Ginipit ng Lalaking Ito ang Kaniyang mga Empleyado sa Mismong Araw ng Noche Buena; Karma ang Aabutin Niya sa Galit ng mga Ito

Ginipit ng Lalaking Ito ang Kaniyang mga Empleyado sa Mismong Araw ng Noche Buena; Karma ang Aabutin Niya sa Galit ng mga Ito

HeartbreakingKarmaStories

Kanina pang umaga naghihintay sa tapat ng bahay ng kanilang contractor ang mga trabahador na ito sa isang construction site. Ito kasi ang humahawak ng kanilang sweldo, at inaasahan nilang ngayon nila iyon makukuha lalo pa at Noche Buena na mamaya.

“Nandiyan po ba si Sir Allan?” tanong ni Sandro, isa sa mga trabahador, nang makitang lumabas mula sa bahay ng kanilang Sir Allan ang asawa nito.

“Naku, wala! Mag-iisang linggo nang hindi umuuwi ang mister ko. Ang mabuti pa, bumalik na lang kayo sa ibang araw, hindi ’yong d’yan kayo umiistambay sa tapat ng bahay namin,” tila naiinis pang sagot naman nito, ngunit nanatiling mapagkumbaba ang mga trabahador.

“Pasensiya na po kayo. Noche Buena na kasi mamaya at iyon lamang hong sahod namin para sa buwang ito ang inaasahan namin para may maihain man lang kami mamayang gabi sa mga hapagkainan namin. Sa totoo lang ho ay may sakit pa ang anak ko, kaya talagang umaasa akong makukuha namin ang kabayaran ng hirap namin sa pagtatrabaho,” mahinahon namang paliwanag ng kasamahan ni Sandro na si Arnold.

“Ano namang pakialam namin kung wala nang panggatas ang anak mo? Matuto kayong maghintay, hindi ’yong nang-aapura kayo ng tao! Isa pa, anong Noche Buena ang sinasabi mo, e, hindi naman kami naniniwala roon! Mga relihiyoso kami at sa relihiyon namin ay wala namang sinabing may Pasko roon!” ngunit mapagmataas na sagot pa rin ng asawa ng kanilang contractor.

Wala pang kain ang mga trabahador dahil kanina pa silang umaga naghihintay sa tapat ng bahay ng mga ito, kaya naman hindi nila naiwasang mapikon sa tono ng pananalita ng nasabing babae. Kahit naman kasi anong ayos ng pakikipag-usap nila rito ay bastos ito kung sumagot sa kanila! Halatang matapobre!

“Aba, wala rin ho kaming pakialam kung hindi kayo naniniwala sa Pasko! Kung relihiyoso kayo, matuto rin kayong magpakatao! Wala na hong makain ang mga pamilya namin at pinaghirapan naman namin ang perang hinihiling naming ibigay n’yo! Saka, nakikipag-usap ho kami nang maayos sa inyo, hindi para bastusin n’yo lang kami! Ang laki-laki ng bahay n’yo pero kung umasta kayo, parang wala kayong pinag-aralan!” naiinis na sagot na ni Sandro sa naturang babae.

Lingid sa kanilang kaalaman ay kanina pa nanunuod lang sa kanila ang kanilang hinahanap. Si Allan, na nang marinig na pinatulan ni Sandro ang kaniyang asawa ay lumabas na mula sa kaniyang pinagtataguan, dala ang kaniyang hindi naman lisensiyadong armas.

“Sino ka para bastusin ang asawa ko? Pupunta-punta kayo rito, pagkatapos ay manggugulo lang kayong mga hampas-lupa kayo?!” nanggagalaiting anang lalaking wala man lang awa sa kaniyang mga trabahador. Pagkatapos niyang magsalita ay tinutukan niya pa ang mga ito kaya napaatras naman ang grupo nina Sandro.

“Bakit naman ho kayo ganiyan, sir? Kinukuha lang naman namin ’yong mga sahod namin! Maawa na kayo!” Nakiusap na ang mga pobre ngunit animo walang pusong minura lang sila ni Allan.

“Mga p*t*y-gutom! Magsilayas kayo sa tapat ng bahay ko o ipahuhuli ko kayo sa pulis! Kakasuhan ko kayo ng trespassing!” hiyaw pa nito.

“Baka kayo ho ang kasuhan namin! Kanina pa ho naka-live sa peysbuk itong mga ginagawa n’yong panggigipit sa amin at sigurado akong paparating na ang mga awtoridad para hulihin kayo! Mas malaki ho ang kaso n’yo kaysa sa amin!” sagot naman ni Arnold na ikinabigla ng mag-asawa!

“Itigil mo ’yan! Itigil mo ’yan!” hiyaw ng asawa ni Allan.

“Itigil mo ’yan, kundi, pasasabugin ko ’yang ulo mo!” dugtong naman ng kanilang contractor bago tinutukan ng hawak na bar*l si Arnold.

Dahil doon ay hindi na napigil pa ni Arnold na sunggaban si Allan. Pinilipit niya ito at inagaw ang hawak nitong sandata upang itago ’yon, habang ang iba namang kasamahan niya ay nakiawat na sa kanilang pagbubuno. Ngunit nagsimulang manakit si Allan, kaya naman wala nang nagawa pa ang mga pobreng trabahador kundi ang lumaban. Sa huli, tadtad ng pasa, sugat at pamamaga ang mukha ni Allan. Wala siyang naging kalaban-laban sa mga lalaking inunahan niyang saktan!

Pagdating ng mga pulis ay siya pa ang hinuli ng mga ito dahil kitang-kita naman sa video ang ginawa niya. Iyon tuloy ang napala niya. Bukod sa nag*lpi na siya ay magbabayad pa siya ng danyos sa perwisyong ginawa niya sa kanila! Pagkatapos ay may kaso pa siya!

More Stories