Nagalit ang Mister sa Selosa Niyang Misis; May Dahilan pala ang Lahat ng mga Hinala Nito

Nagalit ang Mister sa Selosa Niyang Misis; May Dahilan pala ang Lahat ng mga Hinala Nito

HeartbreakingLoveStories

“Saan ka na naman nanggaling, Robert? Bakit ngayon ka lang umuwi?!” pasigaw at galit na salubong sa kaniya ng kaniyang misis na si Joana pagkauwi niya galing sa pag-o-overtime niya sa trabaho. Nakahalukipkip pa ang mga braso nito at nakasandal sa hamba ng pintuan nila nang kaniya itong maabutan.

“Nag-overtime ako, mahal. Nag-text naman ako kay nanay na male-late ako nang uwi ngayong gabi, hindi ba?” kakamot-kamot naman sa ulong sagot ni Roberto sa asawa. Bakas ang pagod sa kaniyang mukha at halatang hindi siya nasisiyahan isinasalubong ng kaniyang misis sa kaniya.

Ang totoo ay pinagpapasensyahan lamang niya ang kaniyang asawa. Pilit na lamang niyang iniintindi ito kahit pa nga halos matuliling na siya sa ingay ng pagbubunganga nito sa tuwing siya ay male-late nang uwi. Ilang linggo na ang nakakalipas nang mag-umpisa itong maging napakaselosa sa hindi niya malamang dahilan. Sa tuwing tatanungin naman kasi niya ito ay hindi naman ito nagsasabi sa kaniya kaya hindi na halos malaman ni Robert kung ano ang gagawin sa kaniyang misis.

“Sinong kasama mo? ’Yong boss mo na naman na napapabalitang kalaguyo mo?” muli ay galit na ani Joana sa kaniya na tila ba nakapagpantig ng kaniyang tainga.

“At saan mo na naman nakuha ’yan? Sino namang nagsabi sa ’yo na may ganiyang issue sa kompanya namin?” kunot-noong tanong ni Robert sa asawa bago niya ito tuluyang hinarap. “Ikaw ba, hindi ka talaga titigil diyan sa kahihinala mo sa akin? Nakakasawa ka na, e!” galit na aniya kay Joana, hindi na rin niya napigilan ang kaniyang galit.

“Saan ka ba nanggagaling? May ginawa ba akong kasalanan sa ’yo? Bakit bigla ka na lang naging ganiyan? Oo, inamin ko sa ’yo na umamin sa akin ang babaeng ’yon na gusto niya ako pero pinatulan ko ba? Hindi mo ba naiintindihan na ikaw ang mahal ko?” Napahilamos na sa kaniyang sariling mukha si Robert.

Biglang natahimik si Joana sa isang tabi. Tila ba hindi nito alam ang kaniyang gagawin o isasagot saa kaniya. Ngunit imbes na tumigil ay tila lalo pang nakakuha ng pagkakataong magsalita si Robert laban sa kaniyang misis. Talaga kasing kinain na siya ng kaniyang pagod at pagkapikon sa hindi mawaring asal ng kaniyang asawa sa kaniya.

“Kung ganiyan ka nang ganiyan at ipinakikita mo lang sa akin na talagang wala kang tiwala, mas mabuti pa siguro kung maghiwalay na muna tayo. Isipin mo muna ang pagkakamali mo, Joana, kasi napapagod na ako,” dagdag pa ni Robert dala ng kaniyang galit at huli na nang matanto niya ang kaniyang sinabi. Hindi na niya kayang bawiin pa iyon dahil tuloy-tuloy nang nag-impake ng kaniyang mga gamit si Joana at umalis nang walang sali-salita.

“Mabuti naman at natauhan ka na, Robert, na wala talagang kuwenta ’yang asawa mo. Mas bagay kayo ng boss mo. Hindi ba at may gusto iyon sa ’yo? Alam mo, sinabi ko nga riyan sa asawa mo na siya na lang ang unang sumuko dahil mas masakit kapag ikaw pa ang naunang makipaghiwalay sa kaniya, e. Hayan tuloy ang nangyari!” nakangising anang kaniyang sariling ina kay Robert pagkaalis na pagkaalis pa lamang ni Joana sa kanilang bahay. Kasama kasi nila ang kaniyang mama sa bahay na tinutuluyan nilang mag-asawa.

Napakunot ang noo ni Robert sa narinig mula sa ina. Inaakala pala ng ginang na kaya nakipaghiwalay ang kaniyang anak sa manugang niyang si Joana ay dahil nakikipagmabutihan na si Robert sa boss nito sa pinagtatrabahuhang kompanya… at dahil pabor ito sa nasabing babae ay madalas nitong sabihin ang mga bagay na iyon kay Joana na siya palang naging dahila kung bakit napuno ng pagseselos ang puso ng misis ni Robert!

“Hindi ko akalaing kayo pa ang sisira sa pagsasama naming mag-asawa dahil lang sa pagiging ganid n’yo sa pera, ’nay! Mahal ko ho ang asawa ko at hinding-hindi ko papatulan ang boss ko kahit maghubad pa ’yon sa harapan ko!” galit na ani Robert sa kaniyang ina at walang sabi-sabing iniwan niya ito sa kanilang bahay upang habulin ang asawang si Joana. Pinagsisihan ni Robert na hindi muna siya nakinig sa posibleng paliwanag ng kaniyang misis kung bakit ito nagkakaganoon. Mabuti na lang at mabilis silang nagkabating dalawa dahil sa panunuyo ni Robert. Nagpasiya na lamang sila na lumipat na lamang ng ibang bahay kung saan hindi nila kasama ang ina ni Robert na siyang gustong sumira sa kanilang relasyon.

More Stories