Matagal Niyang Hinanap ang Kaniyang Ina; Ito rin Pala ang Nanay ng Nobyo Niya!

Matagal Niyang Hinanap ang Kaniyang Ina; Ito rin Pala ang Nanay ng Nobyo Niya!

FamilyLoveStories

Mabilis na nag-empake si Anika matapos makarinig muli ng sermon sa kaniyang ina-inahan. Matapos mailagay ang ilang pirasong damit ay agad itong umalis at umuwi ng probinsya gamit ang naipong pera.

Hinanap niya ang babaeng nagngangalang Anastasia na siya raw niyang tunay na magulang. Bago pumanaw ang ama ay ipinagtapat nitong lahat na anak siya nito sa dating kasambahay.

Hindi na rin nagulat pa si Anika dahil sa masamang ugali na ipinapakita ng kaniyang ina-inahan. Halos palagi siya nitong sinasaktan at sinasabihan ng masasakit na salita maliban na lamang kung nasa harap nila ang ama.

Ilang linggo siyang nagpauli-uli sa paghahanap sa tunay na ina ngunit walang makapagturo sa kaniya kung nasaan ito. Ang huling balita ay nabuntis ito sa dating amo at hindi na bumalik pa.

Nanlulumong napahiga si Anika sa kama. Gamit pa rin ang ipon ay humanap siya ng matutuluyang bahay. Maliit lamang ito kumpara sa kanilang bahay ngunit malinis at maayos naman.

“Nasaan ka kaya?” Napabuntong-hininga si Anika sa sariling tanong. Kakatwang hindi niya man lang alam ang hitsura nito at simpleng Anastasia Lopez lang ang pinanghahawakan.

Kinabukasan ay naghanap ng mapapasukang trabaho si Anika. Malapit na maubos ang natitira niyang pera kaya kailangan niyang kumayod para may pantustos sa paghahanap sa ina.

Hindi naman siya naghirapan dahil nakapagtapos siya ng hayskul. Isang kainan ang tumanggap sa kaniya bilang kahera. Natutuwang nagpasalamat ang dalaga sa kaniyang boss.

Nang araw na iyon ay nagsimulang magtrabaho si Anika. Sa paglipas ng araw ay may nakilala siyang lalaki na nagngangalang Gibo. Katrabaho niya ito sa kainan at mas bata ito ng tatlong taon sa kaniya. Mabait ito at maalaga kaya agad na nahulog ang kaniyang loob sa binata. Ilang buwan ang lumipas ay sinagot niya ito at ipinagtapat ang kaniyang tunay na nararamdaman.

Nag-uumapaw sa saya ang dalawa. Lagi silang magkasama kaya unti-unti ay nakilala nila ang isa’t isa. Nakalimutan na rin ni Anika ang paghahanap sa tunay niyang ina.

Sa bawat araw na dumaraan ay naging mapusok ang dalawa. Sa makalipas na isang taong magkarelasyon ay sinubukan nila ang mga bagay na pang-mag-asawa lamang.

Natigil sa pagtatrabaho si Anika matapos malamang nagdadalang-tao siya. Gustuhin man niyang tulungan si Gibo ay maselan ang kaniyang pagbubuntis kaya hindi siya halos pinakikilos nito.

“Kumusta ang trabaho?” Ipinagtimpla ni Anika ng kape ang asawa.

“Ayos lang. Nga pala baka umuwi si Mama rito. Hindi ko lang alam kung kailan pero gusto ka na niyang makilala.” Halos mapunit ang labi ni Gibo sa pagkakangiti. Sadyang napakasaya nito dahil matagal din siyang nawalay sa kaniya ang ina. Abala ito sa paghahanap sa kaniyang Ate Mildred na naiwan daw niya sa Maynila.

Bukod sa ina ay wala na ring pamilya si Gibo. Kaya nagbabakasali siya na kasama nito ang nawawalang kapatid.

Dalawang buwan ang lumipas ay naagas ang dinadalang bata ni Anika. Laking dagok ito para sa mag-kasintahan kaya halos hindi makausap si Anika. Araw-araw ay naririnig ni Gibo ang hagulhol ni Anika pero wala siyang magawa.

“Mahal, darating si Mama mamaya. Gusto ka niyang makilala, ayos lang ba?” Dahan-dahan tumango si Anika. Tila napipilitan lamang ngunit may parte sa kaniyang nais makita ang ina nito.

Kinagabihan ay dumating nga ito. Nagmano siya rito at nagpakilala.

“A-Ako po si Anika,” nahihiya niyang pakilala.

“Ako si Anastasia.” Napako ang tingin ni Anika sa mukha ng babae. Nagulat siya sa ibinigay nitong pangalan.

Kinakabahan siya na hindi mawari at tila may ideyang pumasok sa utak niya.

“M-Maaari ko po bang malaman ang apelyido ninyo noong dalaga pa kayo?” Nangunot ang noo ni Anastasia sa hindi inaasahang tanong.

“Lopez, hija.” Nanghina ang katawan ni Anika sa sagot nito ngunit nais niyang makasigurado na ito nga ang tunay niyang ina.

“Nagtrabaho ka po ba kina Antonio at Maribel Casapao?” Nakumpirma ni Anika na ito ang nawawalang ina base sa reaksyon nito.

“Ako ang anak ni Antonio Casapao at Anastasia Lopez. I-ikaw ba ang nanay ko?” Tila may bikig na bumara sa lalamunan ni Anika. Umiiyak na rin ang kaharap na ina.

Tumango si Anastasia. Naguguluhan naman si Gibo.

“Anong nangyayari? I-Ikaw si Ate Midred?”

Napuno ng iyakan ang buong bahay. Hindi makapaniwala sa laro ng kapalaran kung saan hinayaang mangyari ang lahat sa kanila.

“I-ikaw ba ang kasintahan ni Gibo?” tanong ni Anastasia sa kaniyang anak.

Tumango na lamang ang dalawa habang umiiyak. Hindi nila akalaing magkapatid pala sila!

Hindi na nila alam ang gagawin at halos hindi na matingnan nina Gibo at Anika ang isaʼt isa nang magsalitang muli si Anastasia…

“Huwag kayong mag-alala dahil hindi naman kayo magkapatid. Gibo, anak, hindi ako ang iyong tunay na ina. Naipagpalit ko kayo ni Anika noong kayoʼy mga bata pa dahil sa pagmamadali kong makatakas sa puder ng dati kong amo na siyang ama ni Anika. Anak ka ng asawa nito sa ibang lalaki,” pagsisiwalat pa ni Anastasia at doon ay nakahinga nang maluwag ang magkasintahan.

Labis nilang ikinabigla ang lahat ng nangyari ngunit magkaganoon pa man ay naging masaya na lamang sila, kasama ang kanilang ina.

More Stories