Palaging Ipinapahiya ng Guro ang Estudyanteng Mahina sa Asignaturang Matematika; Hahangaan Niya Pala Ito sa Muli Nilang Pagkikita

Palaging Ipinapahiya ng Guro ang Estudyanteng Mahina sa Asignaturang Matematika; Hahangaan Niya Pala Ito sa Muli Nilang Pagkikita

HeartbreakingKarmaStories

Isa-isang tinatawag ng gurong ito ang apelyido ng kaniyang mga estudyante, mula sa nakakuha ng pinakamataas na marka, hanggang sa pinakamababa. Naibalik na niya sa halos lahat ng kaniyang mga estudyante ang kanilang mga sagutang papel na mayroon nang marka, maliban na lang sa isa… si Mike.

“Mike Ybañez, zero!” anunsyo pa ni Ginang Gomez sa buong klase na naging dahilan upang magtawanan ang mga ito.

Dahil doon ay yuyuko-yuko namang nagpunta si Mike sa unahan upang kunin ang kaniyang papel. Nahihiya siya ngunit hindi niya naman magawang magreklamo, dahil natatakot siya sa kanilang guro.

“Wala ka na namang itinamang kahit isa man lang sa exam, Mr. Ybañez. Napakahina talaga ng kukote mo!” hiyaw pa ni Ginang Gomez pagkatapos ay itinulak ang ulo ni Mike gamit ang kaniyang hintuturo.

“Sorry po, ma’am,” tanging sagot naman Mike.

“Alam mo, Mr. Ybañez, hindi ko alam kung papaano kang nakarating sa taong ito ng highschool na ’to gayong napakahina naman ng kukote mo sa asignaturang ’to! Dapat sa ’yo ay ibinabalik sa elementarya para maturuan ka ulit ng mga simpleng leksyon sa Matematika nang hindi ka naman nahuhuli sa klase ko. Walang-wala ka sa mga kaklase mo, e. Kung ako ang magulang mo, baka patigilin na lang kita sa pag-aaral dahil isa kang kahihiyan! Hindi na ako magtataka kung pagkalipas ng sampung taon ay mababalitaan kong wala kang narating sa buhay mo,” tuloy-tuloy pang ani Ginang Gomez sa kawawang estudyante na wala namang nagawa kundi ang maluha na lamang dahil sa kaniyang mga narinig at natanggap na salita.

Lingid sa kaalaman ng kaniyang guro ay iyon mismo ang problema ngayon ni Mike kaya naman hindi niya magawang magpokus sa kaniyang pag-aaral. Nagkakaroon kasi ng problema sa kanilang bahay dahil tila malapit nang maghiwalay ang kanilang mga magulang.

Nag-iisang anak lang si Mike kaya naman sobrang apektado siya sa nangyayari sa mga ito, at ni hindi man lamang nag-abala si Ginang Gomez na alamin kung ano ang problema niya. Nang subukan niya namang magsabi rito ay hindi naman siya nito pinakinggan. Anito’y wala itong panahon sa walang kuwenta niyang mga rason, bagkus ay ipinahiya pa siya nito, katulad ng ginagawa nito ngayon.

Iyon ang huling beses na nakita ni Ginang Gomez ang estudyanteng si Mike Ybañez sa eskuwelahang iyon, dahil pagkatapos n’on ay nabalitaan niyang lumipat na ito sa ibang eskuwelahan nang magdesisyong lumipat ang pamilya nito sa ibang lugar.

Mabilis na lumipas ang sampung taon. Nang mga panahong ’yon ay isa nang retired teacher si Ginang Gomez, ngunit ay nananatili pa ring mahirap ang kaniyang pamumuhay dahil hanggang ngayon ay nakapisan pa rin ang kaniyang anak sa kaniya gayong may asawa na ito’t mga anak. Ni wala itong trabaho. Hindi kasi ito tumatagal sa mga kompaniyang pinapasukan niya dahil mahina raw ang pang-intindi nito.

Dahil doon, napilitan tuloy na bumalik sa pagtuturo si Ginang Gomez bilang isang tutor, sa kabila ng kaniyang edad. Iyon ay para suportahan ang pamilya ng anak niya. Sa katunayan, ngayon ay mag-a-apply siya bilang tutor sa anak ng may-ari ng isa sa pinakamalaking bahay sa eksklusibong village na ’yon. Umaasa siyang matatanggap siya, ngunit agad na nawala ang pag-asang ’yon nang makilala niya kung sino ang may-ari ng naturang bahay… walang iba kundi ang dati niyang estudyanteng si Mike, na noon ay madalas niyang ipahiya at insultuhin!

“Ma’am Gomez?” tanong ni Mike na mukhang agad din siyang nakilala.

“A-ako nga,” nayuyuko namang sagot niya.

“Nag-a-apply po ba kayo bilang tutor ng anak ko?” Hindi nakasagot agad ang ginang sa tanong na iyon ng dati niyang estudyante. “Huwag ho kayong mag-alala, ma’am, matagal ko na ho kayong napatawad. Pasok ho kayo,” dugtong naman nito nang mapansin nito ang pagdadalawang-isip niya.

Ang totoo, noon pa man ay iniisip na ni Ginang Gomez na nakarma siya sa ginawa niya kay Mike kaya nagkaganoon ang kaniyang anak. Kaya naman nang marinig niya ang sinabing nitong ’yon ay halos walang pagsidlan ang tuwa sa kaniyang puso. Sa wakas ay napatawad din siya ng isang taong noon ay nagawan niya ng kasalanan. Hindi niya akalaing darating ang araw na sa muli nilang pagkikita ay siya na ang hahanga kay Mike dahil sa narating nito bilang isang matagumpay na negosyante.

Sa kabila ng nakaraan nila ay nagawa pa rin siyang tanggapin ni Mike at bigyan ng trabaho. Bukod doon ay nangako rin itong tutulungan ang kaniyang anak na makapasok sa kaniyang kompaniya nang sa ganoon ay mabuhay nito ang sariling pamilya. Laking pasasalamat naman ni Ginang Gomez sa kabutihan nito.

More Stories