Ipinagbili ng Babaeng Ito ang Kaniyang Uugod-ugod na Ina sa Isang Mayamang Negosyante Upang Gawing Katulong; Magugulat Siya sa Kahihinatnan Nito

Ipinagbili ng Babaeng Ito ang Kaniyang Uugod-ugod na Ina sa Isang Mayamang Negosyante Upang Gawing Katulong; Magugulat Siya sa Kahihinatnan Nito

FamilyHeartbreakingStories

“Anak, maawa ka. Matanda na ako, hindi ko na kaya pang magtrabaho. Isa pa ay gusto ko kayong makasama sa nalalabing mga araw ko rito sa mundo, bakit mo naman ako ipinagbibili sa mga Morales?” naluluhang tanong ni Lola Agatha sa kaniyang anak na si Agot na ngayon ay nagbibilang ng pera sa harapan niya habang pinag-i-empake siya nito ng kaniyang mga gamit.

“Dati ka naman nang nagtatrabaho sa kanila, hindi ba? Halos ikaw na nga ang nagpalaki sa bunsong anak ng Mister Morales na ngayon ay dumating na mula sa ibang bansa. Hinahanap ka, kaya naman nang alukin ko siyang bayaran na lang ako kapalit ng paninilbihan n’yo sa kanilang muli ay agad siyang pumayag!” sagot naman ng kaniyang anak na para bang wala lang dito ang ginagawa nito. “Isa pa, tulong n’yo na lang ’to sa akin. Para naman makabayad-bayad ako sa mga pagkakautang ko, dahil na rin sa inyo. Ang hirap-hirap n’yo kayang alagaan!” giit pa nito na animo lamang siya gamit na basta na lamang nito ibinibenta.

Dahil doon ay wala nang nasabi pa si Lola Agatha. Patuloy na lamang siyang lumuha dahil sa mga narinig na sinabi ng sarili niyang anak na pinagtiyagaan niyang alagaan at palakihin, kahit pa siya lamang mag-isa. Maaga kasing nawala ang kaniyang asawa kaya naman naiwan sa kaniya ang responsibilidad kay Agot. Hindi naman niya akalaing sa paglaki pala nito ay ganito lamang ang igaganti nito sa kaniya!

Lulong sa sugal at iba’t ibang bisyo si Agot at ganoon din ang asawa niya, at iyon ang tunay na dahilan kung bakit siya lubog sa utang. Wala na siyang ibang maisip na paraan upang magkapera, kaya naman nang mabalitaan niyang umuwi na mula sa ibang bansa ang dating inaalagaan ni Lola Agatha ay agad siyang sumugod sa bahay ng mga ito upang alukin silang bilhin na lamang ang kaniyang ina!

Samantala, dumating na sa wakas sa tahanan ng mga Morales si Lola Agatha. Malungkot man dahil sa ginawa ng anak ay bahagya na rin siyang nakadama ng ginhawa, dahil sa mainit na pagsalubong sa kaniya ng pamilyang matagal din niyang pinagsilbihan noon.

“Lola Agatha, welcome home po!” bati sa kaniya ng ngayon ay binata nang si Mike. Noong huli niya itong nakita ay hindi pa ito tapos sa hayskul kaya’t napakapatpatin pa ng katawan nito. Ngayon ay lumaki na itong makisig at napakagandang lalaki na mukhang kagalang-galang din!

“Naku, ang laki-laki mo na, Mike—este, Sir Mike! Na-miss kita,” naluluha namang sabi ni Lola Agatha na talaga namang natuwa nang makitang muli ang dating alaga. “Pero, matanong ko lang ho, sir. Saan ba ho ang magiging kuwarto ko at dito sa loob ng mansyon hinatid ng drayber ang mga gamit ko? Hindi ba ho at nasa labas ang maid’s chamber?” takang dugtong pa ni Lola Agatha na nagpasimangot naman sa kaniyang mga amo. Kaharap kasi niya ang mag-amang Morales.

“Hindi naman ho kasi kayo sa maid’s chamber tutuloy, Lola Agatha. Ipinaayos ko ho ang isa sa mga kwarto rito sa loob ng mansyon dahil doon kayo manunuluyan,” sagot ni Mike na agad namang sinundan ng ama nito.

“Isa pa po, manang, hindi naman kayo narito para pagsilbihan kami. Nandito kayo bilang parte ng aming pamilya. Kami na ho ang mag-aalaga naman sa inyo ngayon, tulad ng taos-pusong pag-aalaga n’yo sa amin noong kami ay mga bata pa. Mahal na mahal ho namin kayo,” sabi pa ng amang si Mister Morales na halos magpatulala naman kay Lola Agatha.

Doon nila ipinaliwanag sa kaniya, na nabalitaan nila ang hindi magandang pagtrato sa kaniya ng sarili niyang anak at manugang, kaya naman dali-daling umuwi mula sa ibang bansa si Mike, nang makatapos ito sa pag-aaral. Pagkatapos ay hinanap siya nito, na mabilis naman niyang natagpuan, dahil nilapitan mismo ito ni Agot upang siya ay ipagbili!

Nakaaantig na mas may pakialam pa sa kaniya ang mga ito kaysa sa sarili niyang dugo at laman. Mas mahal pa siya ng kaniyang mga dating amo kaysa sa sarili niyang anak, kaya naman sa huli ay tinanggap na lamang ni Lola Agatha ang kagustuhan ng mga ito at ipinagpasalamat.

Samantala, nang mabalitaan ni Agot na ganoon nga ang ginawa ng mga Morales sa kaniyang ina ay nakaramdam siya ng hiya sa sarili. Buti pa ang ibang tao ay nagawang isipin ang kapakanan ng kaniyang ina. Ngayon ay wala na siyang magagawa pa kundi ang magsisi na lang sa mga ginawa niya, dahil hindi na niya maaatim na guluhin pa ang ina,  ngayong nasa maganda na itong kalagayan. Iyon na lang ang magiging pambawi niya sa kaniyang mga kasalanan.

More Stories