Upang Makapagbayad ng Utang, Nagsikap ang Babae sa Pagkayod; Paano Kaya Nito Mababayaran ang Utang na Mahirap Bayaran?

Upang Makapagbayad ng Utang, Nagsikap ang Babae sa Pagkayod; Paano Kaya Nito Mababayaran ang Utang na Mahirap Bayaran?

FamilyHeartbreakingLoveStories

Sa edad na kinse anyos, nabuntis si Jessa ng kaniyang nobyo na mariin namang itinaboy ng kaniyang mga magulang. Nais man nilang magsama ngunit hindi payag ang pareho nilang mga magulang dahil sa kanilang edad na sobrang mura pa. Kaya naman simula noon, naging katuwang ni Jessa ang kaniyang ina sa pagpapalaki ng kaniyang anak.

Ngunit nang lumipas ang tatlong taon, umuwi galing ibang bansa ang kapatid ng ina ni Jessa. Simula noong araw na iyon, natuto nang mag-inom at magbisyo ang kaniyang ama pati na kuya niya. Sa araw araw na kanilang pag-iinom, araw-araw din ang walang awang pang-aabuso nito sa kanilang mag-ina. Kung kaya naman, minabuti na lamang ng mag-ina na lumuwas ng Maynila.

Sa abalang lungsod naman ng Maynila, nakahanap sila ng mumurahing paupahan na pagmamay-ari ng kilala sa tawag na Manager. Mabait ito at talaga namang iniintindi ang mga taong nakatira sa mga paupahan niya.

Nang dumating ang pandemya, inintindi sila ni Manager at hindi sila siningil ng renta. Pagkaliaps ng ilang mga buwan, muling nakaahon si Jessa pati na kaniyang anak at ina. Ito ay sa tulong ng kaniyang negosyo na pagbebenta ng mga pabango pati na mga pampaputing mga sabon. Marami ang mga nahumaling sa mga produktong binebenta ni Jessa kung kaya’t nakaipon siya nang malaki. Gayunpaman, nilihim niya ang negosyong ito sa may-ari ng bahay upang hindi ito maningil.

“Magandang tanghali!” sambit ni Manager na bigla na lamang sumilip sa kanilang pintuan. Labis namang nagulat si Jessa na noo’y nagbibilang ng kaniyang mga kinitang pera. Agad niya itong itinago at nagtungo sa kinaroroonan ni Manager.

“Magandang tanghali po, Manager! Bakit po kayo naparito?” nakangiting bati naman niya sa matanda.

“Heto’t may dala akong kare-kare kasi alam kong paborito mo ‘yan! Siya nga pala, naparito ako upang maningil na sana ng renta dahil umalis na ang nangungupahan sa kabila, wala na rin akong pambayad ng kuryente ko,” paliwanag naman ng matanda kay Jessa.

“Naku, Manager, pasensya na po talaga pero wala pa po kasi-” Hindi pa man natapos ang nais sabihin ni Jessa, agad itong pinutol ng matandang kausap.

“Alam ko namang medyo marami ka nang naipon sa ilang buwan mong pagbebenta ng mga produkto, hindi ba?” nakangiting dagdag pa nito. Labis naman itong ikinagulat ni Jessa dahil buong akala niya’y hindi ito alam ng matanda.

Hindi na siya nakapagsalita pa dahil sa labis na pagkagulat at pagkahiya sa may-ari ng bahay. Nang bigla muling magsalita ang matanda.

“Alam mo, pwede mo naman akong bayaran sa ibang paraan. Alam mo na, iyon ay kung papatol ka sa akin na halos kasing edad na ng nanay mo,” seryosong tono ang nagmula kay Manager na mas nagpatahimik kay Jessa. Mabuti na lamang at dumating na ang kaniyang ina na nanggaling sa pamamalengke kung kaya’t natapos na rin ang kanilang usapan.

“Oh, siya, Jessa, ‘yong bayad niyo ay hihintayin ko hanggang sa susunod na linggo kung hindi, lumipat na kayo ng bahay,” huling sambit ng matanda sa kaniya.

Sa bawat araw na dumaraan, palaging naiisip ni Jessa kung saan sila pupulutin. Alam niyang hindi sapat ang kaniyang kinikita upang kumuha pa ng panibagong rerentahan. Kung kaya naman, isang gabi, kinatok ni Jessa ang bahay ni Manager.

“Handa na po ako, payag na po ako…” malalim na tono ang pagkakasambit ni Jessa habang hindi naman makatingin nang tuwid sa matanda. Noong gabi ring iyon, halos mandiri si Jessa sa kaniyang sarili matapos may mangyari sa kanila ng matanda.

Sa bawat gabi, ganoon ang nangyayari, habang tumatagal ay nasasanay na si Jessa sa nangyayari sa kanila. Hanggang sa dumating ang mga araw na tila ba masaya na siya sa piling ng matanda. Natutuhan niyang mahalin ito na parang isang nobyo. Isa pa, naging malalim na rin ang kanilang pagkukwentuhan tungkol sa kani-kanilang mga buhay habang sinusustentuhan ni Manager ang lahat ng kanilang pangangailangan. Ang lahat ng ito ay nangyari lingid sa kaalaman ng kaniyang ina at ng lahat.

Pagkalipas ng mahigit isang taon, habang ang dalawa ay nanananghalian, labis na ikinagulat ni Jessa ang sinabi ni Manager.

“Isang taon na rin ang nakakalipas, Jessa. Sa tingin ko naman ay bayad ka na. Bukas na bukas din, maghanap ka na ng trabaho mo upang makabayad ka na nang maayos sa renta ninyo,” seryosong tono mula sa matanda.

“Ano’ng pinagsasabi mo riyan?! Sa tingin mo ba bayad pa rin itong ginagawa ko? Hindi na! Mahal na kita, totoo iyon!” tugon naman ni Jessa sa matanda. Subalit tinaboy siya nito mula sa bahay niya matapos ibigay ang paalala niyang dapat ay magbayad na sila ng kanilang renta.

Kinabukasan, patuloy pa rin ang pagpupumilit ni Jessa kay Manager na muli siyang tanggapin. Ngunit nang makita niya na mayroon na itong bagong nobya na inuwi sa kaniyang bahay, bumagsak ang kaniyang pag-asa na bumalik pa sa dati ang kanilang relasyon. Masakit man at nakalulugmok ang kaniyang naging sitwasyon, hindi ito masabi ni Jessa sa kaniyang ina dahil malaking kahihiyan ang kaniyang naging desisyon. Nagpasiyang umalis doon si Jessa at naghanap nang maayos na trabaho bilang tagaluto sa isang malaking karinderya. Dala dala niya ang malungkot na pangyayari na kailanman ay hinding hindi na niya hahayaang mangyari pa.

More Stories