawa pa.

Patuloy na tumakbo ang lahat at nagkasundong magkita sa isang lugar na sila lamang ang nakakaalam. Napuno ng halakhakan ang lahat nang matgumpay nilang masira nang lubos ang kotse ng isang lalaki. Subalit hindi pa rin maibsan ang pagkabagot ni Jordan. Nagyaya pa siya na humanap pa ng kalokohan suibalit wala ng gustong sumama. Ang iba kasi ay pagod na at ang iba naman ay natatakot na dahil alam nilang matapos nilang pagtripan ang kotse, malamang ay pinaghahanap na sila ng mga kapulisan.

Nainis si Jordan dahil wala nang gustong sumama sa kanila. Kung ayaw raw nila, kayang kaya niyang gumawa ng kalokohan nang siya lang mag-isa. Lahat ng nakasalubong ng binata ng gabing iyon ay pinagmumura niya. Kung hindi mura ay kinukutya niya ang mga ito. Hanggang sa makakita siya ng isang babae na ubod ng ganda. Natipuhan ito ni Jordan at sinundan ang babae hanggang sa lumakad ito sa may dilim.

Nang makita niyang madilim na ang paligid at walang katao-tao, agad niyang hinablot ang selpon na hawak ng babae at tinakpan ang bibig nito sabay hila sa mas madilim na bahagi ng isang eskinita. Doon ay walang awa niya itong pinagsamantalahan. Pagkaraos niya, hinayaan niyang makatakbo ang babae habang umiiyak ito. Habang tumatakbo ang babae, malakas niyang isinigaw ang buong pangalan niya. Sabay tawa pa nang malakas. Sa wakas, naibsan na rin ang pagkabagot ng binata at umuwi na siya sa kanilang bahay.

Kinabukasan, pagmulat ng mga mata ng binata, dinig niya mula sa kaniyang kwarto ang ingay sa kanilang bahay. Pagbukas ng pinto, nandoon ang kaniyang mga magulang na nagmamakaawa sa mga awtoridad na nagkumpulan sa kanilang bahay. Doon ay dinakip si Jordan ng mga pulis at kahit na pilit siyang kumakawala at nagmamakaawa sa kaniyang ama, wala itong magawa kundi ang tingnan lamang siyang dinadakip ng mga awtoridad.

Sa presinto, patuloy pang nagmamayabang ang binata at binabanggit na ama niya si Santiago na hepe ng kanilang presinto. Subalit walang nakikinig sa kaniya at patuloy ang marahas na paghila sa kaniya papasok sa selda. Hindi niya alam kung ano ang mga nangyayari ngunit patuloy na kumakabog ang kaniyang dibdib.

Nagdaan ang mga araw at doon lamang niya nalaman na wala nang pag-asa na matulungan pa siya ng kaniyang ama dahil natanggal daw ito sa posisyon dahil sa pang-aabuso sa kapangyarihan. Ang babaeng walang awa niyang pinagsamantalahan ay kamag-anak pala ng mismong mayor ng lugar nila!

Sa loob ng selda, kaniyang napag-isip-isip ang lahat ng mga masasamang bagay at mga kalokohan na kaniyang idinulot sa kapwa, sa sarili, at lalo na sa kaniyang pamilya. Laking pagsisisi ni Jordan dahil ngayon ay wala na siyang pagkakataon pa para magbago sa pagkakahatol sa kaniya ng panghabambuhay na pagkakabilanggo.

More Stories